Tot de macht W!
Los het op met Wiskunde

Kwadratische verbanden

Kwadratische verbanden
1 / 32
next
Slide 1: Slide
WiskundeMiddelbare schoolhavoLeerjaar 2

This lesson contains 32 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

Kwadratische verbanden

Slide 1 - Slide

Na deze les kan je...
...een parabool tekenen,
 ...de top van een parabool berekenen 
...kwadratische vergelijkingen oplossen
...tweetermen oplossen
...drietermen oplossen

Slide 2 - Slide

Een parabool
Een parabool heeft een kwadratische formule: 


als a>0 dalparabool
als a<0 bergparabool

Een parabool is altijd symmetrisch
 

y=ax2+bx+c

Slide 3 - Slide

De top van een parabool
Je kan de x-coördinaat  van een parabool berekenen met de formule:


de y-coördinaat van de top bereken je door de             in de formule in te vullen
 
 

xtop=2ab
ytop=a(xtop)2+bxtop+c
xtop

Slide 4 - Slide 1. a, b en c opschrijven

 2.           uitrekenen 

 3.           uitrekenen

 4. coördinaten opschrijven


 1. a=1, b=-6, c=5

 2.  

 3.  

 4. top: (3,-4)

Stappenplan top berekenen
xtop
ytop
y=x26x+5
ytop=3263+5=4
xtop=2ab=216=3

Slide 5 - Slide 1. a, b en c opschrijven
 2.           uitrekenen 
 3.           uitrekenen
 4. coördinaten opschrijven
 5. tabel maken met 7 punten (de top in het midden)
 6. grafiek tekenen


 1. a=1, b=-6, c=5
 2.  
 3.  
 4. top: (3,-4)


Stappenplan parabool tekenen
xtop
ytop
y=x26x+5
ytop=3263+5=4
xtop=2ab=216=3

Slide 6 - Slide

Weet je nog? Haakjes wegwerken

  
4(x+5)=4x+20
4(x5)=4x20
4(x5)=4x+20
4x+45
4x+45
4x45

Slide 7 - Slide

Dat kan ook andersom: ontbinden in factoren 

  
3w2+6w=3w(w+2)
2x+6=2(x+3)
2 is de gemeenschappelijke factor, beide kanten kan je door 2 delen
3w is de gemeenschappelijke factor, beide kanten kan je door 3w delen

Slide 8 - Slide

Ontbind in factoren:
3ab+9b

Slide 9 - Open question

Ontbind in factoren:
4x216x

Slide 10 - Open question

Ontbind in factoren:
20x4yz

Slide 11 - Open question

x
x
4
6
Sleep de oppervlakte naar het goede vlak
24
4x
6x
x2

Slide 12 - Drag question

Weet je nog? Dubbele haakjes wegwerken
De oppervlakte van deze driehoek is:

(x+2)(x+3)
x2+2x+3x+6
x
x
2
3
x2+5x+6
x2
3x
2x
6

Slide 13 - Slide

Dubbele haakjes herleiden

  


x25x+3x15
(x+3)(x5)
x22x15
xx+x5+3x+35
vereenvoudigen -5x+3x=-2x

Slide 14 - Slide

Dat kan ook andersom:
De oppervlakte van deze vierhoek is:

hoe lang zijn de zijden?               

(x+2)(x+7)
  ??
x
x
?
?
x2+9x+14
Zoek 2 getalen die bij elkaar opgeteld 9 zijn 
en keer elkaar 14 
xx+7x+2x+72=x2+9x+14
controle
x2
?x
?x

Slide 15 - Slide

 Product-som-methodede som van 3 en 5 is  8 (3+5=8)
het product van 3 en 5 is 15 (3x5=15)
  


(x+3)(x+5)
x2+8x+15

Slide 16 - Slide

 Product-som-methodede som van -2 en 8 is  6 (-2+8=6)
het product van -2 en 8 is -16 (-2x8=-16)
  


(x2)(x+8)
x2+6x16

Slide 17 - Slide

Ontbind in factoren:
x2+5x+6

Slide 18 - Open question

Ontbind in factoren:
x213x+42

Slide 19 - Open question

Ontbind in factoren:
x22x80

Slide 20 - Open question

Ontbinden in factoren en oplossen

  
x(x+6)=0
x2+6x=0
x=0x=6
x=0x+6=0
(6)2+66=0
02+60=0
controleren
klopt
Als de uitkomst van een keersom nul is, 
is één van de twee producten nul

Slide 21 - Slide

Eerst naar 0 herleiden, dan oplossen

  


5x225x=0
5x2=25x
5x=0x5=0
5x(x5)=0
x=0x=5
502=250552=255
controle

Slide 22 - Slide

Drietermen oplossen
  


(x2)(x+8)=0
x2+6x16=0
x=2x=8
x2=0x+8=0
22+6216=0(8)2+6816=0
controle

Slide 23 - Slide

Drietermen oplossen
  


2x2+10x8=0
10x8=2x2
x25x+4=0
x=4x=1
:2
(x4)(x1)=0
x4=0x1=0
1048=2421018=212
controle

Slide 24 - Slide

Los op:
x22x80=0

Slide 25 - Open question

Los op:
4x216x=0

Slide 26 - Open question

Los op:
x2+5x+6=0

Slide 27 - Open question

Los op:
x213x+42=0

Slide 28 - Open question

Drietermen oplossen
Belangrijk:
 • zet de formule in de juiste volgorde
 • op '0' herleiden  


Slide 29 - Slide

In deze les hebben we behandeld...
...het tekenen van een parabool,
 ...het berekenen van de top van een parabool, 
...het oplossen van kwadratische vergelijkingen,
...het oplossen van tweetermen,
...het oplossen van drietermen.

Slide 30 - Slide

Wat heb je in deze les geleerd ?

Slide 31 - Open question

Wat vind je nog moeilijk aan dit onderwerp?

Slide 32 - Open question