Les 1; Oriëntatie op de kraamzorg

Module Kraamzorg
Les 1: Oriëntatie op de kraamzorg
1 / 19
next
Slide 1: Slide
Verpleging en verzorgingMBOStudiejaar 1

This lesson contains 19 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 90 min

Items in this lesson

Module Kraamzorg
Les 1: Oriëntatie op de kraamzorg

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Doel van de les 
Na deze les;
 • Heb ik een algemeen beeld van de taak en functie van de kraamverzorgende.
 • Weet ik wat een kraamverzorgende taken zijn tijdens baring en in het kraambed.
 • Kan ik een dagindeling van de kraamverzorgende omschrijven.
 • Weet ik wat de opdracht voor volgende week inhoudt.

Slide 2 - Slide

This item has no instructions

timer
2:00
Wat weet je over kraamzorg?

Slide 3 - Mind map

This item has no instructions

Tijdens de bevalling
 • Assisteren tijdens een bevalling.
 • Assistentie aan de verloskundige.
 • Verzorgen en ondersteunen van de barende/kraamvrouw tijdens en na de bevalling.
 • Verzorgen van de baby na de geboorte.
'Gouden uur' --> hechting 

Slide 4 - Slide

This item has no instructions

Tijdens de kraamperiode
 • Verzorging van moeder en baby.
 • Observeren/rapporteren controles van moeder en baby.
 • Het geven van voorlichting en instructie (voeding, hygiëne, babyzorg)
 • Ondersteuning bij borstvoeding en/of kunstvoeding.
 • Indien nodig bieden van emotionele steun.
 • Gedurende de hele kraamperiode werkt de kraamverzorgende samen met de verloskundige en/of de huisarts en overlegt indien nodig.

Slide 5 - Slide

This item has no instructions

Huishoudelijke taken
 • Zorgen voor hygiëne van moeder- en babykamer.
 • Het verzorgen van maaltijden.
 • De was, afwas, schoonmaken sanitair...

Alles wat te maken heeft met zorg moeder/kind. 
Kraamverzorgende is geen algemene huishoudhulp!

Slide 6 - Slide

This item has no instructions

Algemeen 
Een ontspannen kraamperiode waarin de zorg wordt afgestemd naar de wensen van de ouders.
 Zorg en aandacht voor eventuele andere kinderen in het gezin.
Grote mate van flexibiliteit.


Slide 7 - Slide

This item has no instructions

Samengevat
De kraamverzorgende zorgt primair voor de kraamvrouw en de baby en geeft verder structuur, duidelijkheid en ondersteuning in het gezin. Dit maakt mede mogelijk dat het gezin na de kraamweek zelfstandig verder kan. Ook is zij de ogen en de oren van de verloskundige en signaleert zij als eerste mogelijke complicaties.

Slide 8 - Slide

This item has no instructions

De kraamverzorgende is eindverantwoordelijke voor de zorg rondom moeder en kind
A
Juist
B
Onjuist
C
Alleen in de thuissituatie

Slide 9 - Quiz

This item has no instructions

Een kraamverzorgster is altijd aanwezig bij de thuisbevalling
juist
onjuist

Slide 10 - Poll

Aanwezigheid is gewenst. Steun en kennismaking voorafgaand de bevalling is belangrijk. Soms te laat indien de bevalling snel gaat.
Als gezin moet je een eigen bijdrage betalen voor kraamzorg
A
juist
B
onjuist

Slide 11 - Quiz

Eigen bijdrage in 2023 is 4.85 euro. Voor KRZ in het ziekenhuis is dat 19 euro voor de baby en 19 euro voor de moeder.

Hoeveel uur kraamzorg krijgt men minimaal in Nederland?
A
24
B
45
C
50
D
68

Slide 12 - Quiz

Minimaal 24, maximaal 80 uur. Gemiddeld 49 uur. Flesvoeding 45. Mogelijk om extra KRZ aan te vragen indien nodig of bij thuiskomst baby na opname ziekenhuis (bv bij prematuriteit). Dit gaat via de verloskundige uit de 1ste lijn.
Wat signaleer je als kraamverzorgende?
A
Matige moeder-kind binding
B
Overmatig alcoholgebruik vader
C
Temperatuur van de kraamvrouw
D
alle antwoorden zijn juist

Slide 13 - Quiz

This item has no instructions

Hoeveel procent van de bevallingen vinden thuis plaats?
A
10
B
25
C
50
D
75

Slide 14 - Quiz

1953; 78%
2000; 35 %.
2008; 29 % 

Tijdens pandemie weer stijging thuisbevallingen.
Nederland is een van de weinige westerse landen waar aanstaande moeders thuis kunnen bevallen. Het percentage thuisbevallingen daalt echter al jaren. 
Indicaties klinische bevalling

Een eerdere partus was door middel van een keizersnede.
Een eerdere partus verliep heel moeizaam.
De partus dient zich meer dan drie weken voor de uitgerekende datum aan.
Er wordt een meerling verwacht.
Er is pijnmedicatie nodig tijdens de partus.
Er is sprake van een niet-vorderende ontsluiting of een niet-vorderende uitdrijving.
Er is sprake van een zwangerschapshypertensie of hieraan gerelateerde ziekte zoals een (pre-)eclampsie.


Slide 15 - Slide

This item has no instructions

Proces intake-ontslag
intake/indicatiestelling
zorgplan opstellen 
partusassistentie
evalueren
Overdracht naar jeugdverpleegkundige 
Na ZH: verrekenen kraamzorguren 

Slide 16 - Slide

Na ontslag in ZH wordt er per dag 1-8e deel ingehouden van de LIP uren.
timer
2:00
Waarover kan je als
kraamverzorgende of verpleegkundige voorlichting
geven?

Slide 17 - Mind map

This item has no instructions

Lesdoelen behaald?
 • Heb ik een algemeen beeld van de taak en functie van de kraamverzorgende/verpleegkundige?
 • Weet ik wat een kraamverzorgende/verpleegkundige taken zijn tijdens baring en in het kraambed?

Slide 18 - Slide

This item has no instructions

Aan de slag 
VP: Lezen module 1.
Maken: test je kennis.
VZ: Lezen module 1
Maken: 1.4 verwerkingsopdrachten.

Slide 19 - Slide

This item has no instructions