EDUbox
interactieve lessen die jongeren inwijden in tal van maatschappelijke thema's

EDUbox Energie: Een uitdaging voor jou en de wereld

VRT Politiek
Energie
Jouw rol in een
wereldwijd vraagstuk
1 / 65
next
Slide 1: Slide
Secundair onderwijs

This lesson contains 65 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 120 min

Introduction

Energie is overal: van het licht dat je ‘s ochtends aandoet, tot de podcast die je voor het slapengaan beluistert. En hoewel we dagelijks met energie in aanraking komen, blijft het toch een complex onderwerp. Want wat is energie eigenlijk? Hoe wordt het opgewekt? Waarom is het zo duur? En welke impact heeft energie op het milieu en het klimaat? Deze EDUbox informeert jongeren, van bewustwording over eigen energieverbruik tot het verkennen van groene en zuinige technologieën, en daagt hen uit om kritisch na te denken over hun rol in dit wereldwijde vraagstuk. We laten zien dat je op verschillende manieren naar energie kan kijken en bieden zo een houvast bij het maken van duurzame keuzes.

Items in this lesson

VRT Politiek
Energie
Jouw rol in een
wereldwijd vraagstuk

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Hoe werkt het?
Welkom in de EDUbox Energie!
Ga naar de volgende slide
  Een slim team
  Een smartphone, tablet of computer
  Een verbinding met het internet
  Ga naar www.lessonup.app
     en voer de zes-cijferige code
     en je naam in. 
  Wacht op het eerste  interactieve
     onderdeel.
De benodigdheden
Elke dag, de hele dag door verbruik je energie. Je doet het licht aan wanneer je wakker wordt. Je gebruikt je smartphone als wekker, je neemt de bus naar school. Maar energie is niet zo vanzelfsprekend als het lijkt. Hoe wordt energie opgewekt en waarom is ze zo duur? En wat met de impact op het milieu en het klimaat?

Hoe maak je de juiste keuze als je met zoveel zaken rekening moet houden?
In deze EDUbox helpen we je op weg! Veel succes!
2

Slide 2 - Slide

This item has no instructions

3
01
Overal energie

Slide 3 - Slide

This item has no instructions


Maak een lijst van wat je vanmorgen allemaal al gedaan hebt, voor je op school aankwam.
Bij welke activiteiten was er energie nodig om die activiteit mogelijk te maken? 
Opdracht
4

Slide 4 - Open question

Vraag daarna: Heb je een idee waar die energie vandaan kwam?
Heb je vanmorgen gedouchtDan werd het water misschien wel opgewarmd met gas.

Het licht in je kamer werkt op elektriciteit, misschien wel geproduceerd uit wind.

Kwam je met het openbaar vervoer of de auto? Dan bestaat de kans dat je vervoermiddel reed op benzine geproduceerd uit olie.

Je ziet het: energie kunnen we halen uit verschillende bronnen

1. Jouw energieverbruik
5

Slide 5 - Slide

This item has no instructions

Bij energie denken we vaak aan elektriciteit.

Maar vergis je niet: elektriciteit is geen energiebron, maar een energiedrager
We produceren elektriciteit uit iets anders.

Daarvoor gebruiken we verschillende
energiebronnen. Die bronnen vind je in de natuur en ze dragen de energie in zich. Denk 
aan de zon of aan wind en olie. 
6
Opgelet
Waaruit halen we in België
onze energie?
Petroleum
Aardgas 
Kernenergie
Energie uit afval
Kolen
Hernieuwbare energie: energie uit wind, zon, biomassa (hout, papier, gft...)

Slide 6 - Slide

This item has no instructions

Ons energieverbruik loopt de hele tijd door, zelfs
wanneer we denken van niet.

Sommige toestellen zetten we bijvoorbeeld niet
helemaal uit. Ze gebruiken dan nog steeds een kleine
hoeveelheid energie.

