EDUbox
interactieve lessen die jongeren inwijden in tal van maatschappelijke thema's

EDUbox Politiek: Jouw stem in ons politiek systeem

VRT Politiek
Politiek
Jouw stem in
ons politiek systeem
1 / 79
next
Slide 1: Slide
MediawijsheidSecundair onderwijs

This lesson contains 79 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 60 min

Introduction

Deze EDUbox past in het aanbod Verkiezingen ’24 en is nauw verbonden met de EDUbox Ideologie en EDUbox Overtuigen. De EDUbox Politiek wil jongeren inzicht geven in hoe beslissingen tot stand komen. Hoe overtuig je mensen van je ideeën, hoe krijg je ze gerealiseerd? Welke stappen bestaan er om van een idee tot een beleid te komen? Door jongeren te vragen naar wat hen bezighoudt en welke ideeën ze voor de toekomst hebben leert EDUbox hun hoe deze ideeën tot stand kunnen komen via politiek.

Items in this lesson

VRT Politiek
Politiek
Jouw stem in
ons politiek systeem

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Hoe werkt het?
Welkom in de EDUbox Politiek!
Ga naar de volgende slide
  Een slim team
  Een smartphone, tablet of computer
  Een verbinding met het internet
  Ga naar www.lessonup.app
     en voer de zes-cijferige code
     en je naam in. 
  Wacht op het eerste  interactieve
     onderdeel.
De benodigdheden
Zodra je 18 bent, mag je gaan stemmen. Bij de Europese verkiezingen kan dat zelfs al vanaf 16 jaar. Zo bepaal je mee welke beslissingen er worden gemaakt. Maar wat gebeurt er met je stem? En hoe draagt je stem bij tot het beleid? In deze EDUbox leer je meer over de complexiteit van het politieke systeem en hoe jij daar invloed kan op uitoefenen.

Veel succes!
2

Slide 2 - Slide

This item has no instructions

in m'n team zit!
blij dat je
01
3

Slide 3 - Slide

This item has no instructions

timer
5:00
1. Komen jullie overeen?
  Lees het bericht van de school op de volgende slide.
 Beantwoord daarna de vragen. 
     Schrijf je antwoorden op een blad papier.
Overleg tot je voor elke vraag overeenkomt.
Verdeel de taken.
     Wie zal welke 
verantwoordelijkheden dragen?
Upload een foto van je vel papier op de slide daarna.
Beeld je in: met een groepje klasgenoten wil je
de leerlingen trakteren op een grote schoolfuif.
Om dit tot een goed einde te brengen, zal je goed
moeten samenwerken. Je zal moeten overleggen
en keuzes maken. Hoe zou jij zo’n party op school
aanpakken?
4
Opdracht

Slide 4 - Slide

This item has no instructions

☐ Thema
     Wat is het thema van de
     party? Is er een dresscode?
☐ Tijdstip
     Wanneer vindt de fuif plaats?
 ☐ Doelpubliek
     Wie nodig je uit?
     Is er een minimumleeftijd?
☐ Prijs
     Verkoop je tickets
     of is het gratis?
☐ Promotie
    Hoe maak je de
    schoolfuif bekend?
5
Bericht
van de school
Je mag de fuif in de turnzaal organiseren, waar plaats is voor maximaal 150 personen. De directie
laat geen alcohol toe. Ze vraagt je ook rekening te houden met klasgenoten die weinig geld hebben
én de leerlingen met
beperkingen. Vergeet
je niet dat een paar
van je vrienden fan
zijn van metal?
Checklist voor het organiseren van een schoolfuif
☐ Decoratie
     Hoe wil je de feestzaal versieren?
☐ Muziek
     Boek je een dj?
     Welke muziek kies je?
☐ Drank & eten
    Wat bied je aan
    en aan welke prijs?
☐ Techniek
     Wat heb je nodig voor
     licht en geluid?
☐ Medewerkers
     Wie doet de bar en de kassa?
☐ Veiligheid
     Hoeveel security heb je nodig?

Slide 5 - Slide

This item has no instructions


6
Upload hier de foto van je vel papier.

Slide 6 - Open question

This item has no instructions


7
Iedereen heeft een eigen idee op papier gezet. Maar je staat er gelukkig
niet alleen voor! Bedenk nu samen een concept voor de schoolfuif.
Opdracht
timer
6:00

Slide 7 - Open question

Klasopdracht
Elk groepje heeft een uitgewerkt
concept. Probeer nu met de hele klas
overeen te komen. 
 • Leg eerst alle ideeën bij elkaar. 
 • Beantwoord de vragen opnieuw en maak samen een concept.
 • Beslis ook wie welke verantwoordelijkheid krijgt.
8
Reflectie
      

Was dit een gemakkelijke klus of net helemaal niet? Bespreek met de klas
hoe de vorige opdrachten zijn verlopen.

