Tot de macht W!
Los het op met Wiskunde

Formules

Formules
1 / 18
next
Slide 1: Slide
WiskundeMiddelbare schoolvmbo g, t, mavoLeerjaar 1

This lesson contains 18 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

Formules

Slide 1 - Slide

Na deze les kan je....
.... werken met woordformules 
... werken met letterformules
.... formules veranderen aan verschillende variabelen
.... formules maken bij een grafiek
....formules maken bij een tabel

Slide 2 - Slide

Weet je nog?

Kosten in € = 2,50 + 0,25 x aantal foto's

Slide 3 - Slide

Kosten in € = 2,50 + 0,25 x aantal foto's.
Het begingetal is:
A
2,50
B
0,25
C
Kosten in €
D
aantal foto's

Slide 4 - Quiz

Kosten in € = 2,50 + 0,25 x aantal foto's.
Het stijggetal is:
A
2,50
B
0,25
C
Kosten in €
D
aantal foto's

Slide 5 - Quiz

Kosten in € = 2,50 + 0,25 x aantal foto's.
De variabele:
A
2,50
B
0,25
C
Kosten in €
D
aantal foto's

Slide 6 - Quiz

Weet je nog?

huurprijs in € = 18 + 4t
t = tijd in dagen

Slide 7 - Slide

Huurprijs in € = 18 + 4t.
Het begingetal is:
A
18
B
4
C
Huurprijs in €
D
t

Slide 8 - Quiz

Huurprijs in € = 18 + 4t.
Het stijggetal is:
A
18
B
4
C
Huurprijs in €
D
t

Slide 9 - Quiz

Huurprijs in € = 18 + 4t.
De variabele:
A
18
B
4
C
Huurprijs in €
D
t

Slide 10 - Quiz

Formules veranderen

Als je reistegoed €60 is en je verbruikt €0,16 per kilometer, is de formule: reistegoed in € = 60 - 0,16a (a is aantal kilometer)

Slide 11 - Slide

Formules veranderen
Als je reistegoed €60 is en je verbruikt €0,16 per kilometer, is de formule: reistegoed in € = 60 - 0,16a (a is aantal kilometer)

Als je 100 km reist, dus a = 100
reistegoed in € = 60 - 0,16x100 = €44,00

Slide 12 - Slide

Formules veranderen
Als je reistegoed €60 is en je verbruikt €0,16 per kilometer, is de formule: reistegoed in € = 60 - 0,16a (a is aantal kilometer)
Als je 100 km reist, dus a = 100
reistegoed in € = 60 - 0,16x100 = €44,00
Voor je nieuwe reis is je startgetal dan €44

Je nieuwe formule wordt dan: 
Reistegoed in € = 44 - 0,16a

Slide 13 - Slide

van grafiek naar formule


var. y-as = begingetal + of - stijggetal x var x-as
waar de grafiek door de y-as gaat
gaat de grafiek omhoog +
gaat de grafiek omlaag -
hoeveel neemt hij toe of af per één eenheid

Slide 14 - Slide

van tabel naar formule


var onder=begingetal + of - stijggetal x var boven
het getal onder de 0
+ als het toeneemt
- als het afneemt
hoeveel het per 1 toe of afneemt

Slide 15 - Slide

in deze les hebben we behandeld....
.... werken met woordformules 
... werken met letterformules
.... formules veranderen aan verschillende variabelen
.... formules maken bij een grafiek
....formules maken bij een tabel

Slide 16 - Slide

noem 2 dingen die je geleerd hebt in deze les

Slide 17 - Open question

wat vind je nog moeilijk aan deze les?

Slide 18 - Open question