21-22 / Par. 4.3 en herhalen 4.1 en 4.2

Goederenstroom en voorraadbeheer
Klas 1hvsb
Schooljaar 2021-2022
Opleiding Verkoopspecialist
Docent: mevrouw Jansen
1 / 39
next
Slide 1: Slide
RetailMBOStudiejaar 1

This lesson contains 39 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

Goederenstroom en voorraadbeheer
Klas 1hvsb
Schooljaar 2021-2022
Opleiding Verkoopspecialist
Docent: mevrouw Jansen

Slide 1 - Slide

Slide 2 - Slide

Slide 3 - Slide

Inhoud les
 • Herhalen par. 4.1 en 4.2
 • Uitleg par. 4.3 Manieren om te inventariseren
 • Aan de slag

Slide 4 - Slide

Lesdoelen:

 • Je leert welke manieren er zijn om voorraad
    te inventariseren (par. 4.3)

 • Herhalen soorten voorraad en berekenen
    economische voorraad

Slide 5 - Slide

Herhalen par. 4.1 en 4.2
Kennisquiz

Slide 6 - Slide

Wat is een ander woord voor pijplijnvoorraad?
A
Technische voorraad
B
Voorinkopen
C
Voorverkopen
D
Extra voorraad

Slide 7 - Quiz

Waarom houd je een maximumvoorraad aan?
A
Geen 'nee' verkoop
B
Is vaak gebonden aan de maximale schapruimte
C
Je houdt nooit een maximumvoorraad aan
D
Geen van de antwoorden is goed

Slide 8 - Quiz

Hoe noem je de voorraad waarover een winkelier het risico van een prijsdaling of een prijsstijging loopt?
A
Economische voorraad
B
Technische voorraad

Slide 9 - Quiz

Wat is technische voorraad?

Slide 10 - Open question

Antwoord vraag
Technische voorraad is de werkelijke of fysieke (tastbare) voorraad die in de winkel en het magazijn aanwezig is.

Slide 11 - Slide

Slide 12 - Slide

Wat is ook alweer een veiligheidsvoorraad?
 • Soms zijn er schommelingen in de vraag naar een product.
 • De vraag naar een product kan onverwacht groter zijn tijdens de levertijd.
 • De veiligheidsvoorraad is de voorraad die deze afwijkingen in de vraag
   kan opvangen.

Slide 13 - Slide

Slide 14 - Slide

Oefenopgave
 • De waarde van de voorraad tuinmeubels in een tuincentrum is € 99.000.
 • Van deze voorraad is al voor € 7.500 verkocht, maar nog niet geleverd aan de klant.
 • Bij de fabrikant van de tuinmeubels is een bestelling gedaan voor een bedrag van € 11.000.
   Deze bestelling is nog niet geleverd door de leverancier.
 • Bereken de economische voorraad (in euro's).

Slide 15 - Slide

Antwoord 
 • Economische voorraad is de voorraad waarover je een prijsrisico loopt (risico van
    prijsdaling of prijsstijging).
 • Berekening
       Economische voorraad = technische voorraad + voorinkopen - voorverkopen
 • Antwoord:  
      € 99.000 + € 11.000 - € 7.500 = € 102.500

Slide 16 - Slide

Een sportwinkel heeft 48 voetballen op voorraad in het magazijn.
Een voetbalvereniging heeft 13 ballen besteld en betaald, maar haalt de ballen aan het einde
van de maand pas op in de winkel.
Er zijn 25 voetballen besteld bij de leverancier die nog niet zijn geleverd.
Bereken de economische voorraad.

Slide 17 - Open question

Antwoord 
Economische voorraad = technische voorraad + voorinkopen - voorverkopen
                                                                         48                    +         25            -           13                       =     60
      

Slide 18 - Slide

Voorraad inventariseren betekent voorraad tellen en registreren. Waarom moet een winkel in ieder geval één keer per jaar de voorraad inventariseren?

Slide 19 - Open question

Antwoord
Dit is wettelijk verplicht voor het jaarlijks opstellen van een balans.

