Kidsweek in de Klas
Welkom bij het lesmateriaal van Kidsweek in de Klas
lesson plan

KPN - sociale media in de oorlog

Ready to use this lesson plan? Use the button below to save a copy of this lesson plan in your account. After doing so, you will be able to modify the lessons as you wish.

Kidsweek in de Klas i.s.m. KPN
Wat als er sociale media waren tijdens de Tweede Wereldoorlog?
Binnenkort is het weer 5 mei. Dan vieren we dat in Nederland al dik zeventig jaar in vrijheid leven.
Kidsweek in de Klas heeft in samenwerking met KPN een actuele les rondom dit onderwerp ontwikkeld. Uw leerlingen kunnen actief aan de les meedoen door het beantwoorden van
quiz-vragen. Dit kan op twee manieren:
(1) Uw leerlingen schrijven individueel het antwoord op de vraag op een kladblaadje of wisbordje en houden op uw teken hun blaadje of wisbordje in de lucht. 
(2) Uw leerlingen doen mee met hun eigen device (pc, laptop, tablet of telefoon). U klinkt onderaan het scherm 'eigen device' aan. Uw leerlingen gaan naar www.kidsweekindeklas.nl/leerling en voeren de viercijferige code in die onderaan de les staat. U klinkt op 'deel scherm'. Uw leerlingen zien op hun eigen device het scherm dat u op het bord ziet. Zij voeren individueel de antwoorden in. Op het bord ziet u wat uw leerlingen hebben ingevuld. Veel plezier gewenst!
PDF