Tot de macht W!
Los het op met Wiskunde

Tot de Macht Weetjes:... rekenen met negatieve getallen

Hoe zit het ook alweer met...

rekenen met negatieve getallen
1 / 32
next
Slide 1: Slide
Tot de Macht WeetjesMiddelbare schoolvmbo g, t, mavo, havo, vwoLeerjaar 1-4

This lesson contains 32 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 50 min

Introduction

Tot de Macht Weetjes

Items in this lesson

Hoe zit het ook alweer met...

rekenen met negatieve getallen

Slide 1 - Slide

In deze les leer je....
...negatieve getallen optellen
...negatieve getallen aftrekken
...negatieve getallen vermenigvuldigen
...negatieve getallen delen

Slide 2 - Slide

waar kom je negatieve
getallen tegen?

Slide 3 - Mind map

A: -3-2=
B: -5x-1=
C: -1+-1=


D: 2--1=
E: 0:-4=
Sleep de letters naar de juiste plek onder de getallenlijn
A
B
C
D
E

Slide 4 - Drag question

De getallenlijn
optellen postief getal -> naar rechts
optellen negatief getal <- naar links
0
1
2
3
4
5
6
-1
-2
-3
-4
-5
-6

Slide 5 - Slide

4+-3=
A
7
B
1

Slide 6 - Quiz

1+-3=
A
4
B
-4
C
2
D
-2

Slide 7 - Quiz

-1+-3=
A
4
B
-4
C
2
D
-2

Slide 8 - Quiz

Slide 9 - Slide

Breuken optellen en aftrekken

  • eerst gelijknamig maken
  • moet je naar rechts of naar links

Slide 10 - Slide


51+103=
A
102
B
51
C
101
D
105

Slide 11 - Quiz


51+103=
A
102
B
21
C
101
D
105

Slide 12 - Quiz

De getallenlijn
aftrekken postief getal <- naar links
aftrekken negatief getal -> naar rechts
0
1
2
3
4
5
6
-1
-2
-3
-4
-5
-6

Slide 13 - Slide

Ezelsbruggetje optellen en aftrekken

Slide 14 - Slide

Vermenigvuldigen

+ x + = +
- x - = +
+ x - = -
- x + = -

Slide 15 - Slide


26=
A
12
B
-12

Slide 16 - Quiz


26=
A
12
B
-12

Slide 17 - Quiz


26=
A
12
B
-12

Slide 18 - Quiz


26=
A
12
B
-12

Slide 19 - Quiz

Delen

+ : + = +
- : - = +
+ : - = -
- : + = -

Slide 20 - Slide

6:2=
A
3
B
-3

Slide 21 - Quiz

-6:2=
A
3
B
-3

Slide 22 - Quiz

6:-2=
A
3
B
-3

Slide 23 - Quiz

-6:-2=
A
3
B
-3

Slide 24 - Quiz

Breuken vermenigvuldigen
2143=2413=83
2143=2413=83
noemertellernoemerteller=noemernoemertellerteller

Slide 25 - Slide

Breuken delen

Delen met een breuk is vermenigvuldigen met het omgekeerde

21:43=2134=2314=64=32
21:43=2134=2314=64=32

Slide 26 - Slide


4165=
A
245
B
245

Slide 27 - Quiz


28+2=
A
3
B
-3
C
5
D
-5

Slide 28 - Quiz

let op:
ook bij negatieve getallen geldt de rekenvolgorde:

()

x en :
= en -

x2en

Slide 29 - Slide

In deze les hebben we behandeld....

...negatieve getallen optellen
...negatieve getallen aftrekken
...negatieve getallen vermenigvuldigen
...negatieve getallen delen

Slide 30 - Slide

Wat heb je geleerd in deze les?

Slide 31 - Open question

Noem één ding wat je nog niet zo
goed begrepen hebt

Slide 32 - Open question