Respect Foundation
Week van Respect

Groepsdynamica Les 3 (van 6)

1 / 11
next
Slide 1: Slide
BurgerschapBasisschoolGroep 5-8

This lesson contains 11 slides, with text slides.

time-iconLesson duration is: 60 min

Introduction

Groepsdynamiek les 3: NORMEREN. In week drie is het tijd om afspraken te maken. Als klas ga je een heel schooljaar samen aan de slag. Maar hoe krijg je na die stormweek alle neuzen dezelfde kant op? Hoe kunnen we het met z’n allen een fijne groep zijn, waar iedereen trots op is? Je hebt afspraken nodig, anders wordt het niks. Met groepsafspraken die je samen maakt kom je een stap dichter bij een hechte groep. Valkuil 1 voor de leerkracht deze week: Een lange lijst met regels. Valkuil 2 voor de leerkracht deze week: je zelf niet aan afspraken houden! Kerndoelen: 1, 3, 37 en 55

Instructions

In de bijlage vind je de uitgebreide instructie en achtergrond van de 6 lessen Groepsdynamiek.

Items in this lesson

Slide 1 - Slide

Hoe krijg je in de 'Stormweek' alle neuzen dezelfde kant op? En hoe raakt iedereen overtuigd van dezelfde missie? In deze les ga je aan de slag met je persoonlijke mening en de meningen over regels en afspraken van je leerlingen. Alleen samen kun je goed afspraken voor jullie groep bedenken.

Mijn Verhaal :)

Slide 2 - Slide

Begin met het vertellen van een persoonlijk verhaal waarin duidelijk wordt wat jouw mening over ‘gedrag’ is. Denk aan een moment waarop iemand iets deed voor jou, wat veel voor je betekend heeft (dit kan uiteraard ook een klein gebaar zijn geweest, wat veel indruk heeft gemaakt!). Of een verhaal waar je iemand iets goeds zag doen, of juist niet. Let er wel op dat je je verhaal positief vertelt. Vertel geen  lelijke dramatische verhalen, houd het luchtig.

Gebruik de slide voor een leuke quote of foto, om je verhaal te illustreren.

Slide 3 - Slide

Bespreek met de klas welke regels er zijn. Welke zijn er op de hele school en welke zijn er voor in de klas. Wat vinden de leerlingen van de regels? Kunnen ze voor alle regels bedenken waarom ze er zijn? Zijn er regels die misschien niet hoeven?  Zorg voor een klassikale discussie.

Slide 4 - Slide

Leg de leerlingen uit wat het verschil is tussen een regel en een afspraak. Sommige regels gelden op school voor alle klassen, maar afspraken kunnen we zelf maken in de klas.

Het gaat in deze les om omgangsvormen, hoe wil je met elkaar omgaan?
Het gaat ook over het maken van afspraken en niet het opstellen van regels. Afspraken maak je samen.

Slide 5 - Slide

Bespreek dit voorbeeld. Wanneer je elkaar accepteert en elkaars mening kent, is het makkelijker om met elkaar om te gaan. 
Niet iedereen is hetzelfde, of heeft hetzelfde nodig. De afspraken die je gaat maken moeten rekening houden met ieders persoonlijkheid.

Slide 6 - Slide

Bespreek de oplossing met de klas. Check goed of iedereen begrijpt dat je niet altijd allemaal je zin kunt krijgen. Leg ook uit dat sommige afspraken gelden voor sommige leerlingen. Niet iedereen is hetzelfde. 

Probeer met deze discussie ook uit te leggen dat je in een klas moet leren dat wat voor de één geldt, niet voor de ander hoeft te gelden. Niemand wordt voorgetrokken, iedereen wordt gelijk behandeld, maar iedereen heeft wel andere behoeftes om goed te kunnen leren.

Slide 7 - Slide

Elke leerling begint met het noteren van ‘afspraken’. Deze afspraken moeten bijdragen aan een hechte groep. 
Je kunt als docent ook kiezen om 4 onderwerpen toe te voegen, maak daarvoor gebruik van de extra lege slide aan het eind van de presentatie.

Bijvoorbeeld: 
1- Omgaan met elkaar
2- Omgaan met de spullen in de klas
3- Hoe ga ik om met de leerkracht 
4- Hoe gaat de leerkracht om met de leerling

Moedig aan om punt vier ook kritisch te behandelen.
Je wilt weten wat leerlingen prettig vinden. Geef aan dat je dat van hen moet leren.

Slide 8 - Slide

Na zeven minuten deelt de leerling zijn zelfbedachte afspraken met een partner in de klas. Discussieer, vergelijk en pas aan. Samen maken ze van hun twee sets één nieuwe set van de vier beste afspraken. 

Slide 9 - Slide

Vervolgens gaan de duo’s samenwerken met een ander duo.Ook nu is de opdracht binnen zeven minuten met z’n vieren te kiezen voor vier afspraken. Al overleggend komen de leerlingen tot de vier belangrijkste afspraken voor hen als groepje.  Deze worden genoteerd.

Slide 10 - Slide

Bespreek de afspraken klassikaal als volgt: laat ieder groepje één afspraak opnoemen en uitleggen waarom de groep deze afspraak belangrijk vindt. Eén afspraak per viertal. Is de afspraak al eerder genoemd? Dan noem je een andere.

Alle leerlingen leveren hun ideeën in.

Als leerkracht bekijk je deze op een rustig moment.

Leg uit dat je er de volgende bijeenkomst op terug komt en dat de afspraken klassikaal worden vast gezet.


Slide 11 - Slide

Gebruik deze slide om de afspraken de volgende les te presenteren. Maak voor elke afspraak een nieuwe slide. Maak er niet te veel...

Ga in gesprek met de klas over elke afspraak. Het doel is acceptatie! Vul eventueel dingen aan en maak het concreet. Vergeet je eigen mening als leerkracht niet!

Vraag of je alles goed hebt begrepen. Eénmaal andermaal... verkocht.

Met deze set afspraken gaan jullie het jaar beginnen. Maak duidelijk dat je altijd openstaat voor veranderingen of discussies, maar geef ook aan dat jij de gemaakte afspraken serieus neemt. Wie zich er niet aan houdt, krijgt dit ook te horen!