Maatschappijleer

6. Democratie en dictatuur

Politiek


6. Democratie en dictatuur
1 / 11
next
Slide 1: Slide
MaatschappijleerMiddelbare schoolvmbo kLeerjaar 4

This lesson contains 11 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 30 min

Introduction

Aan het eind van deze presentatie kun je herkennen en uitleggen wat de verschillen tussen democratie en dictatuur zijn.

Items in this lesson

Politiek


6. Democratie en dictatuur

Slide 1 - Slide

Leerdoel
Aan het eind van deze presentatie kun je herkennen en uitleggen wat de verschillen tussen democratie en dictatuur zijn.

Slide 2 - Slide

Slide 3 - Slide

Slide 4 - Slide

Democratie


 • de burgers hebben rechten en plichten
 • de overheid heeft óók rechten en plichten
 • er zijn vrije verkiezingen
 • er is een grondwet
 • er zijn grondrechten

Slide 5 - Slide


Nederland is een rechtsstaat

 • Er zijn grondrechten
 • Er is onafhankelijke en openbare rechtspraak
 • Er is een scheiding der machten
 • Er is een grondwet
 • De macht van de overheid is vastgesteld door rechtsregels

Slide 6 - Slide

Dictatuur

 • de macht is in handen van één persoon of groep
 • meestal geholpen door het leger en geheime politie
 • geen vrijheid van meningsuiting
 • vaak maar één partij
 • geen verkiezingen of onbetrouwbare verkiezingen
 • de inwoners hebben vaak weinig rechten
 • er is vaak terreur (geweld en dreigen met geweld) richting de eigen inwoners

Slide 7 - Slide

Maar ook in een democratie...
...mag niemand teveel macht hebben!

Slide 8 - Slide

Trias Politica
(Driemachtenleer)Slide 9 - Slide

Schrijf 3 dingen op die je deze les hebt geleerd

Slide 10 - Open question

Stel 1 vraag over iets dat je deze les nog niet zo goed hebt begrepen

Slide 11 - Open question