Tot de macht W!
Los het op met Wiskunde

Inhoud en oppervlakte

Oppervlakte en inhoud1 / 38
next
Slide 1: Slide
WiskundeMiddelbare schoolvmbo g, t, mavoLeerjaar 3

This lesson contains 38 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

Oppervlakte en inhoudSlide 1 - Slide

Na deze les kan je:
Eenheden omrekenen,
Oppervlakte en omtrek van vlakke figuren berekenen,
Oppervlakte en inhoud van ruimtefiguren berekenen
Berekeningen uitvoeren van vergrotingen van oppervlakte en inhoud 


Slide 2 - Slide

Eenheden van lengte, 
naar rechts x 10
naar links :10

Slide 3 - SlideEenheden van oppervlakte
naar rechts x 100
naar links : 100

Slide 4 - Slide
Eenheden van inhoud
naar rechts x 1000
naar links : 1000
(let op de maten tussen 
liter en ml)

Slide 5 - Slide

Met deze tabellen moet je kunnen rekenen

Slide 6 - Slide

Weet je nog?

Slide 7 - Slide

55m = ....hm
A
0,55
B
5,50
C
550
D
5500

Slide 8 - Quiz


5m3=.....liter
A
5
B
50
C
500
D
5000

Slide 9 - Quiz


7,5m2=....cm2
A
7 500
B
75 000
C
750 000
D
7 500 000

Slide 10 - Quiz

23.000 dm = ....km
A
0,23
B
2,3
C
23
D
230

Slide 11 - Quiz


0,04km2=.......m2
A
40
B
400
C
4.000
D
40.000

Slide 12 - Quiz


76cm2=.......mm2
A
0,76
B
7,6
C
760
D
7600

Slide 13 - Quiz


0,5m3=.......dl
A
5.000
B
50.000
C
500.000
D
5.000.000

Slide 14 - Quiz

1,23 liter = ... cl
A
1,23
B
12,3
C
123
D
1.230

Slide 15 - Quiz

Hoe zat het ook alweer?
oppervlakte driehoek: 
oppervlakte rechthoek: 
oppervlakte vierkant:
oppervlakte parallellogram:
oppervlakte ruit: 
oppervlakte cirkel:
21zijdebijbehorendehoogte
lengtebreedte
zijdebijbehorendehoogte
πstraal2
zijdebijbehorendehoogte
lengtebreedte

Slide 16 - Slide

Slide 17 - Slide


Als er geen maten bekend zijn, eerst hoogtelijn tekenen, daarna de zijden opmeten. 

oppdriehoek=21zijdebijbehorendehoogte

Slide 18 - SlideAls er geen maten bekend zijn, eerst hoogtelijn tekenen, daarna de zijden en hoogtelijn opmeten. 

oppdriehoek=21zijdebijbehorendehoogte

Slide 19 - Slide


Als er geen maten bekend zijn, eerst hoogtelijn tekenen, daarna zijden en hoogtelijn opmeten.

oppparallellogram=zijdebijbehorendehoogte

Slide 20 - Slide


Als er geen maten bekend zijn, eerst hoogtelijn tekenen, daarna zijden en hoogtelijn opmeten.
oppparallellogram=zijdebijbehorendehoogte

Slide 21 - Slide

Slide 22 - Slide

21(π22)
14
54
31
33

Slide 23 - Slide

Oppervlakte van ruimtefiguren:

Tel de oppervlaktes van alle zijden bij elkaar op

Slide 24 - Slide


Wat is de oppervlakte in          van deze kubus met ribben van 60 cm?

m2

Slide 25 - Slide


Wat is de oppervlakte in         van deze kubus met ribben van 60 cm?

-Oppervlakte van 1 vlak 
 
-6 vlakken
 

-De oppervlakte van deze   
  kubus ism2
0,60,6=0,36m2
60,36=2,16m2
2,16m2

Slide 26 - SlideWat is de oppervlakte van dit blikje?
Geef je antwoord in 1 decimaal

straal 4 cm hoogte 3 cm

opp bovenvlak
opp ondervlak
opp cilindermantel
totaal
De oppervlakte van dit blikje is

Slide 27 - Slide

Wat is de oppervlakte van dit blikje? 
Geef je antwoord in 1 decimaal

straal 4 cm hoogte 3 cm

πstraal2=π42=50,265...
π2straalhoogte=π243=75,398...
opp bovenvlak
opp ondervlak
opp cilindermantel
50,265...+50,265...+75,398...=175,928...
totaal
De oppervlakte van dit blikje is
175,9cm2
πstraal2=π42=50,265...

Slide 28 - SlideWat is de oppervlakte van dit blikje?
oppervlakte bovenvlak:
oppervlakte ondervlak:
oppervlakte zijvlakken:
hoogte = 2 cm
totaal:
De oppervlakte van dit blikje is

Slide 29 - SlideWat is de oppervlakte van dit blikje?
oppervlakte bovenvlak:
oppervlakte ondervlak:
oppervlakte zijvlakken:
6440,521,5=18
totale oppervlakte
vier driehoekjes die je eraf haalt
6440,521,5=18
hoogte = 2 cm
232=12
voor en achtervlak
42,52=20+

4 zijvlakken,

2,5 is de schuine zijde, berekend met pythagoras

totaal:
18+18+12+20=68
De oppervlakte van dit blikje is
68cm2

Slide 30 - Slide

inhoud = oppervlakte grondvlak x hoogte

(bij kubus balk prisma en cilinder)

inhoud =      oppervlakte grondvlak x hoogte

(bij piramide en kegel)

31

Slide 31 - Slide

Vergrotingsfactor oppervlakte
vergrotingsfactor=lengtebeeld:lengteorigineel
vergrotingsfactor=(oppbeeld:opporigineel)
oppervlaktebeeld=(vergrotingsfactor)2opporigineel

Slide 32 - Slide

Vergrotingsfactor inhoud
vergrotingsfactor=lengtebeeld:lengteorigineel
vergrotingsfactor=3(inhoudbeeld:inhoudorigineel)
inhoudbeeld=(vergrotingsfactor)3inhoudorigineel

Slide 33 - Slide

Vergrotingsfactor inhoud

vf=3inhoudorigineelinhoudbeeld
vf=opporigineeloppbeeld
oppbeeld=vf2opporigineel
inhbeeld=vf3inhorigineel

Slide 34 - Slide

Vergrotingsfactor

vf=lengteorigineellengtebeeld
vf=3inhoudorigineelinhoudbeeld
vf=opporigineeloppbeeld
oppbeeld=vf2opporigineel
inhbeeld=vf3inhorigineel

Slide 35 - Slide

Wat zat in deze les:
  • Eenheden omrekenen
  • Oppervlakte vlakke figuren
  • Oppervlakte ruimtefiguren
  • Inhoud
  • Vergrotingsfactor

Slide 36 - Slide

Noem 2 dingen die je hebt geleerd in deze les

Slide 37 - Open question

Wat vind je nog moeilijk in deze les?

Slide 38 - Open question