Draai aan de spinner totdat alle drie de 
vragen zijn geweest.

Slide 8 - Slide

This item has no instructions

2. Van schoolfuif naar maatschappij
Je krijgt hierna 6 stellingen te zien. Duid per stelling aan of ze wel of niet van toepassing is op de organisatie van een schoolfuif en het oplossen van een maatschappelijk probleem. Zie jij de gelijkenissen?
Overeenkomen is niet altijd gemakkelijk. Iedereen heeft namelijk zijn eigen ideeën en wil die graag verdedigen. Maar je komt pas verder als je toch een beslissing neemt en allemaal achter hetzelfde plan gaat staan.

Je beseft het misschien niet, maar eigenlijk vertoont politiek veel gelijkenissen met hoe jullie te werk zijn gegaan. Straf, niet?
Opdracht
9

Slide 9 - Slide

This item has no instructions


Stelling 1: Je hebt maar een beperkte hoeveelheid geld.
                   Je moet dus kiezen wat je het belangrijkste vindt. 
10
A
Organisatie schoolfuif
B
Oplossen maatschappelijk probleem

Slide 10 - Quiz

Is de stelling van toepassing op de organisatie van een schoolfuif of op
het oplossen van een maatschappelijk probleem?

Duid één antwoord aan.

Je hebt maar een beperkte hoeveelheid geld. Je moet dus kiezen wat je het belangrijkste vindt.

Beide antwoorden juist.

Stelling 2: Je werkt samen met mensen met andere visies
                   en achtergronden.
11
A
Organisatie schoolfuif
B
Oplossen maatschappelijk probleem

Slide 11 - Quiz

Beide antwoorden juist.

Stelling 3: Je moet manieren vinden om samen te werken.
12
A
Organisatie schoolfuif
B
Oplossen maatschappelijk probleem

Slide 12 - Quiz

Beide antwoorden juist.

Stelling 4: Je moet beslissingen maken als je vooruit wil gaan
                   en 
deadlines wil halen.
13
A
Organisatie schoolfuif
B
Oplossen maatschappelijk probleem

Slide 13 - Quiz

Beide antwoorden juist.

Stelling 5: Je beslist voor een hele gemeenschap,
                   zonder
dat iedereen inspraak heeft.
14
A
Organisatie schoolfuif
B
Oplossen maatschappelijk probleem

Slide 14 - Quiz

Antwoord: maatschappelijk
probleem

Stelling 6: Je neemt beslissingen voor een groep.
                   Niet iedereen 
gaat akkoord met elke beslissing.
15
A
Organisatie schoolfuif
B
Oplossen maatschappelijk probleem

Slide 15 - Quiz

Beide antwoorden juist.
Gelijkenissen met politiek
Om onze manier
van leven te
organiseren.
Politiek is eigenlijk het organiseren van een schoolfeest voor een hele samenleving.
En 
dat elke dag opnieuw. . Maar in plaats van beslissingen te nemen over muziek of eten op
een feestje, gaat het over maatschappelijke thema’s die impact hebben op alle burgers.

Politiek is nodig om deze 3 redenen:
16
Om een evenwicht
te vinden tussen
verschillende
meningen en
belangen.
Om zorg te
dragen en een
veilige omgeving
te creëren voor
iedereen.

Slide 16 - Slide

This item has no instructions

______________________
Hoe zou de wereld er uit zien zonder politiek?
Als je helemaal alleen op de wereld bent, kan je doen wat je wil. Maar zodra je met
anderen samenleeft, heb je regels en afspraken nodig. Want als iedereen zijn eigen ding
zou doen en met niemand rekening houdt, ben je zelf verantwoordelijk voor alles en krijg
je mogelijk chaos en conflict.
17
<
>
Alleen op de wereld
Samenleven
Regels en afspraken
Ieder doet zijn ding
Politiek

Slide 17 - Slide

This item has no instructions

18
Welk gevoel heb jij bij het woord politiek?
Vul maximaal drie woorden in (kerwoord, gevoel of gedachte)
Vul maximaal drie woorden in (kerwoord, gevoel of gedachte).

Slide 18 - Mind map

De antwoorden van al je klasgenoten
verschijnen nu op het grote scherm.
Bespreek nu de volgende vragen:
 1. Wat valt op? Welke gevoelens komen naar boven?
 2. Hoe zou je de negatieve gevoelens kunnen samenvatten?
 3. Waarover gaan de positieve gevoelens?
 4. Wat heeft politiek nodig om de negatieve gevoelens in positieve te kunnen veranderen?
Bekijk nu de volgende video.
Politiek betekent voor iedereen iets anders. 
Enkele jongeren vertellen wat politiek voor hen betekent.
Video
19