Dit noemen we sluipverbruik en de toestellen noemen
we sluipverbruikers of stille stroomvreters.
7
☐  Wanneer je je laptop gewoon dichtklapt.
☐ 
 Wanneer je de tv of spelconsole uitzet
     met 
de afstandsbediening.
Voorbeelden

Slide 7 - Slide

This item has no instructions

Maar wat is dat eigenlijk, die 'energie'? Je kan ze misschien niet aanraken, maar wel voelen.

Wanneer jij op je fiets stapt een naar een vriend rijdt, verbruik jij ook energie. Dat voel je in je spieren, je krijgt het warm en als je slecht geslapen of nog niet gegeten hebt, zal je snel moe zijn.

Met jouw spierkracht beweeg je je fiets voort. Maar hoeveel energie  moet je produceren om vooruit te geraken of om een elektrisch toestel te doen werken?
8

Slide 8 - Slide

This item has no instructions

2. Ons energieverbruik
  Lees het bericht van de school op de volgende slide.
 Beantwoord daarna de vragen. 
     Schrijf je antwoorden op een blad papier.
Overleg tot je voor elke vraag overeenkomt.
Verdeel de taken.
     Wie zal welke 
verantwoordelijkheden dragen?
Upload een foto van je vel papier op de slide daarna.
Tot nu toe lag onze focus op het energieverbruik van de huishoudens. Maar er zijn ook andere verbruikers.
9

Slide 9 - Slide

This item has no instructions


10
Hoeveel percent van het totale energieverbruik 
in Vlaanderen gaat naar de gezinnen?
Vraag
A
67%
B
13%
C
45%
D
30%

Slide 10 - Quiz

This item has no instructions

De gezinnen zijn (slechts) verantwoordelijk voor 13% van het energieverbruik in Vlaanderen. Dat betekent dat er andere sectoren zijn die heel wat meer energie verbruiken. Maar vergis je niet: onrechtstreeks zijn wij medeverbruiker
11
Wie zijn die andere verbruikers van energie?
87% andere
verbruikers
13%
gezinnen
Landbouw 2%

Diensten (tertiaire sector) 7%

Transport 15%

industrie 24%

Andere 49%:  onder meer
energie die verloren gaat
bij het omzetten van de ene
energievorm in de andere. 

Slide 11 - Slide

This item has no instructions

We zijn dus heel afhankelijk van energie: thuis en op school, voor transport van mensen en goederen en voor allerlei diensten en industrie.

Maar we beseffen steeds meer dat energie niet vanzelfsprekend is. Denk bijvoorbeeld aan de hoge energieprijzen door een oorlog of de impact op het milieu.

Energie is een hot topic en stelt ons voor een heleboel uitdagingen.
12

Slide 12 - Slide

Klasgesprek
De klas heeft zonet een video gezien waarin allerlei berichten over energie aan bod kwamen. Goed nieuws, maar soms ook minder goed nieuws!

Hoe staan de leerlingen hier tegenover? Vragen die je kunt stellen:
  •  Lig je er wakker van? Of helemaal niet?
  • En je ouders? 
  • Wordt er thuis of onder vrienden over energie gesproken?
Bespreek met de hele klas wat er bij jullie leeft. 
Hoewel energie niet altijd positief in het nieuws komt, is er ook goed nieuws: eigenlijk is er genoeg energie!

De zon produceert op een jaar meer dan 1200 keer zoveel energie als wij met de hele wereld op een jaar verbruiken!

Dat krijgen alle wielrenners in de wereld niet
bij elkaar getrapt!

Energie gaat bovendien nooit echt verlorenmaar wordt telkens omgezet in een andere vorm.

We kunnen nog niet altijd elke energiebron even slim gebruiken, maar we ontwikkelen constant nieuwe oplossingen en technologieën
13
Energie die de zon
produceert per jaar.
Energie die de hele wereld 
samen verbruikt per jaar.

