Pop art

Pop Art
1 / 13
next
Slide 1: Slide
Mens & MaatschappijPraktijkonderwijsLeerjaar 1,3

This lesson contains 13 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 18 min

Items in this lesson

Pop Art

Slide 1 - Slide

Pop Art
Pop-art is een kunststroming die ontstond in de jaren 50 
Pop Art is een afkorting van Popular Art (=volkskunst). De kunststroming wilde dat kunst een afspiegeling zou zijn van dingen uit het dagelijkse moderne leven. 

Kunstenaars die tot de stroming Pop Art behoorden werden geinspireerd door dingen uit het dagelijks leven en door stripboeken. 

Slide 2 - Slide

Inspiratie Pop Art

Slide 3 - Slide

Roy Lichtenstein

Slide 4 - Slide

Roy Lichtenstein
Roy Lichtenstein (New York 1923 – 1997) was een kunstenaar uit de stroming Pop-Art. Roy Lichtenstein is een kunstenaar die strips uitvergroot tot schilderijen. Hij gebruikte vooral de primaire kleuren, omrande zijn tekeningen met zwarte lijnen, gebruikte veel stippen, woorden en tekstbalonnen in zijn werk. Hij is wereldberoemd en heeft tot vandaag nog steeds een grote invloed. 

Bekijk het filmpje op de volgende pagina.

Een van de meest bekende werken van Lichtenstein is het schilderij Whaam uit 1963.

Slide 5 - Slide

Roy Lichtenstein

Slide 6 - Slide

Vormgeving Grafisch
PUNT
Roy Lichtenstein

Slide 7 - Slide

Noem 4 kenmerken van het werk van Roy Lichtenstein

Slide 8 - Open question

Pop art

Slide 9 - Slide

Andy Warhol

Slide 10 - Slide

Keith Haring
(Andy Warhol)

Slide 11 - Slide

Wat valt je op bij Pop art? (kleuren, techniek)

Slide 12 - Open question

Opdracht
- Je krijgt een stukje van een schilderijpuzzel. Maak die in Pop art stijl. 
- puzzel de stukjes in elkaar. Welk schilderij krijgen jullie te zien?

Slide 13 - Slide