Intercultureel vakmanschap BBL

Intercultureel vakmanschap
1 / 14
next
Slide 1: Slide
Verpleging en verzorgingMBOStudiejaar 1

This lesson contains 14 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

Intercultureel vakmanschap

Slide 1 - Slide

Cultuur is..

Het geheel van waarden en normen dat mensen aan elkaar overdragen.
Aangeleerd door alles wat je meemaakt.

 • Het land waar je bent opgegroeid / de buurt of stad waar je vandaan komt
 • De opleiding die je hebt gedaan
 • Opvoeding
 • Religie
 • Vrienden
 • ....

Slide 2 - Slide

Referentiekader
De wijze waarop jij de wereld om je heen waarneemt en hoe je daar betekenis aan geeft

Slide 3 - Slide

Communicatie in verschillende culturen

3 Stappenmethode (Pinto)

1. Het leren kennen van de eigen cultuurgebonden waarden en normen.
Welke regels zijn van invloed op het eigen denken, handelen en communiceren?


2.Het leren kennen van de cultuurgebonden normen en waarden van de ander.


3. Het leren omgaan met de verschillen

Slide 4 - Slide

Wat zou jij doen?
Je viert sinterklaas avond met de groep jongeren met een matig verstandelijke beperking. 
Er is lekkers en 2 pieten komen cadeautjes brengen.

Het is een gezellige avond, er wordt veel gezongen en gelachen. Ook Johan, een van de cliënten geniet met volle teugen. 

Als zijn moeder onverwacht op bezoek komt is ze erg boos.
“wij Jehova’s vieren dit soort heidense feesten niet en dat had jij moeten weten. Kom Johan, naar je kamer”
Johan gaat huilend mee naar boven….

Slide 5 - Slide

Wat zou jij doen?
Meneer Loukili, oorspronkelijk van Afghaanse afkomst, is terminaal ziek en zal waarschijnlijk in korte tijd overlijden. 
Zijn familie is vaak en met veel personen bij hem aanwezig. 
Ze verlaten zijn kamer alleen tijdens de zorgmomenten. 
Als je met een collega binnenkomt om meneer te verzorgen heeft zijn familie zijn bed dwars door de kamer gezet. Je kunt er bijna niet meer bij.


Hij wilde graag zijn bed richting Mekka, zegt zijn zoon.

Slide 6 - Slide

Welke cultuurverschillen zijn er tussen westerse en niet-westerse culturen?

Slide 7 - Open question

Cultuurverschil
Westers = Oke, prima

Niet-westers = beledigend
Slide 8 - Slide

Cultuurverschil
Westers = Oke, prima

Niet-westers = beledigend

Nu zelfs racistisch!
White power
Slide 9 - Slide

Cultuurverschillen
                                    Maslow                               Pinto


G - cultuur                                      F-cultuur

Slide 10 - Slide
• Voorkomen van: schuld
• Nastreven van: zelfwaardering en persoonlijk geluk, integriteit
• Persoonlijk succes: persoonlijke prestaties verhogen, innerlijke rijkdom
• Opvoeding: angst voor schuld, veel discussie en uitleg, aanmoedigen van zelfstandigheid
• Communicatie: direct communicatie, oog in oog, directe confrontatie, feiten belangrijker dan aanzien
 • Voorkomen van: gezichtsverlies, schaamte
 • Nastreven van: eer, respect
 • Groepseer familie, eervol gedrag verhoogt aanzien, vrouw zwakke schakel
 • Opvoeding: angst voor schaamte lijfstraffen, belonen van respect
 • Communicatie; indirect, openlijke confrontaties vermijden, eer belangrijker dan feiten
G-cultuur                                       F-cultuur

Slide 11 - Slide

Wat verwacht jij van de zorg als je 84 jaar bent?

Slide 12 - Open question

Intercultureel vakmanschap:
Aandacht voor de diversiteit van mensen en culturen

! Verdiep je in de achtergrond van clienten!

Slide 13 - Slide

Interculturele sensitiviteit
Een nieuwsgierige, open houding, het tonen van respect voor andere culturen en het vermogen om vergelijkend en grensoverschrijdend te denken

Slide 14 - Slide