1.4. Waar blijft alle grind, zand en klei?

1.4 Waar blijft alle zand, grind, klei?
1 / 40
next
Slide 1: Slide
AardrijkskundeMiddelbare schoolvwoLeerjaar 2

This lesson contains 40 slides, with interactive quizzes, text slides and 3 videos.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

1.4 Waar blijft alle zand, grind, klei?

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Dit is een V-dal. Wat is verantwoordelijk voor een dal als dit?
A
Rivier
B
Gletsjer
C
mechanische verwering
D
chemische verwering

Slide 2 - Quiz

This item has no instructions

Wat is de juiste volgorde?
A
Sedimentatie-erosie-verwering
B
Erosie-verwering-sedimentatie
C
Verwering-erosie-sedimentatie
D
Erosie-sedimentatie-verwering

Slide 3 - Quiz

This item has no instructions

Leg in eigen woorden uit: wat is het verschil tussen verwering, erosie en sedimentatie?

Slide 4 - Open question

This item has no instructions

Bij welke letter vindt de meeste verwering plaats?
A
A
B
B
C
C

Slide 5 - Quiz

This item has no instructions

1.4. WAAR BLIJFT ALLE GRIND, ZAND EN KLEI?

Slide 6 - Slide

This item has no instructions

Dit moet je weten na afloop van de paragraaf
 • Je weet op welke manier zandbanken, duinen, een delta en een estuarium worden gevormd.
 • Je begrijpt dat in een laagvlakte sedimentatie optreedt en dat uit samengeperste sedimenten na lange tijd sedimentgesteenten ontstaan.
 • Je kunt met behulp van een foto de naam en een aantal kenmerken van sedimentgesteente benoemen.
Begrippen: benedenloop, laagvlakte, middenloop, sedimentatie, delta, estuarium, zandbanken, strand, aanslibbingskusten, duinen, sedimentgesteente, zandsteen, schalie.

Slide 7 - Slide

This item has no instructions

Opdracht
- Ga in de atlas op zoek naar de rivieren die het laagland in Europa hebben gecreëerd ( Welke rivieren> wel laagland?). 
- Bedenk voor minstens  twee Europese landen zo'n rivier en benoem in welk land de bron van de rivier te vinden is. 

Bedenk twee gevolgen voor de lage landen als de aarde opwarmt. Zowel op lange als korte termijn.


Slide 8 - Slide

This item has no instructions

Bedenk voor minstens drie Europese landen een rivier en benoem in welk land de bron van de rivier te vinden is.

Slide 9 - Open question

This item has no instructions

Bedenk twee gevolgen voor de lage landen als de aarde opwarmt.
Zowel op lange als korte termijn.

Slide 10 - Open question

This item has no instructions

Het stroomgebied van de Po

Slide 11 - Slide

This item has no instructions

De geboorte van rivier de Po
Haar eerste meters, welk sediment?

Slide 12 - Slide

This item has no instructions

- waarom is de rivier nog zo smal?
- wat valt op aan de loop van de rivier? 

Slide 13 - Slide

Wandelaars volgen de Po stroomafwaarts

Slide 14 - Slide

Via een aantal watervallen stroomt de rivier het gebied van de gemeente Crissolo binnen. De Po heeft dan sinds de bron een hoogteverschil van 700 meter overbrugt. Op zonnige dagen is het hier langs beide oevers goed vertoeven. 
- Bedenk waarom de rivier op zeker moment veel breder wordt, gedurende een groot deel van het jaar1

Slide 15 - Slide

This item has no instructions

Boeren gebruiken veel van het grondwater om hun land te irrigeren, wat betekent dat voor het water van de rivier? 

Slide 16 - Slide

This item has no instructions

De rivier gaat meanderen door erosie en sedimentatie. Kun je dat op de afbeelding zien?

Slide 17 - Slide

This item has no instructions

Hoe kun je zien dat dit de benedenloop van de rivier is?

Slide 18 - Slide

This item has no instructions

Slide 19 - Slide

This item has no instructions

Slide 20 - Slide

This item has no instructions

Slide 21 - Slide

This item has no instructions

Fasen van erosie en sedimentatie

Slide 22 - Slide

This item has no instructions

Ontstaanswijze delta
 1. Transport van zand en klei (verweringsmateriaal)
 2. Stroomsnelheid neemt af
 3. Zand en klei bezinkt (sedimentatie)
 4. Rivierbedding raakt verstopt
 5.  Rivier maakt nieuw doorgang naar de zee.

Slide 23 - Slide

This item has no instructions

Einde rivier
Delta                  of               Estuarium

Slide 24 - Slide

This item has no instructionsDelta:
 • stroomsnelheid rivier stopt (door zee)
 • Al het sediment zakt naar de bodem
 • door ophoping ontstaat nieuw land
 • de rivier zoekt een nieuwe weg als de monding is dichtgeslibt.
Estuarium:
 • Hoge stroomsnelheid langs kust, sediment wordt meegenomen

of

 • bij vloed dringt zeewater de rivier in

Slide 25 - Slide

This item has no instructions

De Bosatlas
Bij de vorige opdracht heb je drie rivieren opgezocht. 
Zoek nu in de atlas op waar de rivieren in de zee uitmonden. 
Is dat een delta of een estuarium? Hoe kun je dat zien? 

antwoorden volgende dia!

Slide 26 - Slide

This item has no instructions

Zoek nu op waar de rivieren in de zee uitmonden. Is dat een delta of een estuarium? Hoe kun je dat zien?

Slide 27 - Open question

This item has no instructions

Slide 28 - Map

This item has no instructions

De zee en het strand
 • zand wordt door de rivier afgezet bij de monding.
 • De zee neemt het mee> zandbanken
 • de zee neemt het water mee en zet het weer af langs de kust.> aanslibbingskust. 

Slide 29 - Slide

This item has no instructions

Slide 30 - Video

This item has no instructions

Welke letter geeft de laagvlakte aan?
A
A
B
B
C
C

Slide 31 - Quiz

This item has no instructions

middenloop
bovenloop
benedenloop
zand 
klei
rotsen
grind
erosie
verwering
sedimentatie

Slide 32 - Drag question

This item has no instructions

Wat zie je hier?
A
Bovenloop
B
Middenloop
C
Benedenloop
D
Delta

Slide 33 - Quiz

This item has no instructions

Schalie 
Kalksteen 
Zandsteen 
Schelpen 
Klei
Zand 

Slide 34 - Drag question

This item has no instructions

Waaraan herken je sedimentgesteente?
A
Laagjes/schalie
B
Stolling
C
Fossielen
D
Los materiaal

Slide 35 - Quiz

This item has no instructions

Leerdoelen
- Je weet op welke manier zandbanken, duinen, een delta en een estuarium worden gevormd.
- Je begrijpt dat in een laagvlakte sedimentatie optreedt en dat uit samengeperste sedimenten na lange tijd sedimentgesteenten ontstaan.
- Je kunt met behulp van een foto de naam en een aantal kenmerken van sedimentgesteente benoemen.

Slide 36 - Slide

This item has no instructions

Evaluatie
In hoeverre begrijp je nu de stof uit 1.4 en heb je de leerdoelen behaald?
-410

Slide 37 - Poll

This item has no instructions

Heb je de leerdoelen behaald?
😒🙁😐🙂😃

Slide 38 - Poll

This item has no instructions

Slide 39 - Video

This item has no instructions

Slide 40 - Video

This item has no instructions