Slide 13 - Slide

This item has no instructions

14
Maar we zijn er nog niet!
De afgelopen 200 jaar is ons energieverbruik wereldwijd gestegen.

De ‘schuldige’? De industriële revolutie in de negentiende eeuw. Sinds deze periode zijn we ook steeds vaker andere energiebronnen gaan aanspreken. In Vlaanderen merken we dat onze energieconsumptie stilaan stabiliseert.

Slide 14 - Slide

This item has no instructions

Hoe maken we nu een slimme energiekeuze? Er zijn wel wat uitdagingen.
Om onze manier
van leven te
organiseren.
15
We vinden steeds nieuwe
manieren om energie op
te wekken. Toch gaat er
daarbij nog veel energie
verloren
Onze energieconsumptie
heeft een grote invloed op
het milieu en het klimaat
De prijs van energie
varieert en kan plots
enorm stijgen. Dat is voor
de meeste mensen een
grote zorg

Slide 15 - Slide

This item has no instructions

Onze portemonnee
16
Ingewikkeld? Daar heb je gelijk in.
Daarom bieden we je 3 brillen aan om naar energie te kijken.
Deze bril gaat over
hoe energie wordt
opgewekt en hoe dat
efficiënt (met zoveel
mogelijk opbrengst)
kan gebeuren. 
Efficiënt opwekken
Met deze bril kijken we
naar de kostprijs van
ons energieverbruik. 
Onze portemonnee
Deze bril helpt je kijken
naar de invloed van de
energieproductie en
-consumptie op het
klimaat en het milieu.
Milieu en klimaat

Slide 16 - Slide

This item has no instructions


Welke bril zet jij op wanneer je nadenkt over energie?
Waarom vind je deze bril belangrijk?
Vraag
17

Slide 17 - Open question

This item has no instructions

Wat is nu een slimme energiekeuze

We beseffen steeds meer dat onze keuzes gevolgen hebben (bijvoorbeeld voor het
klimaat). Daardoor gaan we op zoek naar betere (efficiëntere) manieren om energie te
produceren. En hopelijk voelen we dat ook in onze portemonnee.

De drie brillen zijn dus met elkaar verbonden. Daarover kom je alles te weten in deel 2! 
18

Slide 18 - Slide

This item has no instructions

02
De drie brillen
25

Slide 19 - Slide

This item has no instructions

In dit deel willen we jullie helpen om goede keuzes te maken over je energieverbruik.
We gebruiken hiervoor de drie brillen om naar energie te kijken. 
26

Slide 20 - Slide

This item has no instructions

 en verbruiken 
Herinner je het goede nieuws: in theorie is er energie genoeg!

We halen de energie uit verschillende
energiebronnen.

Maar die energie omzetten naar energie die we kunnen gebruiken om bijvoorbeeld onze smartphone op te laden of om ons te verplaatsen, is niet eenvoudig! Daarbij gaat telkens energie verloren.

'Hoezo?', zal je denken: energie ging toch nooit echt verloren?
27
1. De blauwe bril -
efficiënt produceren

Slide 21 - Slide

This item has no instructions

Dat klopt helemaal: de totale hoeveelheid energie verandert niet. Maar niet alle
beschikbare energie kunnen we omzetten in energie die we kunnen gebruiken.

Neem bijvoorbeeld een ouderwetse gloeilamp. We gebruiken elektriciteit om die te doen
branden. We willen dus elektrische energie omzetten in lichtenergie.

Maar een deel van de elektrische energie die we erin steken, wordt omgezet in warmte.
Warmte is ook energie, maar is niet bruikbaar voor wat we op dat moment willen: licht.
22
90%
10%
Warmte energie (niet bruikbaar)
Licht energie (bruikbaar)
Elektriciteit
Gloeilamp

Slide 22 - Slide

This item has no instructions

Het percentage bruikbare energie noemen we het rendement.

Het is de verhouding tussen de bruikbare energie die we kunnen gebruiken voor hetgeen we willen (bijvoorbeeld licht) en de beschikbare energie, die we erin hebben gestoken.