Slide 19 - Slide

This item has no instructions

Politiek is aanwezig in elk aspect van ons leven. Ze bepaalt onder andere wat je moet
leren op school, hoe je je veilig met de fiets kan verplaatsen of hoe makkelijk je de trein of
bus kan nemen. Die beslissingen worden op verschillende politieke niveaus genomen.
20
Regionaal
Lokaal
Federaal
Europees
Gemeentebestuur
of stadsbestuur
Vlaamse regering,
Waalse regering &
Brusselse regering
Belgische regering
Europese Commissie,
Europese Raad, Raad
van de Europese Unie &
Europees Parlement

Slide 20 - Slide

This item has no instructions

Politiek versus politici
Politiek is geen synoniem voor politici. Politiek is het systeem waarin beslissingen genomen worden voor de samenleving, politici zijn de mensen in dat systeem. Zij hebben niet altijd een goede naam: sommige politici gooien met modder naar elkaar en niet iedereen blijkt te vertrouwen. Daardoor heeft politiek een negatieve bijklank gekregen, terwijl dat niet terecht is. Politiek is veel groter dan enkel politici. 
21
Spanning over migratie loopt op:       
                               
stelt kabinet deadline
Onderzoek naar mogelijke fraude: politicus
                                twee keer verhoord
Enorme afgang voor het
Belgische kibbelkabine
Vergadering loopt volledig uit de hand: 
‘Er werd gescholden en geschreeuwd’
Burgemeester neemt ontslag na belangenvermenging

Slide 21 - Slide

This item has no instructions

Bekijk nu de volgende video.
Ondanks het slechte imago blijven jonge mensen geëngageerd om aan politiek te doen.
Maak kennis met ..., het jongste Europarlementslid.
Video
22

Slide 22 - Slide

This item has no instructions

Politiek heeft een grote impact op ons persoonlijk leven en op de samenleving in het algemeen.

De Duits-Amerikaanse filosofe Hannah Arendt zei ooit: “Politieke kwesties zijn te belangrijk om aan politici over te laten.”

Daarom is het belangrijk dat je actief
deelneemt en geïnformeerde keuzes maakt. Dat kan je doen door te gaan stemmen, door te betogen of actie te voeren, ...

Je moet dan natuurlijk weten hoe het politieke proces precies werkt. En dat gaan we uitleggen in het volgende deel!
Conclusie
23

Slide 23 - Slide

This item has no instructions

02
De weg
van je stem
24

Slide 24 - Slide

This item has no instructions

Soms lijk het dat politici veel beloven maar dat niet waarmaken als ze verkozen zijn. Net alsof je een tropisch decor belooft op de schoolfuif en je enkel maar een sticker van een papegaai tegen de muur plakt. Vreemd, toch?

Om te weten hoe politiek precies werkt, gaan we dieper in op 3 verschillende aspecten. Die lijsten we al even op op de volgende fiche.
25
1. Enkele aspecten van politiek

Slide 25 - Slide

This item has no instructions

26
Hoe ontstaan
meningsverschillen
tussen partijen?
Hoe proberen
politici mensen te
overtuigen?
Wat maakt
het nemen van
beslissingen
zo complex?
Politieke visie
Politieke systeem
Politieke
communicatie
1
2
3

Slide 26 - Slide

This item has no instructions

1. Politieke visie
Niet alleen politieke partijen hebben een eigen visie. Ook bewegingen en organisaties (zoals de Vlaamse Jeugdraad, klimaatactivisten of verenigingen van mensen met een beperking) verdedigen hun ideeën.
Elke politieke partij heeft een eigen visie op de wereld. Dat is op zich normaal: niet iedereen denkt hetzelfde over elk onderwerp. Verschillende standpunten zijn ook een meerwaarde voor het debat.

Partijen hebben vaak lang nagedacht over hun standpunt, waardoor ze echt overtuigd zijn van hun idee en daar argumenten voor zoeken. Als je politici hoort spreken, helpt het dus om te weten tot welke partij ze behoren. Zo kan je hun standpunt beter begrijpen.
Wist je dat?
27

Slide 27 - Slide

This item has no instructions

28
In het politieke systeem zijn er enkele grote thema’s die meningen verdelen. Dit wil zeggen dat partijen zich ten opzichte van deze thema’s meer aan de ene of de andere kant plaatsen. Partijen met tegenovergestelde standpunten
vinden dan veel moeilijker een akkoord.

Dit is onder meer het geval bij migratie, klimaat, economie en ethische levenskeuzes (zoals abortus en euthanasie).
Maar hoe ontstaan meningsverschillen?
Meer weten? Check dan
de EDUbox Ideologie!
Sommige partijen vinden dat
een keuze voor abortus bij het
individu ligt, andere vinden dat de
gemeenschap daar ook iets over te
zeggen heeft

Slide 28 - Slide

This item has no instructions

2. Politieke communicatie
Mensen informeren en overtuigen van hun standpunten is belangrijk voor politieke partijen. Want enkel door mensen te overtuigen, worden politici verkozen.

