Tot de macht W!
Los het op met Wiskunde

Kwadratische problemen

Kwadratische problemen 
1 / 32
next
Slide 1: Slide
WiskundeMiddelbare schoolvwoLeerjaar 3

This lesson contains 32 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

Kwadratische problemen 

Slide 1 - Slide

Na deze les kan je...

...werken met verschillende kwadratische vergelijkingen
... formules veranderen als de vergelijking verandert
... coördinaten van de top van de parabool berekenen
... verschillende kwadratische vergelijkingen omzetten

Slide 2 - Slide

f(x)=ax2+bx+c
snijpunten met x-as
snijpunt met y-as
coordinaten top
coordinaten top
ax2+bx+c=0
xt=2ab
x=0invullen
yt=xtinvulleninformule

Slide 3 - Slide

f(x)=a(xd)(xe)
snijpunten met x-as
snijpunt met y-as
coordinaten top
coordinaten top
(d,0)en(e,0)
xt=2d+e
x=0invullen
yt=xtinvulleninformule

Slide 4 - Slide

f(x)=a(xp)2+q
snijpunten met x-as
snijpunt met y-as
coordinaten top
coordinaten top
a(xp)2+q=0
xt=p
x=0invullen
yt=q

Slide 5 - Slide

grafiek van                                           verschuiven 
f(x)=a(xp)2+q
verticaal
horizontaal
y=3x2y=3x2+5
5 omhoog
y=3x2y=3x24
4 omlaag
y=3x2y=3(x+7)2
y=3x2y=3(x2)2
7 naar links
2 naar rechts

Slide 6 - Slide


Berg of dal parabool?
f(x)=21(x+2)(x+4)
A
berg
B
dal

Slide 7 - Quiz


Berg of dal parabool?
f(x)=3x2+5x95
A
berg
B
dal

Slide 8 - Quiz


Berg of dal parabool?
f(x)=4(x+2)(x+4)
A
berg
B
dal

Slide 9 - Quiz


Berg of dal parabool?
f(x)=85(x4)2+5
A
berg
B
dal

Slide 10 - Quiz


Berg of dal parabool?
f(x)=(x4)25
A
berg
B
dal

Slide 11 - Quiz


Berg of dal parabool?
f(x)=87x2+5x95
A
berg
B
dal

Slide 12 - Quiz


f(x)=3x2+5x11
 wat is het snijpunt met de y-as?
A
(0,11)
B
(0,11)
C
(11,0)
D
(11,0)

Slide 13 - Quiz


f(x)=3x2+5x11
 wat is xtop?
A
65
B
35=232
C
35=232
D
65

Slide 14 - Quiz


f(x)=4(x2)(x4)
 wat is Xtop?
A
xt=3
B
xt=3
C
xt=6
D
xt=6

Slide 15 - Quiz


f(x)=4(x+2)(x+4)
 wat is Xtop?
A
xt=3
B
xt=3
C
xt=6
D
xt=6

Slide 16 - Quiz


f(x)=2(x+2)(x+4)
 Wat is het snijpunt met de y-as?
A
(2,4)
B
(4,2)
C
(0,16)
D
(16,0)

Slide 17 - Quiz


 Wat zijn de snijpunten met de x-as?
f(x)=4(x+2)(x+4)
A
(-2,0) en (-4,0)
B
(2,0) en (4,0)
C
(-8,0) en (-16,0)
D
(8,0) en (16,0)

Slide 18 - Quiz


 Wat zijn de snijpunten met de x-as?
f(x)=3(x+2)(x+4)
A
(-2,0) en (-4,0)
B
(2,0) en (4,0)
C
(0,-2) en (0,-4)
D
(0,2) en (0,4)

Slide 19 - Quiz


 Wat zijn de snijpunten met de x-as?
f(x)=3(x2)(x4)
A
(-2,0) en (-4,0)
B
(2,0) en (4,0)
C
(0,-2) en (0,-4)
D
(0,2) en (0,4)

Slide 20 - Quiz


f(x)=21(x+8)2+4
Wat is Xtop?
A
(8,4)
B
(8,4)
C
(8,4)
D
(8,4)

Slide 21 - Quiz


f(x)=21(x8)2+4
Wat is Xtop?
A
(8,4)
B
(8,4)
C
(8,4)
D
(8,4)

Slide 22 - Quiz


f(x)=21(x+8)24
Wat is Xtop?
A
(8,4)
B
(8,4)
C
(8,4)
D
(8,4)

Slide 23 - Quiz


f(x)=21(x8)24
Wat is Xtop?
A
(8,4)
B
(8,4)
C
(8,4)
D
(8,4)

Slide 24 - Quiz


f(x)=2x2
dan krijg je:
 verplaats
3 omhoog, 4 naar links
A
f(x)=2(x+4)2+3
B
f(x)=2(x+4)3
C
f(x)=2(x4)+3
D
f(x)=2(x4)3

Slide 25 - Quiz


f(x)=2x2
dan krijg je:
 verplaats
3 omlaag, 4 naar links
A
f(x)=2(x+4)2+3
B
f(x)=2(x+4)3
C
f(x)=2(x4)+3
D
f(x)=2(x4)3

Slide 26 - Quiz


f(x)=2x2
dan krijg je:
 verplaats
3 omlaag, 4 naar rechts
A
f(x)=2(x+4)2+3
B
f(x)=2(x+4)3
C
f(x)=2(x4)+3
D
f(x)=2(x4)3

Slide 27 - Quiz


f(x)=2x2
dan krijg je:
 verplaats
3 omhoog, 4 naar rechts
A
f(x)=2(x+4)2+3
B
f(x)=2(x+4)3
C
f(x)=2(x4)+3
D
f(x)=2(x4)3

Slide 28 - Quiz


Snijpunten met x-as en een ander punt zijn bekend, welke formulevorm kan je maken?
A
y=ax2+bx+c
B
y=a(xd)(xe)
C
y=a(xp)2+q
D

Slide 29 - Quiz


Coördinaat van de  top en een ander punt zijn bekend, welke formulevorm kan je maken?
A
y=ax2+bx+c
B
y=a(xd)(xe)
C
y=a(xp)2+q
D

Slide 30 - Quiz


Snijpunten met x-as en y-as zijn bekend, welke formulevorm kan je maken?
A
y=ax2+bx+c
B
y=a(xd)(xe)
C
y=a(xp)2+q
D

Slide 31 - Quiz

Na deze les kan je...

...werken met verschillende kwadratische vergelijkingen
... formules veranderen als de vergelijking verandert
... coördinaten van de top van de parabool berekenen
... verschillende kwadratische vergelijkingen omzetten

Slide 32 - Slide