We vergelijken het gemiddelde rendement van verschillende soorten lampen (die evenveel licht geven) met elkaar:
Om onze manier
van leven te
organiseren.
29
Een klassieke gloeilamp
heeft een rendement van
slechts 10%.

90% is niet bruikbaar.
Een spaarlamp heeft een
rendement van 30%.


70% is dus niet bruikbaar.
Een LED-lamp heeft een
rendement van 85%!!!

Hier is er dus maar 15%
niet-bruikbare energie.

Slide 23 - Slide

This item has no instructions

Kunnen we die warmte-energie dan niet ergens anders voor gebruiken? Jawel!
En dat doen we soms al.

Bijvoorbeeld in een auto op fossiele brandstof (benzine of diesel). Een deel van de
warmte die vrijkomt bij het verbranden van benzine of diesel in de motor, wordt gebruikt
om de auto vanbinnen mee te verwarmen.
24
Verbrandings-motor
Warmte energie
Verwarmen
binnenruimte
Auto doen rijden
warmte-energie
gaat verloren
gerecupereerde
warmte-energie

Slide 24 - Slide

This item has no instructions

Soms willen we energie op een andere plaats of een ander
moment gebruiken, dan waar of wanneer ze wordt opgewekt.

Daarvoor moeten we energie kunnen opslaan. De bekendste
manier waarop we dat doen, is de batterij. We gebruiken deze
energiedrager dagelijks in onze:

smartphone;
laptop of tablet;
elektrische fiets of auto. 
25
Voorbeelden
Vandaag wordt onderzocht hoe waterstof als een soort van superbatterij kan dienen. Waterstof zou het mogelijk maken om grote hoeveelheden energie uit wind of zon op te slaan om te gebruiken in de industrie.

Slide 25 - Slide

This item has no instructions

Energie verbruiken kost geld. Dat zien je ouders elke maand op hun factuur.

Daarop staat je verbruik, uitgedrukt in kWh, kilowattuur.

Moeilijk te begrijpen?
26
2. De rode bril -
 Mijn portemonnee 
This video is no longer available
Welke video was dit?

Slide 26 - Slide

This item has no instructions

Zou je beter wat meer nadenken over hoeveel energie je verbruikt?

Misschien wel ...?

De prijs van energie verandert vaak en soms zijn de verschillen heel groot. Voor veel gezinnen zorgen
de energieprijzen voor financiële kopzorgen
.
Gelukkig kan je er iets aan doen!
27

Slide 27 - Slide

This item has no instructions

Eén van de manieren om de kostprijs een beetje onder controle te houden is door minder
te verbruiken. De goedkoopste energie is de energie die je niet gebruikt.

Je kan kiezen om bepaalde handelingen of activiteiten op een andere manier te doen,
zodat ze geen of minder energie kosten. 
Om onze manier
van leven te
organiseren.
34

Slide 28 - Slide

This item has no instructions


Verzin met je groepje energiezuinige manieren 
om de volgende dingen te doen:
Opdracht
29
Verwarmen
Verwarmen
Je wassen
Je verplaatsen
Verlichten

Slide 29 - Open question

This item has no instructions

Je kan ook kiezen voor energiezuinige toestellen. Ze zijn vaak duurder wanneer je ze koopt, maar verbruiken minder energie. Daardoor zijn ze op lange termijn toch goedkoper.

Vergelijk het verbruik van enkele toestellen die jullie
misschien thuis ook hebben*


Energieklasse A+++
= 66,6 euro per jaar
Energieklasse C
= 219,83 euro per jaar


Energieklasse A
= 41 euro per jaar
Energieklasse F
= 130 euro per jaar
30
 Wasdroger
Combi-koelkast
TV
Om je te helpen kiezen, verplicht de overheid voor heel wat toestellen een energielabelDaaraan kan eenvoudig zien hoe zuinig het toestel is:

 A is het zuinigst, G het minst zuinig.
 Staande lamp in 
de woonkamer


Klassieke gloeilamp
= 33,29 euro per jaar
LED-lamp = 14,6 euro per jaar


 Plasma = 182,9 euro per jaar
LED = 33,9 euro per jaar
* Kostprijs voor een gemiddeld verbruik per jaar. Cijfers van maart ‘23

Slide 30 - Slide

This item has no instructions

Letten op je energieverbruik is niet
alleen goed voor de portemonnee.
Energieproductie en -verbruik
hebben een grote invloed op het
milieu en het klimaat.

