Kidsweek in de Klas
Welkom bij het lesmateriaal van Kidsweek in de Klas

Samsam - Burgerschap in de Klas

Lesson plan with 1 Lesson
Samsam - Erbij
www.samsam.net
BurgerschapskundeBasisschoolGroep 5-8
Samsam is een kerndoeldekkende methode burgerschap voor groep 5 t/m 8. Samsam bestaat uit een magazine en een website met interviews, reportages en filmpjes over leeftijdsgenoten overal ter wereld én bij ze om de hoek. Op deze manier maakt Samsam maatschappelijke thema’s laagdrempelig en herkenbaar. De verhalen van leeftijdsgenoten zetten kinderen aan het denken over hun eigen rol in de wereld. Bestel een pakket van 30 tijdschriften van het themanummer ‘Erbij’ met lesopdrachten voor € 19,50.
Het lesmateriaal
Het lesmateriaal bestaat uit een lesinstructie en een digibordles. In de lesinstructie leest u aan welke doelen u deze les werkt en hoe u de les stap voor stap kunt geven. In de les is aandacht voor de bouwstenen identiteit en solidariteit.De leerlingen leren:manieren om voor hun eigen belangen en die van de groep op te komen. manieren om voor concrete anderen hier én elders op te komen: dat kind in die omstandigheid.voorbeelden van uitsluiting, onrechtvaardigheid, discriminatie en ongelijke behandeling in de eigen omgeving en in het land te herkennen en te benoemen.manieren om kwesties rond solidariteit op school of in de omgeving te onderzoeken, deze aan te kaarten en daar zo mogelijk gevolg aan te geven.
Week tegen pesten
Dit materiaal is ontwikkeld door Samsam in het kader van de Week Tegen Pesten 2020 van Stichting School & Veiligheid.www.weektegenpesten.com
Kidsweek in de KlasKidsweek in de Klas
Lesson plan with 1 Lesson
Samsam - Gelijkwaardigheid
BiologieBurgerschapskunde+4BasisschoolGroep 5-8
Hoi! Welkom bij de lessen van Samsam in de Klas! Met de lessen van Samsam groeit de algemene kennis over de wereld en worden burgerschapsvaardigheden aangeleerd, zoals: discussiëren, kritisch denken en het herkennen van in- en uitsluiting. Het lesmateriaal is geschikt voor groep 5/6 en groep 7/8. Klik hier voor de website van Samsam!
G E L I J K W A A R D I G H E I D
De lessen uit dit lesplan gaan over gelijkwaardigheid en sluiten aan bij de bouwsteen 'Solidariteit'. Onderwerpen als uitsluiting, onrechtvaardigheid, discriminatie en ongelijke behandeling komen bij deze bouwsteen aan bod. Ben jij benieuwd naar het verhaal van de Braziliaanse Soffia? Hoe zij de boodschap 'Je moet trots zijn op je huidskleur en haar!' de wereld in brengt? Ben jij benieuwd hoe jij zelf denkt over gelijkheid en wat jouw ervaringen zijn met dit thema? Ga dan snel aan de slag met de vragen en opdrachten en kom er alles over te weten!Klik op de rechter afbeelding, naast de doelen van de les. Klik dan aan de rechterkant van je scherm op de rode button: Geef les. Zorg er vervolgens voor dat het vinkje bij Devices in de klas links onderaan je scherm uit staat. Veel leerplezier!
Groep 5 t/m 8
Soffia uit Brazilië rapt over discriminatieDeze les:Kan ik voorbeelden van uitsluiting, onrechtvaardigheid, discriminatie en ongelijke behandeling in mijn omgeving herkennen en benoemen.Schrijf ik een rap om het thema gelijkheid aan te kaarten en een boodschap hierover uit te dragen.
Kidsweek in de KlasKidsweek in de Klas
Lesson plan with 7 Lessons
Samsam - Gender
BiologieBurgerschapskunde+4BasisschoolGroep 5-8
Hoi! Welkom bij de lessen van Samsam in de Klas! Met de lessen van Samsam groeit de algemene kennis over de wereld en worden burgerschapsvaardigheden aangeleerd, zoals: discussiëren, kritisch denken en het herkennen van in- en uitsluiting. Het lesmateriaal is geschikt voor groep 5/6 en groep 7/8. Klik hier voor de website van Samsam!
G E N D E R
De lessen uit dit lesplan gaan over Gender en sluiten aan bij het Gender-magazine van Samsam. Hoe horen jongens en meisjes zich te gedragen? Daar zijn allerlei ideeën over en dat heet 'gender'. Deze ideeën veranderen door de tijd heen en verschillen per land en volk. Ben jij benieuwd naar het verhaal van de Argentijnse Gerónimo (13) die aan ballet doet? Weet jij welke gedragsregels er voor meisjes zijn in Indonesië? Waarom sommige families in Afghanistan hun dochters opvoeden als zonen? En hoe denk jij zelf over wat typisch iets voor jongens of meisjes is? Ga snel aan de slag met vragen en opdrachten bij filmpjes, achtergrondverhalen en interviews en jij komt alles te weten over gender! Klik op de middelste afbeelding. Klik dan aan de rechterkant van je scherm op de rode button: Geef les. Zorg er vervolgens voor dat het vinkje bij Devices in de klas links onderaan je scherm uit staat. Veel leerplezier!
Groep 5/6
Les 1Voor jongens of meisjes? Deze les:leer ik wat gender is. denk ik na over stereotypen rondom jongens en meisjes. geef ik mijn eigen kijk en mening over gender door te bepalen of iets typisch past bij een jongen of meisje.
Kidsweek in de KlasKidsweek in de Klas