Beroepscode en Canmeds rollen

CanMedrollen  en beroepscode
1 / 48
next
Slide 1: Slide
Verpleging en verzorgingMBOStudiejaar 2

This lesson contains 48 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

Items in this lesson

CanMedrollen  en beroepscode

Slide 1 - Slide

Deze les gaat over de canmedsrollen en over de beroepscode voor verzorgenden en verpleegkundigen. 
Inhoud

CanMed Rollen
Kwaliteitsregister
Beroepscode


Slide 2 - Slide

This item has no instructions

Leerdoelen
aanhet einde van deze lessenreeks kun je:
benoemen wat CanMed rollen zijn 
benoemen welke CanMed rollen er zijn
het doel van de CanMeds rollen benoemen
benoemen wat de beroepscode inhoudt

Slide 3 - Slide

This item has no instructions

Waarom heb je voor dit beroep gekozen?

Slide 4 - Mind map

This item has no instructions

Wat zijn de taken van de verzorgende

Slide 5 - Open question

This item has no instructions

Met wie werk je als verzorgende samen?

Slide 6 - Mind map

This item has no instructions

Wat vind jij belangrijke kwaliteiten/competenties van een verzorgende?

Slide 7 - Slide

This item has no instructions

Beroepsprofiel
 • De laatste 10 jaar is er veel veranderd in het vak van verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten
 • Taken zijn anders verdeeld, de patiënt is veranderd, zorgtechnologie wordt steeds belangrijker
 • Drie nieuwe beroepsprofielen: HBO-verpleegkundige, MBO-verpleegkundige en verzorgende IG

Slide 8 - Slide

This item has no instructions

Slide 9 - Slide

This item has no instructions

Canmed: Canadian Medical Education Directives for Specialists.

Slide 10 - Slide

This item has no instructions

Doel van de CanMeds rollen
Door nieuwe ontwikkelingen in de zorg zijn de beroepscompetentieprofielen voor de Verzorgende IG herzien. Er bestonden verschillende soorten beroepsprofielen voor Verzorgenden IG. Nu is er nog maar één  beroepsprofiel.

 • De Canmeds hebben als doel de competenties, die van groot belang zijn voor de ontwikkelingen van een verbeterde zorgsector, verder te verfijnen, zodat die zorg die verleend kan worden aan zij die het nodig hebben van betere kwaliteit én professioneler is.
 •  De Canmeds geven richting aan de benodigde competenties op de diverse rollen die een verzorgende heeft.

Slide 11 - Slide

This item has no instructions

CanMed rollen / profiel
 • De CanMEDS-rollen zijn zeven rollen waarmee je in de verzorging en verpleging de functieprofielen kun beschrijven.

 • Rol van zorgverlener staat centraal

 • Een internationaal bekend en geaccepteerd model voor het omschrijven van de competenties van professionals in de zorg.Slide 12 - Slide

This item has no instructions

Wat kun je met de CanMEDS-rollen
In de praktijk worden deze rollen lang niet altijd actief ingezet, daardoor:
Voelt niet iedereen zich uitgedaagd;
Herken je in de praktijk soms onvoldoende waarvoor je hebt geleerd;
De CanMEDs-rollen helpen om te werken in de juiste rol op het juiste moment en als vakvrouw/vakman te kunnen functioneren.
Zelfmanagement/zelfleiderschap versterkt dit principe.

Slide 13 - Slide

This item has no instructions

Wat levert dit jou op?Werken vanuit de CanMEDs-rollen betekent dat je:
Beter inzicht krijgt in taken, rollen en diversiteit van functies
Je positie versterkt
Effectiever gaat samenwerken binnen je team


Slide 14 - Slide

This item has no instructions

Dit betekent:

Staan voor je vak; doen waarvoor je bent opgeleid
Meegroeien met je vak; Toekomstige beroepsprofielen en -ontwikkelingen
Het gebruiken van je talenten, dat doen waar je blij van wordtSlide 15 - Slide

This item has no instructions

Rol 1

Slide 16 - Slide

This item has no instructions

Slide 17 - Video

This item has no instructions

Rol 2:

Slide 19 - Slide

This item has no instructions

Rol 2 Communicator

Slide 20 - Slide

This item has no instructions

Rol 3

Slide 21 - Slide

This item has no instructions

Rol 3 Samenwerkingspartner

Slide 22 - Slide

This item has no instructions

Rol 4:

Slide 23 - Slide

This item has no instructions

Rol 4 Reflectieve EBP-professional

Slide 24 - Slide

This item has no instructions

Wat kan je als beroepsbeoefenaar doen om je eigen deskundigheid te bevorderen en eventueel die van je collega's?

Slide 25 - Open question

This item has no instructions

Rol 5:

Slide 26 - Slide

This item has no instructions

Rol 5 Gezondheidsbevorderaar

Slide 27 - Slide

This item has no instructions

Rol 6:

Slide 28 - Slide

This item has no instructions

Rol 6 Organisator

Slide 29 - Slide

This item has no instructions

Rol 7:

Slide 30 - Slide

This item has no instructions

Rol 7 Professional en kwaliteitsbevorderaar

Slide 31 - Slide

met welke wetgeving heb je te maken?
Specifiek in de branche?
bijv. Wet Zorg en Dwang, altijd Wet BIG en WKKGZ
samenvatting CanMedsrollen

Slide 32 - Mind map

This item has no instructions

Bij de CanMedsrollen staat 1 rol centraal.
Welke rol is dat?
A
Zorgverlener
B
Organisator
C
Reflectieve professional
D
communicator