Hoe minder we met z'n allen
verbruiken, hoe minder zwaar de
gevolgen zijn.
31
3. De groene bril -
 milieu en klimaat

Slide 31 - Slide

This item has no instructions

32
Let op: Milieu en klimaat zijn niet hetzelfde.
Met milieu bedoelen we onze (natuurlijke) leefomgeving en hoe die een invloed heeft op mensen, dieren en planten.

Bijvoorbeeld: luchtvervuiling. 
Het klimaat zijn de weersomstandigheden over een langere periode.


Bijvoorbeeld: langere periodes van droogte.
OF

Slide 32 - Slide

This item has no instructions

33
33
Opdracht
Welke gevolgen van ons energieverbruik hebben te maken met klimaat welke met het milieu?
Scan de QR-code of klik hier.

Slide 33 - Slide

This item has no instructionsVoor de invloed van ons energieverbruik op het klimaat kijken we naar de hoeveelheid
CO2 in de lucht.

CO2 is een broeikasgas en komt vrij wanneer we uitademen. Maar het meeste CO2 komt
vandaag vrij door de industrie, landbouw, transport en verwarming.

CO2 zit hoe dan ook in de lucht en dat is belangrijk ..
Om onze manier
van leven te
organiseren.
34
 Invloed op het klimaat
Wist je dat?
Als er helemaal geen CO2 in de atmosfeer zou zitten zou het op aarde gemiddeld - 18 graden Celsius zijn en zou de planeet niet leefbaar zijn.

Slide 34 - Slide

This item has no instructions

35
CO2 zorgt ervoor dat een deel
van de warmte van de zon wordt
vastgehouden. Dat is nodig en
dus best ok.
Bomen, planten en het plankton in de zee halen het teveel aan CO2 uit de lucht.
Situatie 1: normaal

Slide 35 - Slide

This item has no instructions

36
Bomen, planten en plankton
kunnen het teveel aan CO2 niet
meer uit de lucht halen.
Industrie, transport en
landbouw stoten veel CO2 uit.
Teveel CO2 in de lucht zorgt
voor teveel opwarming
Het weer
wordt extremer.
Situatie 1: te veel CO2

Slide 36 - Slide

This item has no instructions

Elke energie-optie heeft een andere CO2-uitstoot. Sommige hebben dus een grotere invloed op het klimaat dan andere. Zo zorgt steenkool voor véél meer CO2 dan bijvoorbeeld zonnepanelen. 
Om onze manier
van leven te
organiseren.
37

Slide 37 - Slide

This item has no instructions

Elke vorm van energieproductie en
-consumptie heeft ook invloed op het milieu.

Bij milieu denken we aan de bodem, de lucht,
het water en de omgeving in haar geheel.

Het is jammer genoeg niet zo dat er één
manier van energie-opwekking is die alleen
maar voordelen heeft!

Sommige manieren zijn beter voor het
milieu, maar minder goed voor het klimaat of
omgekeerd.
38
 Invloed op het milieu

Slide 38 - Slide

This item has no instructions

39
Zodadelijk krijg je verschillende voorbeelden te zien van energieoplossingen en hun invloed op het milieu. Je legt ze aan elkaar uit. Maar eerst bepaalt de computer welk voorbeeld je krijgt.

Stap 1: Voorbeelden verdelen
1. Op de website op een laptop om de voorbeelden te verdelen.
2. Bedenk een naam voor jullie goepje en maak een kamer aan.
3. Scan allemaal de kamercode met je smartphone en volg de stappen.

