H 3.2 Breedteligging, temperatuur en neerslag

3.2 Het leven in de savanne en steppe
1 / 45
next
Slide 1: Slide
AardrijkskundeMiddelbare schoolvmbo tLeerjaar 1

This lesson contains 45 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 120 min

Items in this lesson

3.2 Het leven in de savanne en steppe

Slide 1 - Slide

Leren § 3.2:
 • Hoe ziet het  savannelandschap eruit
 • Hoe ziet het  steppelandschap eruit
 • Hoe verandert de plantengroei vanaf de evenaar naar het noorden en het zuiden door regenval
 • Hoe leven nomaden in de steppe
 • Wat is het verschil tussen noodhulp en structurele hulp

Slide 2 - Slide

Begrippen § 3.2:
 • savanne
 • steppe
 • nomaden
 • noodhulp
 • structurele hulp

Slide 3 - Slide

Sleep de juiste plaatjes naar de juiste plek.
Woestijn
Regen
woud
Steppe
Savanne

Slide 4 - Drag question

Slide 5 - Video

De savanne: een overgangsgebied.
 • Overgangsgebied: 
 • Bos (tropisch regenwoud)

 • Grasland (steppe)

Slide 6 - Slide

Kenmerken (zoek in boek (blz 42) en noteer in aantekenschrift):

 • Hele jaar  warm
 • 9 maanden regen
 • hoog gras met lange pluimen     (bescherming/voedsel)
 • Hier en daar bomen en struiken (bescherming/voedsel)
 • Woongebied wilde dieren
Savanne
timer
5:00

Slide 7 - Slide

De steppe: een droog gebied
Kenmerken Steppe (zoek in boek
(blz 43)en noteer in je                          aantekenschrift):

 • 3 maanden beetje regen
 • 9 maanden droog
 • boomloos (=géén bomen) 
 • alleen grassen


 • ---> Hoe verder van de evenaar (in Afrika), hoe droger het wordt.

Slide 8 - Slide

Tropisch regenwoud

savanne 

steppe
Regenval van tropisch regenwoud ------> woestijn
Tropisch regenwoud (12 mnd)
Woestijn (?)
Steppe (3 mnd)
savanne (9 mnd)
= 3 mnd

Slide 9 - Slide

Maak nu WB blz 44 opdracht 4
timer
10:00

Slide 10 - Slide

Slide 11 - Slide

Nomaden
 • geen vaste   woonplaats
 • wonen in tenten
 • levenvan hun vee; schapen,                geiten,                    kamelen

Slide 12 - Slide

Zoek een plaatje van noodhulp

Slide 13 - Open question

Zoek een plaatje van structurele hulp

Slide 14 - Open question

Noodhulp
Structurele hulp

Slide 15 - Slide

Hulp voor een korte periode
A
Zelfhulp
B
Redhulp
C
Noodhulp
D
Structurele hulp

Slide 16 - Quiz

Een waterput is een voorbeeld van:
A
Noodhulp
B
Structurele hulp
C
zelfhulp
D
Keukenhulp

Slide 17 - Quiz

?
§ 2 ? 

Slide 18 - Slide


A
Woestijn
B
Savanne
C
Steppe
D
Tropisch regenwoud

Slide 19 - Quiz


A
Tropisch
B
Toendra
C
Steppe
D
Savanne

Slide 20 - Quiz


A
Tropisch
B
Woestijn
C
Steppe
D
Savanne

Slide 21 - Quiz

Welk gebied is droger
A
Savanne
B
Steppe

Slide 22 - Quiz

De savanne ligt op een ......................... breedte dan het tropische regenwoud.

Slide 23 - Open question

Een steppe is een vruchtbaar gebied waar het hele jaar door neerslag valt
A
niet waar
B
waar

Slide 24 - Quiz

Wat is de oorzaak van het verschil in begroeiing tussen regenwoud en steppe?
A
Temperatuur
B
Neerslag

Slide 25 - Quiz

Wat is geen kenmerk van een steppe?
A
Droog
B
Warm
C
Begroeid
D
Beetje regen

Slide 26 - Quiz

Welke landschappen kom je achtereenvolgens tegen als je vanaf de evenaar naar het noorden reist?
A
Tropisch regenwoud- Steppe- Savanne -Woestijn
B
Tropisch regenwoud- Savanne- Woestijn- Steppe
C
Tropisch regenwoud-Woestijn-Savanne-Steppe
D
Tropisch regenwoud- Savanne- Steppe- Woestijn

Slide 27 - Quiz

Welke landschappen kom je achtereenvolgens tegen als je vanaf de evenaar naar het zuiden reist?
A
Tropisch regenwoud- Savanne- Steppe- Woestijn
B
Tropisch regenwoud- Steppe- Savanne -Woestijn
C
Tropisch regenwoud- Steppe- Savanne -Woestijn
D
Tropisch regenwoud-Woestijn-Savanne-Steppe

Slide 28 - Quiz

Savanne!
A
Er valt hier meer regen dan in het Tropisch regenwoud
B
Is een overgangsgebied tussen het Tropisch regenwoud en de steppe
C
Heel veel bomen
D
Droog

Slide 29 - Quiz


Hoeveel maanden regen? (één woord in letters)

Slide 30 - Open question

1. In de savanne regent het 12 maanden.
2. In de woestijn regent het 3 maanden
A
Beide zinnen zijn goed
B
Beide zinnen zijn fout
C
Zin 1 = goed en zin 2 = fout
D
Zin 1 = fout en zin 2 = goed

Slide 31 - Quiz


Hoeveel maanden droog? (één woord in letters)

Slide 32 - Open question

1. De steppe ligt dichter bij de evenaar dan de
savanne
2. In de woestijn is het droger dan in de savanne
A
Beide zinnen zijn goed
B
Beide zinnen zijn fout
C
Zin 1 = goed en zin 2 = fout
D
Zin 1 = fout en zin 2 = goed

Slide 33 - Quiz

In de savanne hebben we verschillende seizoenen.
A
Goed
B
Fout

Slide 34 - Quiz

In de savanne wonen vooral nomaden.
A
Goed
B
Fout

Slide 35 - Quiz


Waarom is het vee voor de nomaden zo belangrijk?

Slide 36 - Open question

De steppe is het woongebied van wilde dieren, zoals leeuwen, giraffen en olifanten.
A
Goed
B
Fout

Slide 37 - Quiz

Voor Afrika geldt: Hoe verder................. (vul de zin aan)

Slide 38 - Open question

Soort hulp?
A
Noodhulp
B
Structurele hulp

Slide 39 - Quiz

Leg uit wat noodhulp inhoudt.

Slide 40 - Open question

Bij structurele hulp wordt een poging gedaan het probleem van droogte blijvend te veranderen.
A
Goed
B
Fout

Slide 41 - Quiz

Op de steppe kom je bomen tegen, op de savanne niet.
A
Goed
B
Fout

Slide 42 - Quiz

Noodhulp?
structurele hulp?

Slide 43 - Drag question

Bij hongersnood krijg je structurele hulp.
A
Goed
B
Fout

Slide 44 - Quiz

Mensen wassen zich in vuil rivierwater. We geven noodhulp.
A
Goed
B
Fout

Slide 45 - Quiz