Respect Foundation
Week van Respect

MBO - SteenGoed voor elkaar - Week tegen Pesten 2023

1 / 17
next
Slide 1: Slide
BeroepsopleidingMBO

This lesson contains 17 slides, with text slides.

time-iconLesson duration is: 90 min

Introduction

In deze Week tegen Pesten 2023 gaan we aan de slag met de les ‘SteenGoed voor Elkaar’. Hoe doe je dat eigenlijk; zorgen dat iedereen zichzelf kan zijn en happy is? En wat kan jij daar zelf in betekenen? Iedereen heeft de kracht om een statement en positief verschil te maken voor een ander! De maatschappij waar we in leven lijkt soms heel erg te focussen op het individu. Alles lijkt gericht op wat jíj doet, wie jíj bent en welke mening jij hebt. Maar wij mensen zijn van nature eigenlijk juist gewend om te functioneren in een groep. Soms voelt het misschien alsof we er alleen voor staan maar we zijn eigenlijk onderdeel van heel veel verschillende groepen. Je bent onderdeel van je klas, je school, je familie, je dorp of stad, Nederland, en uiteindelijk leven we allemaal op dezelfde planeet. Hoe kunnen we dat eigenlijk het beste doen? Hoe kan jij hierin een positief verschil maken? Daar gaan we in deze les op een actieve manier ons steentje aan bijdragen! #GoedVoorElkaar!

Instructions

Doel van de les

Deze les gaat over het aanzetten van je persoonlijk moreel kompas en omkijken naar de ander. De studenten maken afspraken in de klas over gewenste omgangsvormen en hoe ze de veiligheid kunnen waarborgen in de klas. Hoe creëer je ruimte voor jezelf en voor de ander om jezelf te kunnen zijn? Vervolgens gaan we aan de slag met positieve dialoogvoering en activisme.
#GoedvoorElkaar!

Werkvormen
Klassikaal, check in duo’s en wissel uit in viertallen, klassikaal en dialoogvoering.

Benodigdheden/voorbereiding

Pen en papier.

Kennis/competenties/vaardigheden
Leerdoelen

De leerling…
…is zich ervan bewust dat het de Week tegen Pesten is.
…kan uitleggen waarom wij middels deze les aandacht besteden aan pesten.
…kan uitleggen waarom een positieve benadering belangrijk is als we het onderwerp ‘pesten’ behandelen.
…kan van zichzelf herkennen en benoemen wat hij/ zij nodig heeft om goed te kunnen functioneren.
…luistert actief naar een ander.
…kan zich inleven in de behoeften van een ander.
…kan samen met klasgenoten tot afspraken maken m.b.t. gewenste omgangsvormen.
…heeft een beeld van wat wij verstaan onder ‘positief activisme’.
…oefent met op een creatieve manier nadenken over ‘positief activisme’.

Burgerschapsdomeinen
Deze les sluit aan bij de burgerschapsdomeinen:
Solidariteit
Identiteit
Diversiteit
Denk- en handelwijzen

Items in this lesson

Slide 1 - Slide

Intro

In deze Week tegen Pesten 2023 gaan we aan de slag met de les ‘SteenGoed voor Elkaar’. Hoe doe je dat eigenlijk; zorgen dat iedereen zichzelf kan zijn en happy is? En wat kan jij daar zelf in betekenen?
Iedereen heeft de kracht om een statement en positief verschil te maken voor een ander!

De maatschappij waar we in leven lijkt soms heel erg te focussen op het individu. Alles lijkt gericht op wat jíj doet, wie jíj bent en welke mening jij hebt. Maar wij mensen zijn van nature eigenlijk juist gewend om te functioneren in een groep.
Soms voelt het misschien alsof we er alleen voor staan maar we zijn eigenlijk onderdeel van heel veel verschillende groepen. 
Je bent onderdeel van je klas, je school, je familie, je dorp of stad, Nederland, en uiteindelijk leven we allemaal op dezelfde planeet. 

