EXAMENTRAINING 2020

1 / 51
next
Slide 1: Slide
EngelsMiddelbare schoolvmbo b, kLeerjaar 4

This lesson contains 51 slides, with interactive quizzes, text slides and 4 videos.

time-iconLesson duration is: 120 min

Items in this lesson

Slide 1 - Slide

The rules:
1. Respect for eachother and for the teacher.
2. You either go to the  toilet before or at the end of the lesson.
3. At the start of this lesson the Ipad/Chromebook/Cell Phone are always closed.
4. Always raise your hand if have something to say or ask! 
5. Have fun! 

Slide 2 - Slide

Purpose and Programme
Purpose: 
At the end of this training you will know the 5 reading strategies and when to use them.
Programme:
- Explanation from the teacher
- Quiz
- Recap

Slide 3 - Slide

inhoud
  1. Inleiding
  2. stappenplan
  3. leesstrategieën
  4. woordenlijsten: quiz
  5. Facet: take a look together


Slide 4 - Slide

Slide 5 - Video

Reading strategies
Do you remember which strategies we discussed in your third  year and during the first semester of this year?

Slide 6 - Slide

timer
1:00
Noem 2 leestrategieën.

Slide 7 - Mind map

Stappenplan
  1. SKIMMEN: kijk naar de titel, inleiding, naam van de schrijver, kopjes, etc. Wat weet je al van het onderwerp?
  2. SCANNEN: gericht zoeken naar het antwoord op de vraag: Lees de vraag. Begrijp je dit? Lees dan de alinea waar het antwoord staat goed door.
  3. WOORDEN RADEN: Probeer lastige woorden te begrijpen via de context; lees stukje verder of terug.
  4. ELZA: Let op de eerste en laatste zin van de alinea. Daarin staat vaak de belangrijkste informatie. 
  5. INTENSIEF LEZEN: woord voor woord, regel voor regel lezen om het antwoord op een vraag te vinden. 

Slide 8 - Slide

Wat is skimmen?
A
De vraag lezen en het antwoord kiezen
B
raden wat het moeilijke woord zou kunnen betekenen
C
het eerst naar de tekst kijken zonder deze te lezen zodat je ongeveer weet waar de tekst over gaat
D
gericht zoeken naar de antwoorden op de vragen

Slide 9 - Quiz

Wanneer ga je scannen?
A
als je wilt weten wat een woord betekent.
B
als je het antwoord op een vraag wil weten.
C
als je wilt weten wat er in de eerste en laatste alinea van een tekst staat.
D
als je wilt kijken naar de titel, kopjes en tussenkopjes.

Slide 10 - Quiz

stappenplan
Stap 1. : orienteren (Skimmen)
Stap 2.: lees de vraag en de antwoorden 
Stap 3.: lees (het gedeelte van) de tekst (Scannen)
Stap 4.: beantwoord de vraag

Slide 11 - Slide

stap 1 - orienteren (Skimmen)
- Lengte van de tekst. Dit is belangrijk om je leesstrategie te bepalen
- Als het een lange tekst is: Kijk naar de titel; vaak wordt er een vraag gesteld over de titel, geeft informatie over de tekst
- Kijk naar afbeeldingen, kopjes (tussenkopjes), vetgedrukte woorden

Slide 12 - Slide

stap 2 - lees de vraag en de antwoorden
- multiple choice; let op! als er gevraagd wordt dat je 1 goed antwoord moet aangeven, dan moet je niet 2 aankruisen. 
- open vraag; beantwoord een openvraag kort en bondig. 
- invulvraag; let op de signaalwoorden; bijv. because= omdat= geeft reden 
- true or false vraag; geef aan wat waar of juist of niet waar of onjuist is. 
- citeren; citeer het gedeelte van de tekst waarin het antwoord wordt genoemd. Dit zijn de eerste twee woorden "...." en de laatste twee woorden.  

Slide 13 - Slide

stap 3- Lees de tekst
Bij een korte tekst moet je de hele tekst lezen.
Bij een lange tekst wordt vaak bij de vraag aangegeven in welke alinea (of welke regelnummer) je het antwoord kan vinden.

Slide 14 - Slide

stap 4 - beantwoord de vraag
Beantwoord de vraag en check of je het goede antwoord hebt gegeven. 

Slide 15 - Slide

Wat is een citaat? 
Een citaat is een letterlijke uitspraak van iemand, die door iemand anders aangehaald wordt.Anders gezegd: het is het letterlijk kopiëren van andermans woorden. 

Dit kan een zinsdeel, een zin of een kleine alinea zijn.
“ . . . ”. Je noemt dit het beletselteken (ellipsis in het Engels).