Stap 2: Leg aan elkaar uit
1. Start de kamer als alle namen op het scherm verschijnen.
2. Leg het voorbeeld uit als het jouw beurt is. Doe dit in je eigen woorden.
3. Klik op de navigatie bovenaan om naar het volgende voorbeeld te gaan.
Spreekbeurt

Slide 39 - Slide

Laat de leerlingen naar deze website gaan: tools.vrtinnovatie.be/EDUbox/games/lecture-game/?game-id=energie

Ze kunnen de link openen door op 'de website' te klikken onder stap 1 òf ze kunnen de qr code scannen.
Een ander belangrijk onderdeel van de groene bril is hernieuwbaarheid
Om onze manier
van leven te
organiseren.
40
Hernieuwbare of duurzame energie wordt opgewekt uit een hernieuwbare energiebron. Denk maar aan zon, wind en
waterkracht. 

Deze bronnen raken niet uitgeput, je kan ze telkens opnieuw gebruiken, vandaar:
hernieuwbaar. We noemen dit ook wel groene energie.
Niet-hernieuwbare energie verkrijgen we uit het verbranden van fossiele
brandstoffen: gas, steenkool en olie. We kunnen dezelfde liter olie of kubieke meter gas maar één keer gebruiken.
Daarom noemen we deze energiebronnen niethernieuwbaar. Een andere naam is grijze energie.

Slide 40 - Slide

This item has no instructions

Als je slim wil omspringen met energie, welke bril zet je dan op? Kijk je eerst en vooral naar de prijs? Of naar de invloed op klimaat en milieu? Of vind jij het belangrijk hoeveel energie er verloren gaat bij het opwekken?

De keuzes die je maakt, worden beïnvloed door vele factoren, bijvoorbeeld:

☐  Je financiële mogelijkheden, de grootte van je
     gezin, 
waar de maatschappij geld insteekt (bv. 
     financiële 
steun als je zonnepanelen wil leggen) ...
  Een oorlog die ervoor zorgt dat een bepaalde
     energiebron (bijvoorbeeld gas) minder beschikbaar
     en dus duurder is, heeft een invloed. 
41
 Welke keuzes maak je dan best?

Slide 41 - Slide

This item has no instructions

50
Bovendien hangen alle brillen samen: hoe efficiënter we energie kunnen produceren, hoe beter het is voor klimaat en milieu en misschien kan dat ook een verschil betekenen in de prijs.

Willen we dus een goede energiekeuze maken, moeten we dus door de drie brillen 
tegelijk kijken!

Maar er is meer ...

Slide 42 - Slide

This item has no instructions

Eén heel belangrijke bril hebben we nog niet opgezet: de sociale bril.

Als we echt willen dat iedereen kan profiteren van groene en energiezuinige oplossingen,
moeten we op het niveau van de maatschappij (Vlaanderen, België, Europa, de hele wereld …) de juiste keuzes maken.

Zo heeft niet alleen de rijke klasse toegang tot bijvoorbeeld zonnepanelen of elektrische auto's.
En zo profiteren klimaat en milieu meteen mee!

Maar genoeg theorie! In deel 3 brengen we alles in praktijk.
43
 Er is nog een andere bril ...

Slide 43 - Slide

This item has no instructions

03
Aan de slag
44

Slide 44 - Slide

This item has no instructions

Doorheen je leven zal je telkens opnieuw keuzes moeten
maken over energie. Soms ben je helemaal vrij in die keuzes, soms zijn er beperkingen, zoals je financiële situatie of waar je woont.

Je keuzes hebben ook invloed op je budget en op klimaat en milieu. Lukt het om alle parameters in balans te houden?
 De energiekeuzes van je leven
45
Spel
Speel nu het spel door de QR-code te scannen of klik hier.

Slide 45 - Slide

This item has no instructions

Bekijk de uiteindelijke stand van je parameters en vergelijk je resultaten met de andere groepjes.