Hoe kunnen we dat eigenlijk het beste doen? Hoe kan jij hierin een positief verschil maken?

Daar gaan we in deze les op een actieve manier ons steentje aan bijdragen!

#GoedVoorElkaar!

Slide 2 - Slide

Week tegen Pesten [Klassikaal]

De Week tegen Pesten is een landelijk initiatief waar heel veel scholen en opleidingen aan meedoen. Landelijk gaan kinderen en jongeren, van kleuter tot MBO-studenten, aan de slag met het jaarlijkse thema. Dit jaar is dat thema: Goed voor elkaar!

De leerlingen van de basis- en middelbare scholen gaan zwerfstenen maken voor een glimlach op het gezicht van de gelukkige vinder. Wie weet ben je dat zelf wel!
Jullie gaan zelf ook aan de slag met een positief verschil maken.
Denk je eens in hoeveel impact jullie allemaal bij elkaar gaan hebben!

Slide 3 - Slide

Wanneer kan jij jezelf zijn? [Klassikaal]

Wanneer ben jij op je gemak en kan je helemaal zijn wie je bent? En onder welke omstandigheden kan jij goed presteren?

Iedereen heeft andere dingen nodig om zich op zijn gemak te voelen en happy te zijn. De één is meer extravert en kletst graag met iedereen die die tegenkomt terwijl de ander meer introvert is en het liever bij zijn eigen vrienden of bekenden houdt. Iedereen heeft op verschillende facetten andere voorkeuren.  

Als je met elkaar in groep zit, houd je daarom altijd rekening met elkaar.

Wanneer kan jij jezelf zijn? / Waar word jij happy van in de groep? Bespreek dit klassikaal.

Let op!
Zorg er als docent voor dat niemand negatief reageert op de behoefte van een ander. Dit kan bewust of onbewust gebeuren. Mocht dit gebeuren, laat het dan niet zomaar voorbijgaan maar spreek iemand aan op de uitspraak en laat weten welk gedrag je verwacht en wil zien.
Houd het luchtig en ga vooral niet in op negativiteit of discussies, slide 05 helpt je om dit nog meer aandacht te geven!

Benadruk nu vooral hoe divers iedereen is. Iedereen is anders en heeft andere dingen nodig.


Slide 4 - Slide

Ruimte geven en nemen! [Klassikaal]

Hoe kan je zelf ruimte geven aan de behoeften van een ander? Dat kan soms best lastig zijn.
Hoe doe je dat bijvoorbeeld als de één denkt tijdens het praten en de ander juist eerst lang de tijd nodig heeft om na te denken voordat hij met een reactie komt...?

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat iedereen zich betrokken en goed voelt in de klas?

Wat ontzettend belangrijk is, is ruimte!
Ruimte geven aan de ander én zelf ruimte durven innemen als je het gevoel hebt dat je voor jezelf óf een ander moet opkomen.  


Je hebt ruimte nodig om te kunnen zeggen wat je denkt en voelt maar ook om fouten te kunnen maken. Want als we geen fouten durven te maken dan kunnen we er ook niet van leren.

Het is dus heel belangrijk dat als iemand iets kwetsends zegt - vooral als het zonder kwade bedoelingen gebeurt - dat niet meteen af te straffen maar om de ruimte te creëren om hier een open gesprek over te hebben.

Wat gebeurde er zojuist en van welke kanten kunnen we het allemaal bekijken? En vooral, hoe gaan we vanuit hier op een positieve manier verder? Hoe wíllen we dat het voortaan gaat?

Tip: wil je dieper induiken op hoe ieders brein anders werkt en op diversiteit? Doe dan onze les: ‘Hetzelfde, maar dan anders!’Slide 5 - Slide

Afspraken maken! [Klassikaal]

Nu we hebben verkend wat we zelf nodig hebben om ons goed te voelen en wat het betekent om ruimte te geven aan een ander, is het goed om hier afspraken over te maken.