De overtuigingskracht van politici zit in de taal die ze gebruiken. Alles wat ze zeggen of delen heeft hetzelfde doel: ze willen dat hun boodschap zo veel mogelijk mensen bereikt en een emotionele reactie teweegbrengt.
29

Slide 29 - Slide

This item has no instructions

Bekijk nu de volgende video.
Je ziet enkele uitspraken van politici die zijn bedoeld om je te overtuigen.
Video
30

Slide 30 - Slide

This item has no instructions

31
TOEVOEGEN afbeelding 
compas
Om hun boodschap goed te
verpakken, gebruiken politici bepaalde
technieken

Ze gebruiken beeldspraak om iets
    duidelijk te maken.
Ze houden hun boodschap beperkt
    en zonder context.
Soms verzinnen ze simpele en
    pakkende slogans voor op sociale
    media of maken ze sprekende
    affiches.
Meer weten? Check dan
de EDUbox Overtuigen!

Slide 31 - Slide

This item has no instructions

Politici hebben vaak een heel duidelijke visie en overtuigen jou met allerlei beloftes. Maar waarom is het dan zo moeilijk om echt iets te veranderen?

Dat heeft met het politieke systeem te maken. In het parlement of de regering
moeten diezelfde politici samen aan oplossingen werken. Daarbij moeten ze rekening houden met elkaar en alle stappen in het beslissingsproces doorlopen.

En dat maakt het erg complex! Denk even terug aan hoe ingewikkeld het was om een schoolfuif te organiseren.
32
 3. Politiek systeem

Slide 32 - Slide

This item has no instructions

In de loop van de geschiedenis zijn er over de
hele wereld verschillende politieke systemen
geweest: democratieën, maar ook dictaturen,
monarchieën waar de koning alles bepaalt en
theocratieën met de macht in de handen van een
religieuze leider.

Politiek is dus een fenomeen dat in allerlei
vormen kan voorkomen. In de Europese Unie zijn
alle landen democratieën, al staat de democratie
in enkele lidstaten momenteel onder druk.

Niet elke democratie in de Europese Unie werkt
trouwens op dezelfde manier. Maar ze hebben
wel allemaal dezelfde kenmerken.
33

Slide 33 - Slide

This item has no instructions

Kenmerken van een democratie
34
De burger krijgt inspraak in de besluitvorming. 
Burgers moeten regelmatig de kans krijgen om te stemmen tijdens verkiezingen.
Iedereen kan deelnemen aan het politieke proces, door lid te worden van een partij of een eigen partij of beweging op te richten.
Er moet een strikt onderscheid zijn tussen het parlement (dat de wetten maakt), de regering (die de wetten uitvoert) en justitie (die de naleving ervan controleert). Dit noemen we de scheiding der machten.
Een democratie heeft grondrechtenzoals vrijheid van meningsuiting en gelijkheid voor alle burgers.  
Media kunnen onafhankelijk nieuws maken dankzij persvrijheid.

Slide 34 - Slide

This item has no instructions

35
Hoe elk kenmerk wordt uitgewerkt, varieert per land. Dat gaan jullie nu aan elkaar uitleggen aan de hand van voorbeelden uit heel Europa. Maar eerst moet de computer nog bepalen wie welk voorbeeld krijgt! 


Klik hier om de website te openen op jouw device.
Bedenk een naam voor jullie groepje en maak een kamer aan.
Scan allemaal de kamercode en volg de stappen. 


 Start de kamer als alle namen op het scherm verschijnen.
Leg de voorbeelden uit als het jouw beurt is. 
    Doe dit in je eigen woorden.
Klik op de knoppen bovenaan om naar het 
     volgende voorbeeld te gaan. 
 Stap 1: Voorbeelden verdelen
Opdracht
 Stap 2: Voorbeelden verdelen

Slide 35 - Slide

This item has no instructions

Verkiezingen zijn een belangrijk kenmerk van elke democratie, zoals je daarnet zag. Het is immers het moment waarop burgers deelnemen aan het
democratische proces. Elke burger heeft dan inspraak in de toekomst van het land door op
politici of partijen te stemmen met gelijkaardige waarden en prioriteiten.
36
2. Van stem tot beleid 

Slide 36 - Slide

This item has no instructions


Wist je dat?
Wie mag gaan stemmen, varieert per land. Meestal heb je vanaf 18 jaar dat recht. 
Maar bij de Europese verkiezingen mogen in sommige landen nu ook jongeren vanaf 
16 jaar gaan stemmen. Dat is onder andere het geval in België. Vind je dit een goed idee?
37
Ja
Nee

Slide 37 - Poll

This item has no instructions

Maar wat gebeurt er dan met je
stem na de verkiezingen? Hoe
wordt je stem omgezet in beleid?
41
 De weg van je stem
Bevoegdheden
Wetten
Burger
Burger
Kiesdrempel
Parlement
Regering

Slide 38 - Slide

This item has no instructions

39
Bevolking
Een stem bij de verkiezingen is eigenlijk
steun aan een partij. Die partij zal in
ruil voor je stem dingen proberen te
realiseren. Hoe meer stemmen een
partij haalt, hoe meer burgers die
vertegenwoordigt.

