Kidsweek in de Klas
Welkom bij het lesmateriaal van Kidsweek in de Klas
lesson plan

Lente

Ready to use this lesson plan? Use the button below to save a copy of this lesson plan in your account. After doing so, you will be able to modify the lessons as you wish.
Hoi! Welkom bij de lessen van Kidsweek in de Klas - Wereld & Taal. In deze lessen werken we vanuit de actualiteit uit Kidsweek een thema uit. Op deze manier kunnen we verschillende vakken binnen één thema aanbieden. Hieronder vind je lesmateriaal dat geschikt is voor groep 5/6 en groep 7/8. 
Om een les te openen klik je in het midden op de afbeelding. Vervolgens klik je aan de rechterkant van je scherm op de rode button: Geef les. Je kunt door de les bladeren door de pijltjestoetsen te gebruiken. Vraagt het systeem om een code? Vink dan links onderaan je scherm het vinkje bij Devices in de klas uit. Veel leerplezier!
De lente is begonnen! Er komen weer knoppen aan de bomen, de planten gaan bloeien en langzaam wordt het steeds een beetje warmer. Maar uh, welke plantensoorten zijn er eigenlijk? Wat heeft een plant nodig om te groeien? En hoe zat het ook alweer met de dieren? Die hadden toch ook iets te maken met verspreiding van zaden en de bevruchting van bloemen? In deze lessen leren de leerlingen er alles over!

Groep 5/6

Les 1 - Welke groepen planten zijn er?
Na deze les:
 • weet ik in welke groepen je planten kunt indelen en welke kenmerken bij die groepen horen (wereldoriëntatie).
 • begrijp ik de belangrijke woorden die met de verschillende plantensoorten te maken hebben (begrijpend lezen en woordenschat).
 • kan ik in een mindmap laten zien wat ik heb geleerd over de verschillende groepen planten (taal - schrijven).
 • kan ik een zaadje planten. De komende dagen houd ik in een logboek bij wat er gebeurt met het zaadje (wereldoriëntatie, taal - schrijven).
Les 2 - De verspreiding van zaden
Na deze les:
 • weet ik hoe planten hun zaden verspreiden (wereldoriëntatie).
 • weet ik meer over een plant die in de buurt van mijn huis groeit (wereldoriëntatie).
 • begrijp ik de belangrijke woorden die met de verspreiding van zaden te maken hebben (begrijpend lezen & woordenschat).
 • kan ik een korte informatieve tekst schrijven dat in een informatief boek over planten zou kunnen staan (taal - schrijven).
Les 3 - Voedselketens en biotopen

Na deze les: 
 • weet ik wat een biotoop is en dat in iedere biotoop bepaalde dieren en planten leven (wereldoriëntatie).
 • weet ik wat een voedselpiramide is en kan ik laten zien hoe deze is opgebouwd uit planten, planteneters, alleseters en vleeseters (wereldoriëntatie).
 • weet ik wat een voedselketen is en kan ik vertellen wat elkaar achtereenvolgens opeet. (wereldoriëntatie).
 • begrijp ik de belangrijke woorden die met voedselketens en biotopen te maken hebben (begrijpend lezen & woordenschat).
 • kan ik een denkgesprek voeren over voedselketens (taal - spreken & luisteren).

Groep 7/8

Les 1 - Hoe groeit een plant?
Na deze les:
 • weet ik hoe een plant groeit en wat hij hiervoor nodig heeft (wereldoriëntatie).
 • kan ik zelf een zaadje planten en dagelijks in een logboek bijhouden wat er gebeurt (wereldoriëntatie & taal - schrijven).
 • begrijp ik de belangrijke woorden die met de groei van een plant te maken hebben (begrijpend lezen & woordenschat).
 • kan ik in een mindmap laten zien wat ik heb geleerd over de groei van een plant (taal - schrijven).
Les 2 - De bestuiving van bloemen
Na deze les:
 • weet ik hoe de bestuiving bij bloemen plaatsvindt (wereldoriëntatie).
 • weet ik meer over een bloem die in de buurt van mijn huis groeit (wereldoriëntatie).
 • begrijp ik de belangrijke woorden die met de bestuiving van bloemen te maken hebben (begrijpend lezen & woordenschat).
 • Na deze les kan ik een informatieve tekst schrijven over een bloem die in een informatief boek over planten en bloemen zou kunnen staan (taal - schrijven).
Les 3 - voedselkringlopen
Na deze les:
 • weet ik wat micro-organismen zijn en doen (wereldoriëntatie).
 • weet ik hoe een voedselkringloop eruitziet, wie hierin een rol spelen en wat hun taken zijn (wereldoriëntatie).
 • weet ik wat er wordt bedoeld met een leefgemeenschap en een ecosysteem en kan ik voorbeelden benoemen (wereldoriëntatie). 
 • begrijp ik de belangrijke woorden die met voedselkringlopen te maken hebben (begrijpend lezen & woordenschat).
 • kan ik een denkgesprek voeren over voedselkringlopen (taal - spreken & luisteren).