Slide 20 - Slide

Waarom is het zinvol om
tussentijds
de voorraad te tellen?

Slide 21 - Mind map

Slide 22 - Slide

Slide 23 - Slide

Par. 4.3  Manieren om te inventariseren 
Wat is inventariseren?

Slide 24 - Slide

Slide 25 - Slide

Wat betekent integrale inventarisatie?
A
Inventarisatie van een deel van de goederen.
B
Alle artikelen in de winkel en het magazijn worden geteld.
C
Je kiest een willekeurig artikel waarvan je de voorraad controleert.

Slide 26 - Quiz

Integraal inventariseren
 • Integraal = helemaal
 • Alle artikelen in de winkel en in het magazijn worden geteld en de waarde van al deze
   artikelen worden bepaald
 • Je inventariseert de hele voorraad
 • Moet elke winkel in ieder geval één keer per jaar doen voor de balanswaarde

Slide 27 - Slide

Steekproefsgewijs inventariseren
 • Steekproefsgewijs = een complete controle van een (representatief) deel van de voorraad
 • Je telt niet alle producten, maar een deel ervan
 • Je telt bijvoorbeeld alleen de artikelen die in de actie zijn, omdat daarvan het meeste wordt
   verkocht
 • Of je controleert bijvoorbeeld steeds het vijftigste artikelnummer uit het hele assortiment

Slide 28 - Slide

Vraag
Waarom zou je spontaan een steekproefinventarisatie doen?

Slide 29 - Slide

Antwoord
• Je bent onzeker of de voorraadgegevens juist zijn
• Je vermoedt dat er derving is geweest

Slide 30 - Slide

Cyclisch inventariseren
 • Een inventarisatie van de voorraad in verschillende secties of afdelingen.
 • Bijv. in een bouwmarkt per keer een andere productgroep inventariseren of een gangpad
 • Regelmatig, bijv. iedere dag of iedere week, wordt de voorraad in een deel van de winkel
   geteld

Slide 31 - Slide

Continue inventariseren
 • Een doorlopende inventarisatie van de voorraad
 • Bijvoorbeeld elke dag of elke week een deel inventariseren, dan ben je doorlopend bezig met
   inventariseren
 • Als je regelmatig steekproeven neemt ben je ook doorlopend bezig met inventariseren

Slide 32 - Slide

In een bouwmarkt per keer een verschillende productgroep of gangpad inventariseren is een voorbeeld van......
A
integraal inventariseren
B
cyclische inventarisatie
C
steekproefsgewijs inventariseren
D
alle antwoorden zijn fout

Slide 33 - Quiz

Voor welke manier van inventariseren kies je?
 • Continue inventarisatie
               - Regelmatig fouten in de voorraadadministratie
               - Veel onbekende derving
 • Steekproef
               - Kun je op vertrouwen als de administratieve voorraad meestal met de werkelijke voorraad overeenkomt
 • Cyclisch
              - In korte tijd de hele voorraad tellen, maar het personeel niet te veel willen belasten

Slide 34 - Slide

Je kunt het inventariseren uitbesteden aan bedrijven die zich hierin hebben gespecialiseerd. Noem een voordeel van het uitbesteden van zo'n inventarisatie.

Slide 35 - Open question

Antwoord vraag
Voordeel uitbesteden inventarisatie: je hoeft zelf geen
 verkopers hiervoor vrij te maken 

Slide 36 - Slide

Je kunt het inventariseren uitbesteden aan bedrijven die zich hierin hebben gespecialiseerd. Noem een nadeel van het uitbesteden van de inventarisatie.

Slide 37 - Open question

Antwoord vraag
Nadeel uitbesteden inventarisatie: kosten zijn over het algemeen hoger dan wanneer
 het winkelpersoneel zelf de inventarisatie uitvoert

Slide 38 - Slide

Aan de slag
Maken vragen H4 t/m par. 4.3 (vraag 2 t/m 15)

Slide 39 - Slide