Doelgroepen les 7 - klas 80

Les 1
Paragraaf 7.1  
Samen kom je verder
Les 7
Herhaalles
Doelgroepen
1 / 18
next
Slide 1: Slide
DoelgroepenMBOStudiejaar 1

This lesson contains 18 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 90 min

Items in this lesson

Les 1
Paragraaf 7.1  
Samen kom je verder
Les 7
Herhaalles
Doelgroepen

Slide 1 - Slide

Inhoud
 • Lesdoelen
 • Planning van dit blok
 • Huiswerk nakijken
 • Herhaling + begrippenbingo
 • Evaluatie

Slide 2 - Slide

Lesdoelen
Aan het eind van deze les kan je:
 • De belangrijke begrippen van paragraaf 2.4 en hoofdstuk 4 in je eigen woorden uitleggen
 • Een product maken om actief met de stof aan de slag te gaan

Slide 3 - Slide

Week 1
Paragraaf 2.4
Week 2
Paragraaf 2.4
Week 3
Paragraaf 4.1
Week 4
Paragraaf 4.2
Week 5
Paragraaf 4.2
Week 6
Paragraaf 4.3 + Kahoots
Week 7
Herhalingsles 
Week 8
Oefentoets + levensboekje inleveren
Toetsweek
Toets over paragraaf 2.4 + H4

Slide 4 - Slide

Huiswerk nakijken

Slide 5 - Slide

Stromingen
 • Behaviorisme (Skinner & Pavlov)
 •  Cognitivisme (Piaget & Bruner)
 •  Constructivisme (Vygotsky & Gagne)

Slide 6 - Slide

Behaviorisme - Pavlov
 • Kind start als ‘onbeschreven blad’
 • Conditionering: vaste gewoonten en gedragingen worden aangeleerd
 • Belonen en straffen 

Slide 7 - Slide

Slide 8 - Slide

Behaviorisme - Skinner
 1. Beloon gewenst gedrag (dan komt het vaker terug)
 2. Negeer ongewenst gedrag (dan komt het minder vaak terug)
 3. Straf gedrag alleen als het gevaarlijk is. Straf helpt om gedrag te stoppen, je leert er niets van

Slide 9 - Slide

Cognitivisme - Piaget
Leeftijd
Fase
Omschrijving
0 - 2 jaar
Sensomotorisch
Ontdekken met zintuigen. 
Motoriek en geheugen ontwikkelen
2 - 6 jaar
Preoperationeel
Leren spreken. Met taal de wereld ordenen en begrijpen
6 - 12 jaar
Concreet operationeel
Leren ordenen, tellen en rekenen. Lengte en hoeveelheid in schatten. Reflecteren
12 - 15 jaar
Formeel operationeel
Ruimtelijk en abstract denken

Slide 10 - Slide

Cognitivisme - Bruner
Zelf ontdekkend leren= als een kind nieuwsgierig is, zal het vanuit eigen interesse een uitdaging zoeken en zal het willen leren

Slide 11 - Slide

Constructivisme - Vygotsky
 • Constructivisme= Ervaringen opdoen in de omgeving waarin je opgroeit + leren van deze ervaringen met de mensen met wie je opgroeit

 • Vygotsky zegt: Cognitieve ontwikkeling wordt beïnvloed door interactie met mensen + de omgeving waarin je opgroeit
 • Rolmodel
 • Zone van naaste ontwikkeling= Kinderen uitdagen met iets wat ze nog net niet begrijpen

Slide 12 - Slide

Constructivisme - Gagne
Gagne zegt: Bij een nieuwe ervaring zoekt een kind naar dat wat het al wist en gaat op zoek naar nieuwe kennis

Slide 13 - Slide

Begrippenbingo

Slide 14 - Slide

Slide 15 - Slide

Hoe ver ben je met je levensboekje?
A
Nog niet begonnen
B
Een beetje ver
C
Erg ver
D
Hij is af

Slide 16 - Quiz

Gaat het goed komen met de toets?
010

Slide 17 - Poll

Huiswerk:

Levensboekje afmaken!

Advies: Opdrachten 'Kijken naar hoe kinderen leren' maken blz 56 - 59 voor de toets

Slide 18 - Slide