Havo 4 paragraaf 5.3

Welkom 
Pak je boek, je schrift en de GR erbij. We gaan zo beginnen.
 • Huiswerk bespreken 38 (10 min)
 • Uitleg: differentiequotiënt (10 min)
 • Maken 40, 42, 44, 45, 47 en 48 (25 min)
 • 48 bespreken (5 min)
 • Uitleg: differentiequotiënt en formules (10 min)
 • Maken 52 en 54 (20 min)
1 / 21
next
Slide 1: Slide
WiskundeMiddelbare schoolhavoLeerjaar 4

This lesson contains 21 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 30 min

Items in this lesson

Welkom 
Pak je boek, je schrift en de GR erbij. We gaan zo beginnen.
 • Huiswerk bespreken 38 (10 min)
 • Uitleg: differentiequotiënt (10 min)
 • Maken 40, 42, 44, 45, 47 en 48 (25 min)
 • 48 bespreken (5 min)
 • Uitleg: differentiequotiënt en formules (10 min)
 • Maken 52 en 54 (20 min)

Slide 1 - Slide

Aan het einde van de les
... kun je een differentiequotiënt uitrekenen op een interval
... kun je een differentiequotieënt bepalen ook bij complexere formules (met GR)

Slide 2 - Slide

Maak een foto van opgave 38 en lever deze in.

Slide 3 - Open question

Gemiddelde verandering
         is de gemiddelde verandering van N per tijdseenheid. 


ΔtΔN

Slide 4 - Slide

Gemiddelde verandering
         is de gemiddelde verandering van N per tijdseenheid. 


De gemiddelde verandering is hier 
ΔtΔN
ΔtΔN=272,121,370,028

Slide 5 - Slide

Het differentiequotiënt
        noemen we het differentiequotiënt

Het differentiequotiënt op het interval
[1,6] is gelijk aan 

Dus per stapje stijgt de grafiek gemiddeld met 0,6.
Het is de richtingscoëfficiënt van de lijn door punt A en punt B.
ΔxΔy
ΔxΔy=6152=53=0,6

Slide 6 - Slide

Algemeen

Slide 7 - Slide

Bereken het differentiequotiënt 
op [-1, 3]

Slide 8 - Slide

Bereken het differentiequotiënt op [2,5]
A
3
B
-3
C
31
D
31

Slide 9 - Quiz

Aan de slag
Maak opdracht 40,42,44,45,47 en 48

Slide 10 - Slide

Slide 11 - Slide

Slide 12 - Slide

Slide 13 - Slide

Slide 14 - Slide

Differentiequotiënten
Differentiequotiënt = Δy / Δx 
= richtingscoëfficiënt
= gemiddelde verandering

Slide 15 - Slide

Bereken de gemiddelde verandering tussen A en B

Slide 16 - Slide

Bereken de gemiddelde verandering tussen A en B

Slide 17 - Open question

Bereken de gemiddelde verandering tussen A en B
A(-1, 3) en B(1, 5)
Δy / Δx =
(yB - yA) / (xB - xA) =
(5 - 3) / (1 - -1) =
2/2 = 1

Slide 18 - Slide

Geef de differentiequotiënt op interval [-1, 1]

Slide 19 - Slide

Geef de differentiequotiënt op interval [-1, 1]

Slide 20 - Open question

Geef de differentiequotiënt op interval [-1, 1]
A(-1, -3) en B(1, 3)
Δy / Δx =
(yB - yA) / (xB - xA)
(3 - -3) / (1 - -1) =
6/2 = 3

Slide 21 - Slide