Economische Dimensie les 7

Burgerschap
Kritisch consumeren 
Duurzaamheid

1 / 19
next
Slide 1: Slide
BurgerschapMBOStudiejaar 2

This lesson contains 19 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

Burgerschap
Kritisch consumeren 
Duurzaamheid

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Wat versta jij onder duurzaamheid?

Slide 2 - Open question

This item has no instructions

Duurzaamheid
Duurzaamheid
 • Iets brengt zo min mogelijk schade toe aan milieu, mens en dier.

Slide 3 - Slide

This item has no instructions

Soorten productie
Duurzame productie
 • produceren zonder grondstoffen uit te putten, het milieu aan te tasten of mensen en dieren leed te bezorgen.
Biologische productie
 • produceren volgens een duurzame landbouwmethode, rekening houden met welzijn van milieu en dier.
Fair trade
 • eerlijke handel, gericht op het verbeteren van arbeidsomstandigheden.

Slide 4 - Slide

This item has no instructions

Slide 5 - Slide

This item has no instructions

Waarom is kleding bij de Primark zo goedkoop?

Slide 6 - Open question

This item has no instructions

we kijken de video tot aan 2:14 min

Slide 7 - Slide

This item has no instructions

Slide 8 - Slide

This item has no instructions

Zou je een kledingstuk kopen als je weet dat deze door kinderen is gemaakt?
A
Ja
B
Nee

Slide 9 - Quiz

This item has no instructions

Duurzame keuzes
Keurmerk
 • een bewijs dat een product aan bepaalde kwaliteitseisen voldoet.

Slide 10 - Slide

This item has no instructions

Als je zou moeten kiezen tussen een product zonder keurmerk dat goedkoper is en een product met een keurmerk dat duurder is, welk product zou je dan kiezen?
Zonder keurmerk
Met keurmerk

Slide 11 - Poll

Vertrouw je de keurmerken?
Vertrouw je deze keurmerken?
Jawel
Nee eigenlijk niet

Slide 12 - Poll

This item has no instructions

Duurzame keuzes
Recycling
 • een proces waarbij afval wordt hergebruikt voor een nieuw product.

Slide 13 - Slide

This item has no instructions

Slide 14 - Video

This item has no instructions

Duurzame keuzes
Groene energie
 • energie die is opgewekt uit duurzame energiebronnen.
 • Bij groene energie wordt geen gebruikgemaakt van fossiele brandstoffen: brandstoffen die in de aarde zitten en kunnen opraken, en vervuilend zijn bij verbranding.

Slide 15 - Slide

This item has no instructions

Duurzame keuzes
Duurzaam vervoer
 • minder milieubelastende vervoermiddelen.

Slide 16 - Slide

This item has no instructions

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo)

Een manier van ondernemen waarbij het bedrijf duurzame keuzes maakt.
Voorbeelden mvo:
 • investeren in minder vervuilende producten of productieprocessen
 • investeren in eerlijke handel
 • afvalscheiding
 • zo min mogelijk printen
 • personeel stimuleren om met de trein te reizen

 

Slide 17 - Slide

This item has no instructions

Kies een duurzame keuze uit die jij al maakt of zou willen maken.
Afval scheiden
Biologisch eten kopen
Fair-trade producten kopen
Geen plastic tasjes kopen
Groene energie gebruiken
milieuvriendelijke vervoersmiddelen gebruiken
Restjes eten later opeten en niet weggooiden
Kleding van biologisch katoen kopen
Tweedehands kleding kopen
Anders.................

Slide 18 - Poll

This item has no instructions

Huiswerk
Lezen handboek 202 t/m 206
Maken werkboek 244 t/m 252

Denk aan de deadline portfolio opdracht (18 juni)

Slide 19 - Slide

This item has no instructions