Slide 39 - Slide

This item has no instructions

In België bestaat een kiesdrempel. Een
partij die minder dan 5 procent van de
stemmen haalt, krijgt geen zetels in
het parlement. Niemand van deze partij
raakt dus verkozen.
40
Kiesdrempel

Slide 40 - Slide

This item has no instructions

41
Parlement
Partijen die wel voldoende stemmen
halen, komen in het parlement terecht.
Hoe meer stemmen een partij heeft,
hoe meer politici een zetel krijgen.

Deze parlementsleden noemen
we ook volksvertegenwoordigers:
vanaf dan vertegenwoordigt dat
parlementslid jou. Het beslist dan mee
over voorstellen van de regering en de
andere parlementsleden.

Slide 41 - Slide

This item has no instructions

Verschillende partijen proberen dan een regering te vormen met een meerderheid van de stemmen. Een regering met bijvoorbeeld maar 35 procent van de stemmen, kan dus niet.

Een regering met verschillende partijen noemen we een coalitie. Elke regering sluit ook een regeerakkoord, waarin de afspraken worden gemaakt over welk beleid ze wil voeren.

Partijen die geen deel uitmaken van de
regering noemen we de oppositie.

Partijen die geen deel uitmaken van de
regering noemen we de oppositie.
42
Regering

Slide 42 - Slide

This item has no instructions

43
Bevoegdheden
België heeft meerdere regeringen,
die allemaal verantwoordelijk zijn voor
andere zaken. Afhankelijk van het
thema kan ofwel de federale ofwel
de regionale regering een beslissing
nemen:

De federale regering beslist
bijvoorbeeld over veiligheid,
buitenlandse zaken, defensie,
energie, …
Regionale regeringen beslissen
over mobiliteit, sport, jeugd, natuur,
cultuur, …

Slide 43 - Slide

This item has no instructions

Op basis van het beleid dat ze
willen voeren, maken de ministers in
een regering wetsvoorstellen. Het
parlement debatteert hierover en stemt
nadien. Wanneer een meerderheid in
het parlement het voorstel goedkeurt,
moet de regering deze wet uitvoeren.

Ook de parlementsleden zelf kunnen
wetsvoorstellen doen, waarover
het parlement stemt. Ook dan is de
regering verplicht de wet uit te voeren.
44
Wetten

Slide 44 - Slide

This item has no instructions

45
Bevolking
Het beleid dat de regering uitstippelt
en de wetten die het parlement
goedkeurt, moeten de burgers ten
goede komen. Maar afhankelijk van
welke partijen een coalitie vormen, ligt
de nadruk wel op andere zaken.

Slide 45 - Slide

This item has no instructions

416
Elke burger oordeelt zelf of politieke partijen en politici hun beloftes hebben
waargemaakt. Bij de volgende verkiezingen krijgen alle burgers opnieuw een stem
die ze als steun aan een partij of politicus kunnen geven.

Slide 46 - Slide

This item has no instructions

47
In je stad of gemeente vormen enkele
partijen samen een coalitie met een
meerderheid van de stemmen. De
gemeenteraad stemt over voorstellen van
de burgemeester en schepenen. Het lokale
bestuur is onder meer verantwoordelijk
voor de aanleg van fietspaden, parken en
sportvelden en de vuilnisophaling.
In het Europees Parlement zetelen Europarlementsleden uit alle lidstaten van de EU. Het aantal verkozenen hangt af van het aantal inwoners van elk land. Omdat in dit parlement meer verschillende partijen bij elkaar zitten, vormen partijen met gelijkaardige visies groepen of fracties. De Europese Unie probeert een gemeenschappelijk beleid te voeren rond thema’s als landbouw en handel.
Lokaal
Europa
 Je stem op lokaal en Europees niveau

Slide 47 - Slide

This item has no instructions

Bekijk nu de volgende video.
Voorbeeld van hoe kan een beslissing in Europa kan worden teruggebracht naar jouw stem.
Video
48

Slide 48 - Slide

This item has no instructions

Elk politiek niveau werkt een beetje anders. Bovendien heeft elk niveau andere 
bevoegdheden. Maar alles begint wel bij jouw stem. Om de juiste impact te hebben, moet je dus weten wat in welk parlement wordt beslist.