Slide 33 - Quiz

This item has no instructions

Canmeds rollen zijn een hulpmiddel om een beroepsprofiel te beschrijven aan de hand van 7 rollen.
A
Waar
B
Niet waar

Slide 34 - Quiz

This item has no instructions

Slide 35 - Slide

This item has no instructions

Het kwaliteitsregister

Slide 36 - Slide

This item has no instructions

Wat is het kwaliteitsregister?
Het Kwaliteitsregister V&V is een
online registratiesysteem, waarin
verpleegkundigen en verzorgenden
kunnen bijhouden wat zij doen aan
deskundigheidsbevordering. Het
register is via internet altijd en overal
bereikbaar

Slide 37 - Slide

This item has no instructions

Basis van het kwaliteitsregister
 • Het Kwaliteitsregister V&V heeft een belangrijke basis: de professionele standaard. Die professionele standaard is opgesteld door de beroepsgroep zelf, in samenwerking met patiëntenorganisaties, opleiders, werkgevers en zorgverzekeraars.

 • Deze partijen hebben gezamenlijk bepaald wat je als verpleegkundige of verzorgende aan deskundigheids-bevorderende activiteiten moet doen, om steeds goede kwaliteit van zorg te kunnen blijven bieden.

Slide 38 - Slide

This item has no instructions

 • Het Kwaliteitsregister V&V is een aanvulling op de Wet Beroepen Individuele Gezondheidszorg (BIG).
 • Het BIG-register stelt voor herregistratie een kwantitatieve eis: verpleegkundigen moeten in vijf jaar tijd een bepaald aantal uren werken om voor herregistratie in het BIG-register in aanmerking te komen. (Als je niet of onvoldoende hebt gewerkt, dan kom je in aanmerking voor herregistratie door aan de scholingseis te voldoen.)
 • Werkervaring alleen is niet genoeg om patiënten en cliënten deskundig te kunnen helpen en kwaliteit te kunnen garanderen. Verpleegkundigen en verzorgenden moeten actief werken aan deskundigheidsbevordering om op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen binnen hun eigen vak.

Slide 39 - Slide

This item has no instructions

Beroepscode

Slide 40 - Slide

This item has no instructions

Wat houdt de beroepscode van verpleegkundigen en verzorgenden in?
 • De Beroepscode, als document met beroepsethische uitgangspunten, behoort tot de professionele standaard.
 • De Beroepscode geeft je de waarden en normen van de beroepsgroep.
 • Die waarden en normen maken duidelijk hoe je je beroep als verpleegkundige of verzorgende op een goede manier uit kunt oefenen.
 • Belangrijke waarden zijn bijvoorbeeld: betrouwbaarheid, respect, eerlijkheid, rechtvaardigheid, niet schaden, respect voor de autonomie van de zorgvrager.
 • Daarnaast maakt de Beroepscode aan zorgvragers en hun naasten, mantelzorgers, andere zorgverleners, zorgaanbieders en de samenleving als geheel duidelijk wat zij van jou als verpleegkundige of verzorgende mogen verwachten.

Slide 41 - Slide

This item has no instructions

Relatie Beroepscode tot tuchtrecht
 • Als BIG-geregistreerde verpleegkundige val je onder het tuchtrecht. Als verzorgende IG volg je de richtlijnen vanuit de BIG wet. Het tuchtrecht is voor de VZ.IG niet van toepassing maar je kan wel worden vervolgd als je schade toebrengt aan de zorgvrager. Maar dit gaat dan via het gewone strafrecht.
 • Beroepscode beschrijft wat volgens de beroepsgroep de norm is voor het handelen en gedrag van verpleegkundigen en verzorgende IG.
 • De beroepscode speelt een belangrijke rol bij het oordeel van het tuchtcollege over de klacht.

Slide 42 - Slide

This item has no instructions

Hoe is de beroepscode opgebouwd?
Het is ingedeeld in vier hoofdstukken:

 • Algemene punten met betrekking tot de beroepsuitoefening;
 • De verpleegkundige/verzorgende in relatie tot de zorgvrager;
 • De verpleegkundige/verzorgende in relatie tot (in)formele samenwerkingspartners;
 • De verpleegkundige/verzorgende in relatie tot de samenleving.

Slide 43 - Slide

This item has no instructions

De beroepscode is een leidraad
 • De Beroepscode is een leidraad voor je handelen als professional. Hij geeft je aanknopingspunten om te bepalen hoe je je in je beroepsuitoefening als professional gedraagt.
 • De code biedt je ook handvatten om in complexe situaties een weloverwogen afweging te maken over wat goede zorg in deze situatie vraagt.
 • De Beroepscode beschrijft niet in detail hoe je moet handelen.

Slide 44 - Slide

This item has no instructions

Moet je als Verzorgende-IG BIG-gerigstreerd zijn om het beroep te mogen uitoefenen?
A
Ja
B
Nee

Slide 45 - Quiz

This item has no instructions

Als je schade brengt aan de zorgvrager als Verzorgende-IG zijnde, wordt je gestraft volgens de:
A
Tuchtrecht
B
Strafrecht
C
BIG-wet
D
Zorgrecht

Slide 46 - Quiz

This item has no instructions

Opdracht
 • Bedenk in tweetallen een casus
 • In de casus moeten minimaal 4 CanMEDS-rollen worden ingezet
 • Beschrijf de casus en markeer in de casus de ingezette CanMEDS-rollen (en benoem de rol)

Slide 47 - Slide

This item has no instructions

Slide 48 - Slide

This item has no instructions