Vwo Paragraaf 3.4

Vandaag
Uitleg paragraaf 3.4
Aan de slag
Lesafsluiting
1 / 15
next
Slide 1: Slide
Natuurkunde / ScheikundeMiddelbare schoolvwoLeerjaar 2

This lesson contains 15 slides, with text slides.

time-iconLesson duration is: 30 min

Items in this lesson

Vandaag
Uitleg paragraaf 3.4
Aan de slag
Lesafsluiting

Slide 1 - Slide

Leerdoelen
  • Je kunt beschrijven wat er gebeurt als water kookt
  • Je kunt uitleggen wat het kookpunt en smeltpunt van een stof zijn
  • Je kunt uitleggen waarom kook- en smeltpunt stofeigenschappen zijn
  • Je kunt uitleggen hoe je het vries- of smeltpunt van water kunt verlagen
  • Je kunt in een temperatuur-tijddiagram de smelt-, stol- en kookgrafiek van een stof verklaren
  • Je kunt het verschil tussen een kookpunt en een kooktraject uitleggen aan de hand van een kookgrafiek in een temperatuur-tijddiagram

Slide 2 - Slide

Het kookpunt
Tijdens het koken van water is de temperatuur 100 °C. De waterdampbellen ontstaan door de hele vloeistof. Tijdens het koken blijft de temperatuur constant. Het kookpunt is een stofeigenschap.

Slide 3 - Slide

De overeenkomst tussen verdampen en koken.
Bij allebei is er de
fase-overgang
van vloeibaar
naar gasvormig.

Slide 4 - Slide

Verschillen
Verdampen gebeurt alleen aan het oppervlak en kan tussen het smelt-en kookpunt  plaasvinden. Water kan dus verdampen tussen 0 en 100 °C

Koken kan alleen bij het kookpunt. (tenzij de druk verandert of een stof wordt toegevoegd)

Slide 5 - Slide

Onder het smeltpunt is de fase vast.

Tussen het smelt-en kookpunt vloeibaar.

Boven het kookpunt gasvormig.

Slide 6 - Slide

Smeltpunt en vriespunt
Het smeltpunt van ijs
 (of het vriespunt van water)
bedraagt 0 °C. Tijdens het
smelten blijft de 
temperatuur constant.

Slide 7 - Slide

Het vries-of smeltpunt verlagen
Met zout of antivries kun je het vriespunt van 
water verlagen.

Slide 8 - Slide

Smelt-en stoldiagram
Bij een smeltdiagram  zie je 
verschillende fasen-en overgangen
 als je warmte toevoegt.

Slide 9 - Slide

Het smeltdiagram van stearinezuur.

Slide 10 - Slide

Kooktraject
Een zuivere stof heeft een kookpunt
Een mengsel heeft niet 1 temperatuur waarbij de fase verandert
Een mengsel heeft een kooktraject en een smelttraject

Slide 11 - Slide

Zuivere stof: smeltPUNT en kookPUNT.
Mengsels: smeltTRAJECT en kookTRAJECT

Slide 12 - Slide

Belang lesdoelen
Fase overgangen komen veel voor om je heen; bij het weer, solderen, kaarsvet.
Bij de toets kunnen er veel vragen over gesteld worden.

Slide 13 - Slide

Aan de slag
Maak van paragraaf 3.4 (blz 110)
Opgaven 1 t/m 11

Slide 14 - Slide

Afsluiting
Volgende les ronden we hoofdstuk 3 af


Slide 15 - Slide