Maatschappijleer

1. Wat is politiek?

Politiek


1. Wat is politiek?
1 / 9
next
Slide 1: Slide
MaatschappijleerMiddelbare schoolvmbo, mavoLeerjaar 3,4

This lesson contains 9 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 15 min

Introduction

Aan het eind van deze presentatie kun je herkennen en uitleggen wat politiek is.

Items in this lesson

Politiek


1. Wat is politiek?

Slide 1 - Slide

Leerdoel
Aan het eind van deze presentatie kun je herkennen en uitleggen wat politiek is.

Slide 2 - Slide

Wat weet jij eigenlijk
van politiek?

Slide 3 - Mind map

Politiek is:

Het maken van keuzes en het nemen van beslissingen zodat een land, provincie of gemeente kan worden bestuurd.

Slide 4 - Slide

De overheid


Politici

en 

Ambtenaren

Slide 5 - Slide

Algemeen belang

Besluiten die voor veel mensen 

belangrijk zijn:


  • Goed onderwijs
  • Zorgen voor vrede, orde en veiligheid
  • Aanleggen van wegen
  • Goede gezondheidszorg voor iedereen

Slide 6 - Slide

Democratie

  • 'De macht van het volk'

  • Directe democratie: het volk mag meebeslissen over een wet (referendum)

  • Indirecte democratie: het volk kiest vertegenwoordigers die voor hen besluiten nemen

Slide 7 - Slide

Schrijf 3 dingen op die je deze les hebt geleerd

Slide 8 - Open question

Stel 1 vraag over iets dat je deze les nog niet zo goed hebt begrepen

Slide 9 - Open question