EHB B10 Poster maken

Welkom helden
Ik ga rustig zitten 
Ik hou afstand tot mijn medeleerlingen
Ik heb mijn jas uit
Ik heb mijn telefoon opgeborgen
1 / 18
next
Slide 1: Slide
Dienstverlening en ProductenMiddelbare schoolvmbo kLeerjaar 4

This lesson contains 18 slides, with text slides.

Items in this lesson

Welkom helden
Ik ga rustig zitten 
Ik hou afstand tot mijn medeleerlingen
Ik heb mijn jas uit
Ik heb mijn telefoon opgeborgen

Slide 1 - Slide


EHBO

Slide 2 - Slide

doel
Praktijkkaart Ehbo B10 Reanimeren opdracht 15, 16, 17

Slide 3 - Slide

Wat gaan we doen
Korte herhaling EHB B10 REANIMEREN
Maken POSTER BURGERHULPVERLENER
Opdracht B10 opdracht 15,16,17 en 18


Slide 4 - Slide

herhaling

Slide 5 - Slide

Reanimeren
In Nederland overlijden elke dag 35 mensen aan een hartstilstand. Vaak gebeurt dit in en rond het huis. Als er binnen 6 minuten iemand aanwezig is die kan reanimeren en een AED heeft, is de overlevingskans groot. Vaak is de ambulance echter te laat en is er blijvende schade.

Slide 6 - Slide

Wanneer een slachtoffer een hartstilstand heeft gehad, is snelle actie vereist. 
Doe het volgende.

1. Controleer het bewustzijn
2. Bel 112
3. Controleer de ademhaling
4. Dertig borstcompressies
5. Beadem twee keer
6. AED

Slide 7 - Slide

1. controleer het bewustijn
Schud voorzichtig aan de schouders van de persoon en stel de vraag: ‘Gaat alles goed?’ Krijg je geen reactie, dan is het slachtoffer bewusteloos. Roep om hulp en blijf bij het slachtoffer.

Slide 8 - Slide

bel 112
Laat een omstander 112 bellen en een AED halen. Ben je alleen, bel dan zelf, maar blijf bij het slachtoffer. Zet je telefoon op de luidspreker. Geef bij het bellen altijd aan dat het om een bewusteloos slachtoffer gaat.

Slide 9 - Slide

Controleer de ademhaling
Controleer de ademhaling van het slachtoffer. Kantel het hoofd achterover om de luchtweg vrij te maken. Luister boven de mond van het slachtoffer en kijk gelijktijdig over de borstkas. Controleer dit 10 seconden. Geen normale ademhaling? Haal wanneer je alleen bent nu alsnog de AED. Start de reanimatie.

Slide 10 - Slide

Dertig borstcompressies
Begin met de borstcompressies. Zet je handen midden op de borstkas en duw stevig naar beneden. Herhaal dit 30 keer.

Slide 11 - Slide

beadem 2 keer
Gebruik de ‘chinlift’. Bij de chinlift leg je je ene hand op het voorhoofd en van je andere hand twee vingers onder de kin. Kantel het hoofd achterover. Nu kun je beademen door middel van mond-op-mondbeademing. Doe dit 2 keer.
Start weer met de borstcompressies en herhaal de compressies en het beademen totdat de AED er is. Wanneer je samen bent, wissel na 2 minuten en laat de ander nu reanimeren.

Slide 12 - Slide

AED
Onderbreek de borstcompressies zo kort mogelijk. Ben je samen, dan reanimeert de één en sluit de ander de AED aan.
Ontbloot de borstkas. Zet de AED aan. Sluit de elektroden op de juiste manier aan en volg ALTIJD de instructies van de AED op. Ga door met het gebruik van de AED tot de ambulancebroeders er zijn.

Slide 13 - Slide

Burgerhulpverleners

Slide 14 - Slide

6 minuten zone

De eerste zes minuten na een hartstilstand zijn heel belangrijk. Omdat de ambulance vaak een langere aanrijdtijd heeft dan 6 minuten, zijn er zoveel mogelijk 6-minuten zones. Dit zijn gebieden die zo zijn ingericht dat mensen binnen 6 minuten hulp kunnen bieden bij een hartstilstand. Voor een 6-minuten zone is een oproepsysteem nodig, veel burgerhulpverleners en voldoende AED’s.

Slide 15 - Slide

Burgerhulpverleners

Burgerhulpverleners zijn mensen die kunnen reanimeren en zich vrijwillig hebben aangemeld. Ze krijgen bij een melding van een reanimatie in hun omgeving automatisch een bericht. Zij zullen zo snel mogelijk naar het slachtoffer gaan en proberen een AED mee te nemen. Er zijn nog meer vrijwillige burgerhulpverleners nodig om iedereen op tijd te kunnen bereiken.

Slide 16 - Slide

leven na reanimatie
Sinds het gebruik van een AED bij reanimatie overleven steeds meer mensen een hartstilstand. De kwaliteit van leven na een reanimatie is goed wanneer er hulp wordt geboden in de eerste 6 minuten na een hartstilstand. 90% van de slachtoffers voelt zich uiteindelijk weer goed. Mensen kunnen de eerste tijd nog wel lichamelijke en geestelijke klachten hebben na een reanimatie. Hierbij valt te denken aan geheugenverlies, weinig concentratie en vermoeidheid.

Slide 17 - Slide

Aan de slag 

Slide 18 - Slide