Kan jij de voorbeelden aan het juiste
politieke niveau linken?
49
Juiste stem voor het juiste niveau 

Slide 49 - Slide

This item has no instructions

50
Puzzeltijd! 
Probeer telkens 2 sectoren te linken aan het juiste politieke niveau. 

 Open het spelbord op een computer.
Duid 2 sectoren en een politiek niveau aan
     die volgens jou bij elkaar 
horen.
Als ze bij elkaar passen, verdwijnen ze uit het spelbord.
Puzzel verder tot het spelbord leeg is.
Opdracht

Slide 50 - Slide

This item has no instructions

Politieke boodschappen hebben geen geheim meer voor jou. Je weet nu: achter die standpunten zit
een bepaalde visie en ze zijn goed verpakt om te overtuigen.

Tegelijk maken politici ook deel uit van het complexe politieke systeem. Om oplossingen
te zoeken, moeten ze dus onderhandelen en samenwerken. Net zoals jij hebt gedaan bij de
organisatie van het schoolfeest!

Klaar voor een grotere uitdaging? In het volgende deel mag je nu zélf een beleid uitstippelen!
51
Conclusie

Slide 51 - Slide

This item has no instructions

03
Aan de slag
52

Slide 52 - Slide

This item has no instructions

Regeer het land 
Jullie vormen de regering van het (fictieve) land Edumakia. Jullie hebben een bepaald budget ter beschikking en elke minister krijgt ook een lijstje met een paar belangrijke beleidskeuzes.

Slagen jullie erin om beslissingen te nemen? En hoe gaan jullie om met onverwachte situaties?
53
Denk eraan
Om dit tot een goede einde te brengen, moet je proberen overeen te komen. Je zal dus moeten samenwerken en beslissingen nemen, maar af en toe ook moeten vechten voor je eigen standpunten. Probeer je boodschap goed over te brengen. En denk eraan dat je als groep iets moet realiseren.

Slide 53 - Slide

This item has no instructions

Edumakia
Voor jullie aan de slag gaan, moeten jullie de ministerposten nog verdelen. Beslis nu wie
welke bevoegdheid krijgt. De regering van Edumakia bestaat uit deze 4 ministers:
54
Minister van
Volksgezondheid
Minister van
Klimaat
Minister van
Economie en Werk
Minister van
Defensie

Slide 54 - Slide

This item has no instructions

55
Regeer het land door beslissingen te nemen 
én de begroting onder controlebte houden.

Open de simulator op de computer of tablet.
Doorloop de simulator stap voor stap.
Aan het einde krijg je een overzicht met de score
     van je groep. Bewaar 
dit scherm.
Opdracht

Slide 55 - Slide

This item has no instructions


 Wie is er in geslaagd om te eindigen met een begroting tussen 0 en 5 schijven? 
56
Klasgesprek
Ik had WEL een begroting tussen 0 en 5 schijven
Ik had GEEN begroting tussen 0 en 5 schijven

Slide 56 - Poll

This item has no instructions


 Wat heeft ervoor gezorgd dat je budget wel of niet in het rood ging? 
Klasgesprek
57

Slide 57 - Open question

Opdracht
Iedereen heeft een eigen idee op
papier gezet. Maar je staat er gelukkig
niet alleen voor! Bedenk nu samen een
concept voor de schoolfuif. 
 • Leg jullie ideeën bij elkaar. 
 • Bedenk een plan waar iedereen mee akkoord gaat door opnieuw alle vragen te beantwoorden.
 • Overleg tot je overeenkomt. 
 • Verdeel de taken. Wie zal welke verantwoordelijkheden dragen?

Welke situaties zorgden voor een moeilijke discussie? Hoe kwam dat?
Klasgesprek
58

Slide 58 - Open question

Opdracht
Iedereen heeft een eigen idee op
papier gezet. Maar je staat er gelukkig
niet alleen voor! Bedenk nu samen een
concept voor de schoolfuif. 
 • Leg jullie ideeën bij elkaar. 
 • Bedenk een plan waar iedereen mee akkoord gaat door opnieuw alle vragen te beantwoorden.
 • Overleg tot je overeenkomt. 
 • Verdeel de taken. Wie zal welke verantwoordelijkheden dragen?
04
Participatie
59

Slide 59 - Slide

This item has no instructions

Je hebt meer invloed op het beleid dan je denkt! Nu je weet hoe politiek in elkaar zit, helpt je dat om een weloverwogen beslissing te maken die in lijn ligt met je waarden en overtuigingen.

Meer zelfs: de 3 aspecten van politiek geven je een houvast om politieke standpunten te begrijpen. Of je nu online of in de media berichten tegenkomt, je zal sneller kunnen achterhalen wat ze precies betekenen.

