Kua ex van impressionisme tot kubisme

Examen 23-24  havo Kua
A. Hofcultuur in de 16de en 17de eeuw                
B. Cultuur van het moderne 1900 - 1950             
C. Massacultuur 1950 tot heden                             


1 / 42
next
Slide 1: Slide
HandvaardigheidMiddelbare schoolvmbo tLeerjaar 4

This lesson contains 42 slides, with interactive quizzes, text slides and 3 videos.

Items in this lesson

Examen 23-24  havo Kua
A. Hofcultuur in de 16de en 17de eeuw                
B. Cultuur van het moderne 1900 - 1950             
C. Massacultuur 1950 tot heden                             


Slide 1 - Slide

Examen 23-24  vwo Kua
A. Hofcultuur in de 16de en 17de eeuw  
B. Burgerlijke cultuur in de 17de eeuw           
C. Cultuur van het moderne 1900 - 1950             
D. Massacultuur 1950 tot heden                             


Slide 2 - Slide

Examen 24-25  vwo Kua
A. Cultuur van de kerk van de 11de tot de 14de eeuw
B. Burgerlijke cultuur in de 17de eeuw           
C. Cultuur van het moderne 1900 - 1950             
D. Massacultuur 1950 tot heden                             


Slide 3 - Slide

Planning Kua Havo
Periode 1                                                                                          (Proefwerk H8)
      Cultuur van het moderne 1900 - 1950             
Periode 2                                                                                         (Proefwerk H9)
      Massacultuur 1950 tot heden                           
Periode 3                                                                                         (Oud examen)
      Herhalen en samenvatten Hofcultuur
      Examentraining
Excursie naar Rotterdam

Slide 4 - Slide

Planning Kua vwo 5
Periode 1                                                                                          (Proefwerk H8)
      Cultuur van het moderne 1900 - 1950             
Periode 2                                                                                         (Proefwerk H9)
      Massacultuur 1950 tot heden                           
Periode 3                                                                                         (Oud examen)
      Herhalen cultuur van de Kerk en Burgerlijke cultuur van Nl
      Examentraining
Excursie naar Rotterdam

Slide 5 - Slide

Op weg naar het modernisme
Impressionisme

Slide 6 - Slide


    1. Impressionisme                                      3. Expressionisme
    2. Postimpressionisme                            4. Kubisme

Slide 7 - Slide

Fin de Siècle - Belle epoque

Slide 8 - Slide

Zoek een afbeelding die jouw aanspreekt uit het impressionisme

Slide 9 - Open question

Wat betekent
eigenlijk een impressie?

Slide 10 - Mind map

Impressionisme            1870-1905
Momenten vastleggen
Zuivere kleuren (pastel en paars)
Alledaagse onderwerpen
Toetsen
Schetsmatige techniek
Sfeer en lichtval belangrijk
Niet glad afgewerkte beelden
Veel beelden met diepe plooien


Slide 11 - Slide

De Norm vs. Modern

Slide 12 - Slide

Salon de refusés

Slide 13 - Slide

Caillebotte
        

Manet
Monet

Slide 14 - Slide

Slide 15 - Link

Opdracht kijken naar licht

Slide 16 - Slide

Slide 17 - Slide

Deel een foto van een impressie

waarin licht de hoofdrol speelt

Slide 18 - Open question

Postimpressionisme  1880-1900
Kunstenaar schildert niet wat hij ziet, maar wat hij voelt of denkt
Invloeden van andere culturen
Kunstenaars ontwikkelen een eigen stijl

Cézanne: Wiskundige vormen, afgewogen composities
Seurat:   Pointillisten: stippen, zuivere kleuren, duidelijke toetsen of stippen
Van Gogh: Felle kleuren en fors toetsen, gevoel speelt een belangrijke rol
Gauguin: Felle Kleuren, exotische invloeden


Slide 19 - Slide

Cézanne

Slide 20 - Slide

Van Gogh

Slide 21 - Slide

Gauguin

Slide 22 - Slide

Seurat

Slide 23 - Slide

Paul Gauguin - postimpressionisme
Georges Seurat - postimpressionisme
Vincent Van gogh - postimpressionisme

Slide 24 - Drag question

Schilderen op muziek
Schilder wat je hoort op gevoel
Het mogen geen herkenbare figuren worden = Abstract
Maak er een geheel van

Slide 25 - Slide

Wat voor gevoel geeft
jou dit schilderij?

Slide 26 - Open question

Edvard Munch

Slide 27 - Slide

Expressionisme           1905-1925 

Persoonlijke gevoelens van de kunstenaar
Bakstenen of betonnen gebouwen met golvende muren en versieringen
Vervorming om een emotioneel effect te krijgen
Schilderkunst met felle kleuren en grove toetsen
Vereenvoudigde vormen in schilder en beeldhouwkunst

Slide 28 - Slide

Expressie van de kunstenaar niet de realiteit


Schilderkunst met felle kleuren en grove toetsen
Vereenvoudigde vormen in schilder en beeldhouwkunst

Slide 29 - Slide

Slide 30 - Slide

    Fauvisten = 
           wilden

Slide 31 - Slide

Architectuur en beeldhouwkunst

Slide 32 - Slide

Voorlopers abstracte kunst

Slide 33 - Slide

Slide 34 - Video

Verwerking stof
Blz 54-55-56-57 van het leesboek
Maken blz 39-40-44-45-47

Slide 35 - Slide

Rol een Picasso

Slide 36 - Slide

Slide 37 - Video

Slide 38 - Video

Kubisme                          1920-1930
Wiskundige en hoekige vormen
Verschillende aanzichten in 1 schilderij
Geen perspectief
Toepassing van collagetechniek
Licht- en schaduweffecten zijn belangrijk in de beeldhouwkunst

Slide 39 - Slide


Geometrische vormen

Licht- en schaduw
effecten
Verschillende 
standpunten

Slide 40 - Slide

Slide 41 - Slide

Slide 42 - Slide