Bespreek de volgende vragen
met de rest van de klas:
46
Klasgesprek

Slide 46 - Slide

This item has no instructions

04
de toekomst
47
Energie in

Slide 47 - Slide

This item has no instructions

Onze portemonnee
48
Milieu en klimaat zijn de laatste jaren steeds
belangrijker geworden.

Daarom zijn wetenschappers over de hele wereld op zoek naar groenere en zuinigere manieren om energie op te wekken en te verbruiken.

Men probeert zoveel mogelijk over te schakelen op elektriciteit.

En om die elektriciteit op te wekken, gebruiken we zo veel mogelijk hernieuwbare energiebronnen
1. Nieuwe ontwikkelingen

Slide 48 - Slide

This item has no instructions

49
We kunnen zonlicht omzetten in elektrische energie. De bekendste toepassing hiervan zijn de zonnepanelen, die veel mensen vandaag op hun dak laten installeren.

Maar er zijn ook nieuwere mogelijkheden!
De zon
Ramen, dakbedekking, maar ook
wegen en fietspaden die werken als
zonnepanelen.
De innovatieve zonnewagen van het
Innoptus Solar Team is een auto die rijdt
op zonne-energie!

Slide 49 - Slide

This item has no instructions

50
Je kent vast de windmolens die meer en
meer in het landschap verschijnen. De
wind brengt de wieken in beweging en die
beweging wordt omgezet in elektrische
energie.

In de Noordzee ligt een windmolenpark
dat 1,2 miljoen gezinnen van groene
energie kan voorzien!
Wind

Slide 50 - Slide

This item has no instructions

51
Waterkracht is energie die is opgewekt uit stromend water. De beweging van het water
wordt omgezet in elektriciteit.
Water
Een energieheuvel (Genk, Coo) werkt als een soort batterij. Bij teveel stroom is, gebruikt men die stroom om water naar boven te pompen. Bij tekort, laat men het water naar beneden stromen via een turbine zodat er weer elektriciteit wordt opgewekt. 
De natuurlijke beweging
van golven en getijden (eb
en vloed) wordt omgezet in
elektriciteit. 

Slide 51 - Slide

This item has no instructions

52
Er zitten dus een heleboel ontwikkelingen in de pipeline en wetenschappers overal ter wereld werken aan oplossingen om energie in de toekomst betaalbaar te houden én daarbij onze planeet niet uit het oog te verliezen.

Daarbij komt de uitdaging om energie voor iedereen betaalbaar te maken en te houden. Zo experimenteert men met nieuwe buurten waarin niet één huis, maar een hele buurt kan profiteren van slimme energiekeuzes. 
This video is no longer available
Welke video was dit?

Slide 52 - Slide

Video
Ook in ons land wordt er sterk ingezet op nieuwe technologieën. Professor Bart Vermang vertelt er alles over in deze video. 
53
2. Het besluit
Je hebt het onderwerp energie bekeken door verschillende brillen. En misschien ben
je wel tot de conclusie gekomen dat een goede energiekeuze maken lang niet zo
gemakkelijk is.

Er zijn heel wat uitdagingen, die we als individu niet altijd alleen kunnen oplossen. We
moeten ook als maatschappij de juiste keuzes maken en rekening houden met veel
verschillende aspecten.

Maar er is ook hoop! En jij kan je steentje bijdragen. Niet alleen door de verwarming een
graadje lager te zetten of met de fiets naar school te gaan. 

De nieuwe ontwikkelingen en energieoplossingen gaan razendsnel en op alle niveaus zijn
mensen nodig om deze oplossingen mogelijk te maken.