Je goed informeren is dus de boodschap!
Dit heeft immers tal van voordelen.
60
1. Een geïnformeerde burger
Politieke visie
Politieke
communicatie
Politiek systeem

Slide 60 - Slide

This item has no instructions

Je begrijpt beter welke thema’s een
belangrijke rol spelen. Je ziet ook hoe
politici daar tegenover staan. Je kan de
verschillende opties beter vergelijken
en evalueren. 
61
 Het verzekert dat je stem telt 
Het helpt je de juiste keuze maken
Elke stem kan een verschil maken. Je
zorgt ervoor dat je de beste keuze
voor jezelf maakt, zodat je achteraf
geen spijt hebt van je stem. 
 De voordelen van een geïnformeerde burger

Slide 61 - Slide

This item has no instructions

62
 De voordelen van een geïnformeerde burger
Je maakt een bewuste keuze over
wie jou moet vertegenwoordigen. Je
maakt deel uit van het democratisch
proces en helpt zo de samenleving
vorm te geven.
Het helpt je een actieve burger
 te zijn
Het moedigt verantwoording aan
Je gaat na of politici hun beloftes
houden of niet door hun beslissingen
op te volgen.

Slide 62 - Slide

This item has no instructions

Door te stemmen of als lid van een politieke partij neem je een actieve rol op.
Maar hoe kan je je stem nog laten horen, los van de politiek? 
63
2. Hoe kan je je stem laten horen?
Word lid van een jeugdraad.  Die 
vertegenwoordigt jongeren in hun gemeente of provincie. Op Vlaams niveau heb je de Vlaamse Jeugdraad, een officiële adviesraad van de Vlaamse regering. De Youth Hub van het Europees Parlement wil
jongeren ook inspraak geven.
Sluit je aan bij een actiegroep,
drukkingsgroep of beweging. Deze
organisaties zijn het middenveldZe brengen burgers samen rond bepaalde maatschappelijke doelen, zoals mensenrechten of werknemersbelangen.
Start een petitie  als je het niet eens bent met politieke beslissingen. Je verzamelt handtekeningen van andere mensen die het met je eens zijn. De inzet van zo’n petitie moet wel in het algemeen belang zijn én
een concreet voorstel bevatten.
Laat je horen in bevragingen en enquêtes. Deel je mening. 
Kom zelf in actie door mee te doen met vreedzame protesten of betogingen. 
Zo maak je een statement. Sociale media kunnen je helpen een evenement aan te
maken en mensen op te roepen.

Slide 63 - Slide

This item has no instructions

Herinner je je Greta Thunberg nog? Ze was 15 jaar oud toen ze een schoolstaking begon en elke vrijdag buiten aan het Zweedse parlement ging betogen. Ze wilde dat de politieke leiders hun klimaatbeloften zouden nakomen. Haar actie werd door media opgepikt en raakte zo bekend.

Steeds meer mensen luisterden naar haar boodschap. Samen met andere jonge activisten stampte ze zo een wereldwijde beweging uit de grond, met ook school-stakingen in ons land. Tegelijk kreeg ze ook af te rekenen met tegenstanders. 
64
Inspirerende voorbeelden

Slide 64 - Slide

This item has no instructions

Bekijk nu de volgende video.
Manon Quinet is VN-vertegenwoordiger van de Vlaamse Jeugdraad en neemt je mee naar New York.
Video
65

Slide 65 - Slide

This item has no instructions

66
Doe deze battle achter 
de QR-code en kom te weten 
welke vorm van participatie 
jij het liefst doet!
Opdracht

Slide 66 - Slide

This item has no instructions


 Op welke manier zou jij zelf je stem willen laten horen? 
Klasgesprek
67

Slide 67 - Open question

Opdracht
Iedereen heeft een eigen idee op
papier gezet. Maar je staat er gelukkig
niet alleen voor! Bedenk nu samen een
concept voor de schoolfuif. 
 • Leg jullie ideeën bij elkaar. 
 • Bedenk een plan waar iedereen mee akkoord gaat door opnieuw alle vragen te beantwoorden.
 • Overleg tot je overeenkomt. 
 • Verdeel de taken. Wie zal welke verantwoordelijkheden dragen?

 Hoe kies je waarvoor je actie wil voeren?
Klasgesprek
68

Slide 68 - Open question

Opdracht
Iedereen heeft een eigen idee op
papier gezet. Maar je staat er gelukkig
niet alleen voor! Bedenk nu samen een
concept voor de schoolfuif. 
 • Leg jullie ideeën bij elkaar. 
 • Bedenk een plan waar iedereen mee akkoord gaat door opnieuw alle vragen te beantwoorden.
 • Overleg tot je overeenkomt. 
 • Verdeel de taken. Wie zal welke verantwoordelijkheden dragen?
 3. Conclusie
Politiek is complex. Maar omdat
politiek zo veel aspecten van ons leven
bepaalt, is het belangrijk om te weten
hoe dit systeem in elkaar zit.

Elke burger heeft namelijk een stem
en kan die gebruiken om verandering
in gang te zetten. Ook jij! Dat kan door
te gaan stemmen tijdens verkiezingen,
maar ook door je op een andere manier
in te zetten.
69

Slide 69 - Slide

This item has no instructions

Welk gevoel heb jij bij het woord politiek?
Vul maximaal drie woorden in (kerwoord, gevoel of gedachte)
70
Vul opnieuw maximaal drie woorden in
(kerwoord, gevoel of gedachte).

