Introductieles Nederlands Eerstejaars

Introductieles Nederlands


Mevrouw de Bruijn
1 / 34
next
Slide 1: Slide
NederlandsMBOStudiejaar 1

This lesson contains 34 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

Introductieles Nederlands


Mevrouw de Bruijn

Slide 1 - Slide

Introductieles Nederlands


Mevrouw de Bruijn
Vrijdag om 12.30 uur
Bibliotheek Schilderswijk 
Koningstraat 439 in Den Haag

Slide 2 - Slide

Quiz
Opstarten...

Slide 3 - Slide


Wat is een pantalon?
A
Een nette broek
B
Een grote tuin
C
Een soort kapsalon
D
Een buitenlandse munt

Slide 4 - Quiz


Wat is de juiste vervoeging van lopen?
A
hij loop
B
hij loopd
C
hij lopen
D
hij loopt

Slide 5 - Quiz


Vervoegen in de tegenwoordige tijd
Ik = stam + niks
Jij = stam + t
Hij/zij/het/u = stam + t
Zij/jullie/wij = stam + en

Staat jij achter het werkwoord, dan is het stam + niks
Ik loop
Jij loopt
Hij loopt
Zij lopen

Loop jij

Slide 6 - Slide


Hoe voelt iemand zich die 'beduusd' is?
A
blij
B
boos
C
teleurgesteld
D
moe

Slide 7 - Quiz

''Ik ga naar school met de fiets''

Wat is het werkwoord?
A
ik
B
ga
C
school
D
fiets

Slide 8 - Quiz

''Ik ga naar school met de fiets''

Wat is het onderwerp?
A
ik
B
ga
C
school
D
fiets

Slide 9 - Quiz

''Ik ga naar school met de fiets''

Wat is het lijdend voorwerp?
A
ik
B
ga
C
school
D
fiets

Slide 10 - Quiz


Wat is de juiste vervoeging van lopen?
A
hij loop
B
hij loopd
C
hij lopen
D
hij loopt

Slide 11 - Quiz

Het vak Nederlands doe je om jouw taalvaardigheden te verbeteren. Er zijn vier vaardigheden.
...
...
...
...
Waarom moet ik dit vak doen?

Slide 12 - Slide

Het vak Nederlands doe je om jouw taalvaardigheden te verbeteren. Er zijn vier vaardigheden.
Lezen
Luisteren
Schrijven
Spreken
Waarom moet ik dit vak doen?

Slide 13 - Slide


8-10 minuten
gesprek voeren
     Je doet de examens in leerjaar 2, tenzij je er eerder klaar voor bent

90 min.
computer
Lezen/Luisteren
Welke examens moet ik doen?

60 min.
computer
Schrijven

4-6 minuten
presentatie
Spreken
Gesprekken

Slide 14 - Slide

mbo entree
mbo niveau 4
mbo niveau 2
mbo niveau 3
Op welk niveau moet ik examen doen?
niveau
niveau
niveau
2F
1F
3F

Slide 15 - Slide

Je moet meedoen in de klas 
en alle toetsen maken
50% Centraal Examen
50% Schoolexamens
Lezen/Luisteren
Schrijven
Spreken
Gesprekken
Het eindcijfer voor de examens 
moet minimaal een 5 zijn

Wanneer ben ik 
geslaagd?
mits rekenen dan een 6 is (of andersom)

Slide 16 - Slide

een vrijstelling kun je aanvragen via je docent
Je kunt een vrijstelling krijgen voor de examens op niveau 2F als je minimaal een 7  had 
voor Nederlands bij je niveau 2 opleiding
Als je een vrijstelling krijgt, oefen je voor examens op niveau 3F 
(dit is het taalniveau van niveau 4 opleidingen)
Kan ik een vrij-stelling krijgen?

Slide 17 - Slide

Wat gaan we doen in de lessen?
3 uur Nederlands per week

2 uur
instructieles
1 uur
themales
deze periode:
 boek lezen en 
naar de bibliotheek
Taalopdrachten die we in de klas doen 
(bijvoorbeeld dictee, creatief schrijven)
Werken in Taalblokken aan Spelling en Grammatica
vanaf de tweede periode heb je 2 uur per week les

Slide 18 - Slide

Wat gaan we doen in de lessen?

Deze periode heb je 2 toetsen

Toets 1
Toets 2
Presentatie over een boek 
0-meting Spelling en Grammatica in Taalblokken
In week 1 of 2
In week 6, 7 of 8

Slide 19 - Slide

Wat gaan we doen in de lessen?
Voor Nederlands houd je een portfolio bij met daarin...
Voortgang in Taalblokken
Studiegids
Opdrachten die we in de les doen
Opdrachten van de examentraining
Je laat met het portfolio zien dat je goed oefent voor Nederlands. Met de docent praat je over jouw voortgang. Gaat het goed? Dan kun je misschien eerder examen doen
Cijfers en beoordeling van toetsen

Slide 20 - Slide

Wat is TKV?
TKV staat voor 'Taal en Kennis Verzorging' 
TKV is voor studenten die korter dan vijf jaar in Nederland zijn of de Nederlandse taal nog niet goed genoeg spreken en schrijven
De docent vertelt jou of je naar TKV moet

Slide 21 - Slide

Even pauze?
5 minuten

Slide 22 - Slide

Quiz
Hoeveel weet je nog?

Slide 23 - Slide


Hoeveel examens moet je in totaal doen?
A
1
B
2
C
3
D
4

Slide 24 - Quiz


Welk taalniveau moet je minimaal halen
voor mbo niveau 3?
A
1F
B
2F
C
3F
D
4F

Slide 25 - Quiz


Welk cijfer moet je minimaal hebben
om vrijstelling te krijgen voor 2F?
A
5
B
6
C
7
D
8

Slide 26 - Quiz


Welke twee soorten lessen zijn er?
A
instructie en thema
B
boeken en taal
C
theorie en preseteren
D
lezen en thema

Slide 27 - Quiz


Hoeveel toetsen heb je deze periode voor Nederlands?
A
1
B
2
C
3
D
4

Slide 28 - Quiz


Wat moet je gemiddelde cijfer zijn om voor Nederlands te slagen?
A
5
B
6
C
7
D
8

Slide 29 - Quiz


Wat zit er niet in je portfolio?
A
Cijfers van jouw toetsen
B
Een studiegids
C
Opdrachten die we in de les doen
D
Verslagen van jouw gedrag in de les

Slide 30 - Quiz


Wat is géén taalvaardigheid?
A
schrijven
B
spreken
C
luisteren
D
schelden

Slide 31 - Quiz


Hoe heet jullie docent Nederlands....?
A
Mevrouw Welij
B
Mevrouw Van der Linden
C
Mevrouw Jonkers
D
Mevrouw de Bruijn

Slide 32 - Quiz

Volgende les
Neem de volgende les mee:

Jouw licentiecode voor Taalblokken

Slide 33 - Slide

Slide 34 - Slide