Maatschappijleer

4. De Grondwet

Politiek


4. De Grondwet
1 / 19
next
Slide 1: Slide
MaatschappijleerMiddelbare schoolvmbo, mavo, havo, vwoLeerjaar 3,4

This lesson contains 19 slides, with interactive quizzes, text slides and 3 videos.

time-iconLesson duration is: 120 min

Introduction

Aan het eind van deze presentatie kun je herkennen en uitleggen welke grondrechten in de Nederlandse Grondwet staan.

Items in this lesson

Politiek


4. De Grondwet

Slide 1 - Slide

Leerdoel
Aan het eind van deze presentatie kun je herkennen en uitleggen welke grondrechten in de Nederlandse Grondwet staan.

Slide 2 - Slide

Video
Het levensverhaal van de Grondwet

Slide 3 - Slide

Slide 4 - Video

Video
Grondrechten

Slide 5 - Slide

Slide 6 - Video

Hoofdstuk 1
De Grondrechten

Artikel 1


Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. 


Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.

Slide 7 - Slide


Klassieke grondrechten


Beschermen ons tegen de overheid 
Geven ons rechten tegen een te machtige overheid

Staan sinds 1848 in de Grondwet
Klassiek betekent: 'iets uit vroeger, maar niet verouderd'

Slide 8 - Slide


bijvoorbeeld:

 • Artikel 1: Anti-discriminatie artikel

 • Artikel 2: Wie is Nederlander?

 • Artikel 4: Kiesrecht

 • Artikel 7: Vrijheid van meningsuiting

 • Artikel 8: Recht op vereniging

 • Artikel 9: Recht op vergadering

 • Artikel 10: Onaantastbaarheid van de persoonlijke levenssfeer

 • Artikel 11: Onaantastbaarheid van het lichaam

 • Artikel 13: Briefgeheim

Slide 9 - Slide


Sociale grondrechtenPlichten van de overheid: 

zorgen voor een goed bestaan


Zijn pas later in de Grondwet gekomen

Slide 10 - Slide


bijvoorbeeld: • Recht op veilig bestaan

 • Recht op onderwijs

 • Recht op gezondheidszorg

 • Recht op woongelegenheid

 • Recht op bewoonbaar gebied

 • Recht op rechtsbijstand

 • Recht op werk

Slide 11 - Slide


Laatste belangrijke wijziging
1983
 • Amsterdam wordt officieel de hoofdstad
 • Niet-Nederlanders mogen stemmen voor de Gemeenteraden
 • Leeftijd actief kiesrecht naar 18 jaar
 • Verbod op opleggen doodstraf
 • Invoering van een Nationale Ombudsman
 • Invoering Sociale grondrechten

Slide 12 - Slide


Nederland is een rechtsstaat

 • Er zijn grondrechten
 • Er is onafhankelijke en openbare rechtspraak
 • Er is een scheiding der machten
 • Er is een grondwet
 • De macht van de overheid is vastgesteld door rechtsregels

Slide 13 - Slide

Video
De Grondwet

Slide 14 - Slide

Slide 15 - Video

Begrippen uit deze les

 • grondwet
 • artikel 1
 • Klassieke grondrechten
 • Sociale grondrechten

Slide 16 - Slide

Jaartallen uit deze les

 • 1848: Thorbecke maakt een nieuwe Grondwet met de Klassieke grondrechten
 • 1983: laatste belangrijke grondwetsherziening waarin de Sociale grondrechten officieel werden opgenomen

Slide 17 - Slide

Schrijf 3 dingen op die je deze les hebt geleerd

Slide 18 - Open question

Stel 1 vraag over iets dat je deze les nog niet zo goed hebt begrepen

Slide 19 - Open question