Deze afspraken zijn met name fijn om op terug te vallen als er een keer een meningsverschil of een pittig gesprek langskomt. Met deze afspraken creëer je een veilige omgeving om dat soort gesprekken ook daadwerkelijk te voeren in plaats van ze misschien uit de weg te gaan.

Goede dialoogvoering kan best lastig zijn maar is zo belangrijk!

Slide 6 - Slide

Wat vinden jullie belangrijk? [in tweetallen]

Laat studenten in tweetallen nadenken over wat belangrijk is tijdens klasgesprekken.

Elkaar uit laten praten? Op je beurt wachten? Wat doen we als iemand heel kwaad wordt? En wat gebeurt er als iemand zich niet aan de afspraken houdt?

Laat de duo’s opschrijven wat zij belangrijk vinden.


Slide 7 - Slide

Wissel uit [in viertallen]

Koppel ieder duo aan een ander duo. Laat ze hun uitkomsten vergelijken.

Uiteindelijk kiest het viertal de vier belangrijkste afspraken.

Slide 8 - Slide

Behandel de ander zoals de ander behandeld wil worden!
[klassikaal]

Bespreek de afspraken klassikaal als volgt: laat ieder groepje één afspraak opnoemen en uitleggen waarom deze afspraak belangrijk is. Is de afspraak al genoemd? Dan noemen ze een andere. Schrijf de afspraken op het bord. Als alle groepjes geweest zijn, controleer je of er belangrijke afspraken missen. Is iedereen het eens?
Noteer deze afspraken dan!

Dan zijn jullie ready to go! Laat de moeilijke onderwerpen maar komen!
Behandel de ander zoals de ander behandeld wil worden!

Tip 1: hang de afspraken ergens zichtbaar op in de ruimte of noteer ze op een permanente plek op het digibord. Zo kan je er altijd op terugvallen.

Tip 2: hier uitgebreider mee aan de slag? Doe de les: ‘Pittige Gesprekken’:


Slide 9 - Slide

Be your happy self! [Klassikaal]

Soms kunnen meningsverschillen best pittig zijn. Of iemand ligt je gewoon niet, dat is soms bijna niet eens te verklaren.
Het is dan belangrijk om te bedenken dat je alleen invloed hebt op je eigen gedrag. Als je botst met iemand (die een andere behoefte heeft), wat kun je dan zelf doen? Jij hebt alleen invloed op je eigen gedrag.

Kennen jullie deze uitspraak?: ‘Some people will hate you and some people will love you and none of it will have anything to do with you’.

Bespreek deze uitspraak:
Wat zou het betekenen?
Hoe zou je dit kunnen zien in de context van deze les?
Wat doet deze zin met je?
Weleens over nagedacht?

Het betekent dat mensen nu eenmaal op elkaar reageren maar het heeft niet zoveel nut om een ander te proberen te veranderen. Belangrijker is dat jij je happy voelt over wie jij bent, de keuzes die jij maakt en hoe jij zelf in het leven staat.
Dat is waar jij invloed op hebt. Als jij voor jezelf goede keuzes maakt en rekening houdt met anderen dan heeft negativiteit van een ander veel minder invloed.

En… meestal is het toch iets waar diegene zelf mee worstelt, meestal heeft het helemaal niks met jou te maken ;)
#LetItGoLetitGo
#BeYourHappySelf!
#WeesLiefVoorDeAnderSlide 10 - Slide

Geven! Punt!  [Klassikaal]

Voor wat hoort wat... toch?
Welnee joh, totaal niet!

Hoe leuk is het om onverwachts iets leuks of liefs te krijgen van iemand. Een compliment of een kleinigheidje... wie wordt daar nou niet blij van? En zoiets doe je toch niet alleen omdat je vervolgens iets terugverwacht.?

Dat is eigenlijk een belangrijke kern van respect voor iemand hebben. Gewoon aardig zijn tegen een vreemde, dat doe je gewoon. Punt! Iemand hoeft dat niet te verdienen of alleen te krijgen als ze het teruggeven.
Iedereen in deze wereld verdient het om gerespecteerd te worden.