Slide 70 - Mind map

Om af te ronden keren we nog eens terug naar de vraag die we je in deel 1 hebben gesteld. Welk gevoel heb jij
nu bij het woord politiek?

Vul opnieuw elk afzonderlijk de 3
invulvelden in met een kernwoord, gevoel of gedachte. Ook die antwoorden verschijnen op het grote scherm.
Bespreek nu volgende vragen met de klas.
 • Wat valt op? Is er iets veranderd aan de antwoorden of helemaal niet?
 • Is die verandering positief of negatief?
 • Is je beeld van politiek veranderd Waarom (niet)
05
Meer weten
71

Slide 71 - Slide

Wil je na het doornemen van deze EDUbox nog meer te weten komen over politiek? In dit laatste deel krijg je nog enkele links waar je terechtkunt voor extra informatie!

Aan te vullen met links van partners!
Wil je na het doornemen van deze EDUbox nog meer te weten komen over politiek? In dit laatste deel krijg je nog enkele links waar je terechtkunt voor extra informatie! 

 VRT NWS KLAAR 

KLAAR is een project van VRT NWS. Met video’s en pakketten zorgt KLAAR ervoor dat een ingewikkeld of gevoelig onderwerp op een duidelijke manier wordt uitgelegd op maat van jongeren? Er zijn Uitgeklaard-collecties over: 

72

Slide 72 - Slide

This item has no instructions

 Universiteit van Vlaanderen 

In de colleges van de Universiteit van Vlaanderen behandelen topwetenschappers uit heel Vlaanderen online een boeiend vraagstuk. In maximaal een kwartier tijd krijg je een antwoord op vragen zoals: 
73

Slide 73 - Slide

This item has no instructions

  Het Archief voor Onderwijs 

In de online beeldbank van Het Archief voor Onderwijs vind je snel en gemakkelijk wat je zoekt: filmpjes, video- en audiofragmenten van omroepen en cultuurorganisaties. Op Het Archief voor Onderwijs zijn er collecties over: 

74

Slide 74 - Slide

This item has no instructions

Dossier Verkiezingen (Mediawijs) 

Mediawijs probeert jongeren de weg te wijzen in een digitale wereld. Op hun website vind je waardevolle informatie om met een kritische blik naar media en technologie te kijken. In een uitgebreid dossier kom je alles te weten over verkiezingen.
www.mediawijs.be/verkiezingen

 ’T Is aan u! 

In 2024 stemmen 1 miljoen Belgen tussen 16 en 23 jaar voor de eerste keer. De website ’t Is aan u! is er om jou te helpen bij die eerste keer, want die is altijd spannend. Je vindt er heel wat informatie, een antwoord op allerlei vragen én een praktische handleiding om te gaan stemmen.
www.tisaanu.be
75

Slide 75 - Slide

This item has no instructions

WAT WAT 

WAT WAT is de place to be voor jongeren met vragen. De website is er voor iedereen die het even niet meer weet. Je vindt er interessante artikels over de verkiezingen, maar ook over politiek en activisme. 76

Slide 76 - Slide

This item has no instructions

Jeugdraden 

Ga je liever zelf aan de slag met je ideeën? Neem dan contact op de jeugdraad van je stad of gemeente. Of word vrijwilliger bij de Vlaamse Jeugdraad. Dit is de officiële adviesraad van de Vlaamse Regering over alle domeinen die kinderen, jongeren en hun organisaties aanbelangen.


Wil je je stem laten horen in het Europese politieke debat of andere Europese jongeren ontmoeten? Dat kan op de ‘youth hub’ van het Europees Parlement. 

77

Slide 77 - Slide

This item has no instructions

Verkiezingsproject: Debattle 

Debattle is het verkiezingsproject voor jeugdraden. Het doel is om impact te hebben op de gemeenteraadsverkiezingen. Debattle stoomt je klaar om de stem van kinderen en jongeren te versterken. Je ontdekt hoe je hun dromen en noden kracht bij kan zetten, en hoe je kan inbreken op de toekomstplannen van jouw gemeente. 

Het project daagt je onder andere uit om een jongerendebat te organiseren. Daarvoor stelt het heel wat materiaal, tools, methodes en voorbeelden ter beschikking op de website.

78

Slide 78 - Slide

This item has no instructions

Deze EDUbox is mogelijk gemaakt door
This Project has received funding from the European Union’s Creative Europe Media programme under grant agreement: CREA-CROSS-2021-INNOVLAB-Project 101059958

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the Creative Europe - media. Neither the European Union nor creative europe - media can be held responsible for them.
79

Slide 79 - Slide

This item has no instructions