Slide 16 - Slide

Hoe citeer je de tekst van een ander?
Dubbele aanhalingstekens gebruiken bij het opschrijven van een citaat van minder dan 40 woorden.
Wanneer je delen van tekst uit het citaat weglaat dan ben je verplicht hiervoor in de plaats het volgende op te schrijven: 

Slide 17 - Slide

Bijvoorbeeld:
Janssen (1986, p. 3) beschreef: “Al het onderzoek dat tot dusver is uitgevoerd, heeft nu geen waarde meer”.

Wordt dus: "Al het ... waarde meer."

Slide 18 - Slide

Wat is een citaat?

Slide 19 - Open question

Hoe geef je de volgende citaat weer?
Een bekende voetballer zei altijd “met elkaar voetballen op een mooie zondagmiddag is het allermooiste wat er is”

Slide 20 - Open question

Wanneer ga je skimmen?

Slide 21 - Mind map

Slide 22 - Video

Slide 23 - Video

Slide 24 - Video

Wanneer ga je skimmen = orienteren?

Slide 25 - Open question

Slide 26 - Link

Words
Do you know the following words?

Slide 27 - Slide

for example

Slide 28 - Open question

however

Slide 29 - Open question

likewise

Slide 30 - Open question

in the mean time

Slide 31 - Open question

that is why

Slide 32 - Open question

as a result

Slide 33 - Open question

besides

Slide 34 - Open question

purpose
A
opzettelijk
B
doel
C
misschien
D
alhoewel

Slide 35 - Quiz

therefore

Slide 36 - Open question

describe

Slide 37 - Open question

rather than

Slide 38 - Open question

Slide 39 - Link

Questions
Do you know these questions?

Slide 40 - Slide

How does the writer introduce the topic?
A
Hoe stelt de schrijver zich voor?
B
Hoe introduceert de schrijver zichzelf?
C
Hoe introduceert de schrijver het onderwerp?
D
Hoe schrijf je een introductie?

Slide 41 - Quiz

What does the word refer to?
A
Waar wijs je naar?
B
Waar verwijst het woord naar?
C
Wat betekent het woord wijzen?
D
Wat doet het woord verwijzen daar?

Slide 42 - Quiz

What is the main point of paragraph 5?
A
Wat is het belangrijkste punt in alinea 5?
B
Wat is het punt van alinea 5?
C
Welk punt wordt niet gemaakt in alinea 5?
D
Is dat het punt van alinea 5?

Slide 43 - Quiz

What is mentioned about dogs?
A
Wat is er met honden?
B
Hoe worden honden vaak genoemd?
C
Hoe noem je een hond?
D
Wat wordt er gezegd over honden?

Slide 44 - Quiz

What becomes clear in line 17?
A
Dat is duidelijk regel 17.
B
Wie schreef regel 17?
C
Wat wordt er duidelijk in regel 17?
D
Regel 17 lijkt mij duidelijk.

Slide 45 - Quiz

What can be concluded in paragraph 3 and 4?
A
Welke conclusie wordt er gemaakt?
B
Welke conclusie wordt er duidelijk in alinea 3 en 4?
C
Is dat de conclusie van de tekst in alinea 3 en 4?
D
Wat is de conclusie?

Slide 46 - Quiz

Which of the following words mean ...
A
Wat betekenen deze woorden?
B
Wat betekent het volgende?
C
Welke van de volgende woorden betekent...
D
Wie is bekend met de volgende woorden?

Slide 47 - Quiz

algemene vragen over het CE
Weet wat je kunt verwachten: 10 tot 16 korte en lange teksten. Die variëren van advertenties, krantenartikelen, tot folders, recensies en interviews. Er worden rond de 50 vragen gesteld.
- Zorg dat je de betekenis van de Engelse signaalwoorden goed kent. Dit helpt je het doel van alinea's snel te begrijpen. De signaalwoorden zijn opgenomen in deze Reader. Leer daarnaast het verband dat het woord aangeeft, want dit biedt je de meeste hulp om de structuur van een tekst te ontcijferen.

Slide 48 - Slide

Wat moet je zelf meenemen voor je examen Engels?

Slide 49 - Open question

Hoeveel tijd heb je voor het hele examen?

Slide 50 - Open question

tips voor het examen
1. Zorg dat je 's avonds je tas hebt ingepakt, dan hoef je je 's morgens geen zorgen te maken dat je iets vergeet. 
2. Ga op tijd naar bed, dan ben je uitgerust voor je examen. 
3. Neem je rustmomenten; eet wat en drink wat, dan werken je hersenen beter. 
4. Ademhalingsoefeningen; vanuit je buik heel diep adem halen door je neus en langzaam (4 seconden) weer langzaam uitademen. Herhaal dit vier of vijf keer. 

Slide 51 - Slide