Respect Foundation
Week van Respect

SBO - Happy new year - Zilveren Weken

1 / 11
next
Slide 1: Slide
BurgerschapBasisschoolGroep 5-8

This lesson contains 11 slides, with text slides.

time-iconLesson duration is: 50 min

Introduction

Na de kerstvakantie is het uitgelezen moment om met je klas een frisse start te maken. Niet voor niets staan de eerste twee weken van het nieuwe jaar bekend als de ‘Zilveren Weken’. Het is tijd om je groepsdynamiek weer even onder de loep te nemen. Hoe gaat het met iedereen? Wat heeft iedereen gedaan? En hoe kom je dat op een leuke en (groeps)dynamische manier van elkaar te weten? Ga aan de slag met de les: Happy new year!

Instructions

Doel van de les
Door middel van deze les ga je aan de slag met de groepsdynamiek en groepsnormering aan de start van het schooljaar. Dit doe je met het oog op het groepsproces. Om een goed jaar tegemoet te gaan met je klas, is het belangrijk om aan het begin van het jaar gezamenlijk de normen en waarden vast te stellen. Zo zit iedereen op één lijn en kun je goed van start!

Werkvormen
Klassikaal gesprek, individueel, groepsverband en in duo’s.
3 stappen interview, ‘wat en waarom’ uiteenzetten van succesmomenten en er nieuwe doelen en activiteiten aan koppelen.

Kennis/competenties/vaardigheden
Bewustwording, zelfbewustzijn, empathie, betrokkenheid, samenwerken, terugblikken, evalueren, vooruitblikken, aanpassingsvermogen, zelfkennis.


Items in this lesson

Slide 1 - Slide

Na de kerstvakantie is het uitgelezen moment om met je klas een frisse start te maken.

Niet voor niets staan de eerste twee weken van het nieuwe jaar bekend als de ‘Zilveren Weken’.

Het is tijd om je groepsdynamiek weer even onder de loep te nemen. Hoe gaat het met iedereen? Wat ging er vorig jaar allemaal goed en wat kan beter? 

Met deze les zet je de leerlingen en jezelf weer op scherp en gaan jullie af op een: Happy new year!

Slide 2 - Slide

Jullie hebben elkaar twee weken niet gezien. Tijd om even bij te kletsen.

Wat was het meest bijzondere, leukste of gekste wat je hebt gedaan in de vakantie?


Slide 3 - Slide

In tweetallen
De leerlingen gaan elkaar in tweetallen een aantal vragen stellen over wat ze in de kerstvakantie hebben gedaan.

Je kunt zelf kiezen of je de drie vragen gebruikt, twee of maar één.  Je kunt ook  eventueel de lege-slide om zelf vragen te maken en/of toe te voegen.

Leg uit dat de leerlingen in de duo's als echte interviewers door gaan vragen. Probeer details van het verhaal te krijgen. 

Gebruik eventueel het voorbeeld van de volgende slide om dit toe te lichten.

Ze mogen de antwoorden noteren als ze dat prettig vinden. 

Slide 4 - Slide

Voorbeeld

Op de vraag wat aten jullie bij het kerstdiner kan het antwoord duidelijk en simpel zijn: Kip!


Slide 5 - Slide

Voorbeeld

Maar een echte 'interviewer' vraagt door en zoekt uit wat er precies allemaal gegeten werd!

Kip... en ...?

Hierna volgen drie voorbeeld vragen waar de leerlingen mee aan de slag kunnen gaan.


Slide 6 - Slide

Optie vraag 1:

Wat aten jullie bij het kerstdiner?

Slide 7 - Slide

Optie vraag 2:

Met wie heb jij kerst gevierd?

Slide 8 - Slide

Optie vraag 3:

Wat was het leukste uitje?

Slide 9 - Slide

Klassikaal
Bespreek de vragen klassikaal na.

Om de beurt delen de leerlingen een verhaal van een andere leerling.
Dus niet hun eigen verhaal, maar dat wat ze van een ander hebben gehoord.

Hoe
Je kunt dit per vraag doen door de leerlingen informatie te laten aanvullen per verhaal, wie hoort er bijvoorbeeld overeenkomsten wie heeft er juist een heel verschillend verhaal? Of je kiest steeds één duo en vraag om de uitkomsten te delen.

Slide 10 - Slide

Afsluiting
Sluit de les af door te reflecteren op de gesprekken, het proces en de inhoud van de vragen...

Voorbeeldvragen

Gesprekken
Was het leuk om van elkaar te horen?
Was je verrast door je klasgenoot?

Proces
Was het doorvragen lastig?
Was het antwoorden moeilijker dan het vragen? of juist andersom

Inhoud
Heb je dingen gehoord die je verrassend vond?
Zou je kerst graag op die manier willen vieren?
Was het heel anders dan jij zelf hebt gedaan?
etc.

TIP: Je kunt als leerkracht ook jouw verhalen / momenten met je klas delen. 

Slide 11 - Slide

LEGE SLIDE