Slide 53 - Slide

This item has no instructions

54
05
Meer weten

Slide 54 - Slide

This item has no instructions

Wil je na het doornemen van deze EDUbox nog meer te weten komen over energie?
In dit laatste deel krijg je nog enkele links waar je terechtkan voor meer informatie. 
Om onze manier
van leven te
organiseren.
55
VRT NWS KLAAR
KLAAR is een project van VRT NWS. Met video’s en paketten zorgt KLAAR ervoor dat een
ingewikkeld of gevoelig onderwerp op een duidelijke manier wordt uitgelegd op maat van
jongeren. De volgende video’s hebben te maken met energie:

Slide 55 - Slide

This item has no instructions

Slide 56 - Slide

This item has no instructions

57
Het Archief voor Onderwijs
In de online beeldbank van Het Archief voor Onderwijs vind je snel en gemakkelijk wat je zoekt: filmpjes, video- en audiofragmenten van omroepen en cultuurorganisaties. Op Het Archief voor Onderwijs zijn er collecties over:
Het Archief voor Onderwijs

Slide 57 - Slide

This item has no instructions

58
WAT WAT
WAT WAT is de place to be voor jongeren met vragen. De website is er voor iedereen die het even niet meer weet. Je vindt er interessante artikels over:
Het Archief voor Onderwijs
Breng de CO2-uitstoot in de samenleving omlaag!
Zelf aan de slag

Slide 58 - Slide

This item has no instructions

Kernenergie

Slide 59 - Slide

This item has no instructions

Kernenergie
Kernenergie heeft een hele lage impact op het klimaat: er is amper uitstoot van COof andere broeikasgassen die bijdragen tot de opwarming van de aarde.

Kernenergie kan wel een grote impact hebben op het milieu.

Het grootste probleem is het kernafval. Bij de productie van elektriciteit in kerncentrales ontstaat radioactief afval.

Als een mens (of dier) blootgesteld wordt aan radioactiviteit kan dat vanalles teweegbrengen, zoals inwendige bloedingen of op langere termijn kanker.

Dit kernafval moet daarom honderden tot honderdduizenden jaren worden opgeslagen. Dit moet gebeuren in superveilige omstandigheden.

De kans dat er iets gebeurt met dit afval is zeer klein. Maar als er iets gebeurt zijn de gevolgen wel zeer groot. Vergelijk het met vliegen: de kans dat je vliegtuig neerstort is enorm klein, maar als dat gebeurt is de schade enorm.

Slide 60 - Slide

This item has no instructions

Windmolens

Slide 61 - Slide

This item has no instructions

Windmolens
Windmolens hebben een lage impact op het klimaat: er is weinig uitstoot van COof andere broeikasgassen die bijdragen tot de opwarming van de aarde.

Windmolens kunnen wel impact hebben op het milieu. Het zijn enorme bouwwerken en de draaiende wieken gooien tekens schaduwen op de omgeving. Mensen en dieren kunnen last hebben van deze slagschaduwen. De wieken kunnen ook lawaai maken.

Vogels die niet worden afgeschrikt door de wieken kunnen ermee in botsing komen en sterven.

Ook bij het maken van de onderdelen van de windmolen is er impact op het milieu. Er zijn
zeldzame metalen voor nodig, die men uit de grond moet halen. Daarvoor moet er aan mijnbouw gedaan worden en die mijnbouw verstoort het landschap, de fauna en de flora.

Slide 62 - Slide

This item has no instructions

Zonnepanelen

Slide 63 - Slide

This item has no instructions

Zonnepanelen
Bij het produceren van stroom met zonnepanelen komen er geen gassen (zoals CO2) vrij die slecht zijn voor het klimaat. Bij de productie van de panelen wel, maar dat is nog altijd heel weinig.

Zonnepanelen op de daken van onze huizen hebben zo goed als geen impact op het milieu. Ze gaan lang mee en kunnen bijna volledig gerecycleerd worden.

Zonneparken – grote velden vol zonnepanelen - hebben we wat impact om het milieu, vooral op de fauna en de flora in het gebied.

Slide 64 - Slide

This item has no instructions

Deze EDUbox is het resultaat van een samenwerking tussen

Slide 65 - Slide

This item has no instructions