Dus niet: respect geven is respect krijgen...
Respect en liefde geven! Punt!

Daar heb jij namelijk invloed op :)
En geven is stiekem ook veel leuker dan krijgen.


Slide 11 - Slide

Positief activisme [Klassikaal]

Het is belangrijk om te staan voor waar jij in gelooft. En dat mag best op een activistische manier. Een petitie tekenen of meedemonstreren met een klimaatmars, er zijn vele verschillende vormen van activisme, klein en groot.

Als je iets wil veranderen kan dat ook met een positieve insteek. Humor is een geweldige manier om het over moeilijke onderwerpen te hebben en zelfs verandering teweeg te brengen. En er is ook aangetoond dat positieve impact veel langer bij je blijft!

'Make love not war' is al heel lang een van de beroemdste positief-activistische teksten!


Slide 12 - Slide

Hoe draag jij je steentje bij?
[Brainstorm in groepjes]

Verdeel de klas in groepjes. Bedenk gezamenlijk drie positieve acties die jullie direct kunnen inzetten en uitvoeren.

Het kan een klein gebaar zijn voor iemand dichtbij of een grote gezamenlijke actie die meerdere mensen wakker schudt of aanzet tot verandering!

Denk aan wat we hiervoor behandeld hebben; hoe je ruimte kan innemen en bieden aan een ander. En welke afspraken jullie samen hebben gemaakt binnen de klas.

Hoe kunnen jullie een positief verschil maken in de klas, of in jullie dorp, stad of gemeenschap?

Denk zo breed mogelijk. Wat is er volgens jullie nodig? Wat mag er volgens jullie veranderen?

Is er misschien een complimentendag nodig? Of een safe space op school? Of moet er meer gerecycled worden en hoe kaart je dat op een ludieke positieve manier aan?

Maak een top 3!

Let op: de actie moet positief zijn!


Slide 13 - Slide

Positive change! #GoedVoorElkaar! [Klassikaal]

Haal nu ideeën klassikaal op. Wat heeft ieder groepje bedacht?
De voorwaarde is dat het redelijk makkelijk uitvoerbaar is en vooral natuurlijk een positieve verandering teweeg brengt!

Maak een top 5 en noteer deze op het bord.


Welk verschil willen jullie maken? Welke gaan we gezamenlijk doen en waar hebben we wellicht nog anderen voor nodig?

En nu dan natuurlijk… DOEN! #GoedVoorElkaar
Voer de acties uit en maak gezamenlijk écht een verschil.
Wie weet heeft jullie actie wel een domino-effect!

Slide 14 - Slide

Nabespreken [Klassikaal]
Bespreek de opdracht klassikaal na.

Wat vonden de studenten van deze les en opdracht?
Neem in het afrondende gesprek nogmaals mee dat heel veel leerlingen en jongeren deze week aan de slag gaan met SteenGoed Voor Elkaar.
Dat heeft toch wel effect, of niet?
#GoedVoorElkaar.

Maak eventueel gebruik van onderstaande reflectievragen:
  • Wat vond je van de les?
  • Wat heeft het met Week tegen Pesten te maken, volgens jullie?
  • Hadden jullie al eerder klassikale afspraken gemaakt?
  • Wat houdt ruimte geven voor een ander voor jou in?
  • Wat vind je van positief activisme?
  • Denk je dat het verschil/impact maakt?
  • Zou je nog eens zoiets willen handelen/maken/doen?
  • Etc.

Slide 15 - Slide

SteenGoed voor elkaar!

Einde van de les

Slide 16 - Slide

Evaluatie invullen? Ja Graag!

We zijn bij Respect Foundation heel blij met alle reacties, tips en feedback op onze lessen. We zijn altijd op zoek naar verbeterpunten. Vul onderstaande vragenlijst in. Als docent of samen met je klas!
Klik op de link!

Slide 17 - Slide

Lege slide