3.2 Nationalisten en communisten strijden om de macht

Planning
- Opstart
- Terugblik
- Uitleg stof
- Opdracht
1 / 27
next
Slide 1: Slide
GeschiedenisMiddelbare schoolvwoLeerjaar 3

This lesson contains 27 slides, with text slides.

Items in this lesson

Planning
- Opstart
- Terugblik
- Uitleg stof
- Opdracht

Slide 1 - Slide

Republiek China
- 1911 Republiek China olv president Shikai
- 1913 parlementsverkiezingen
- Nationalisten (olv Sun Yatsen) meeste stemmen
- Politiek programma Drie Volksbeginselen:

Slide 2 - Slide

Drie Volksbeginselen
1. Nationalisme moest leiden tot het terugdringen van buitenlandse invloeden in China
2. Bevolking moest via verkiezingen invloed krijgen in de politiek, waardoor China democratischer zou worden
3. De welvaart van het hele volk moest worden bevorderd (industrialisatie was de sleutel tot welvaartsgroei, maar iedereen in gelijke mate van profiteren)

Slide 3 - Slide

- Ondanks verkiezingswinst voor nationalisten bleef Shikai leider van China
- Na zijn dood werd Sun Yatsen leider, maar China viel verder uiteen
- Verschillende warlords probeerden met eigen leger machtsgebieden te vergroten
- Warlord: lokale heerser die zijn macht baseert op militair geweld en onderdrukking

Slide 4 - Slide

Kwomintang en CCP
- 1914 WO1 
- Ook China bij dit conflict betrokken
- DU in 19e eeuw invloedsgebieden in China --> China verklaart oorlog 
- Zouden de geallieerden winnen zouden gebieden terug gaan naar China
- Dit gebeurde niet

Slide 5 - Slide

- Na VVV 1919 kreeg Japan de Duitse gebieden toegewezen
- Verontwaardiging in China groeide, ontstaan verschillende politieke groeperingen
- 4 mei 1919 duizenden studenten door straten Beijing: protest tegen VVV
- Actie sloeg snel over naar andere delen van het land: 4 Meibeweging

Slide 6 - Slide

- Aanhangers riepen op tot boycot van Japan, wakkerden nationalisme aan en pleitten voor modernisering
- Veel idealen werden overgenomen door CCP (opgericht 1921)
- Mao Zedong werd binnen CCP steeds belangrijker
- Boeken van Marx bestudeert: alleen arbeiders met een revolutie een communistische samenleving realiseren

Slide 7 - Slide

- Dit zou betekenen dat in China geen revolutie plaats zou kunnen vinden: nauwelijks industrie
- Mao: ook boeren zouden de revolutie kunnen ontketenen
- Zij moesten bewust worden én blijven van communistische idealen: massacampagnes
- Deze ideologie wordt maoïsme genoemd

Slide 8 - Slide

Verenigd Front
1919: oprichting KMT (Kwomintang) olv Sun Yatsen
1923 eigen leger om te vechten tegen warlords
- Generaal Chiang Kai-shek kreeg de leiding
- KMT kreeg in jaren 20 veel steun van SU
- Drie Volksbeginselen sloten volgens hen aan bij idealen Marxisme
- CCP ook steun maar partij was nog relatief klein

Slide 9 - Slide

- Nationalisten veel steun in de steden
- CCP had nog weinig aanhangers, daarom communisten naar KMT
- SU stimuleerde deze samenwerking
- Samen de strijd aangaan tegen buitenlandse invloeden en binnenlands (warlords)
- Deze samenwerking werd het Eerste Verenigde Front

Slide 10 - Slide

- Sun Yatsen overleed in 1925, opgevolgd door Chiang Kai-shek
- In het zuiden (Kanton) startten communisten en nationalisten gezamenlijk de Noordelijke Veldtocht
- Doel: uitschakeling warlords en herstellen eenheid land 
- Veldtocht een groot succes

Slide 11 - Slide

Dat was het!
De andere helft doen we donderdag

Slide 12 - Slide

Opdracht
Wat: oefenen met chronologie
Hoe: in tweetallen
Tijd: 10-15 minuten
Hulp: steek je hand op of gebruik je boek
Klaar: werk door aan je taken

Slide 13 - Slide

Nabespreken

Slide 14 - Slide

Afsluiting
Volgende les: tweede deel 3.2 

Vergeet niet je taken te maken

Slide 15 - Slide

Planning
- Terugblik eerste helft 3.2
- Uitleg stof
- Opdracht
- Afsluiting

Slide 16 - Slide

Wat weet je nog over de eerste helft van 3.2?

Slide 17 - Slide

Bloedige breuk
- Chiang Kai-shek weinig belang in Drie Volksbeginselen
- Voor de boerenmassa KMT minder aantrekkelijk
- Communisten (CCP) juist meer aanhang door belofte grondhervorming
- Veel aanhangers KMT gegoede burgerij
- Vreesden idealen communisten

Slide 18 - Slide

- Na succes Noordelijke veldtocht besloot Chiang Kai-shek Eerste Verenigde Front te beëindigen
- Hij keerde zich tegen communisten en gaf opdracht tot hun vervolging
- Bloedbad in Shanghai 
- Na deze bloedige breuk (met communisten) herstelde nationalisten in 1927 centrale gezag in China

Slide 19 - Slide

- Dit betekende niet dat de KMT het hele land onder controle had
- Nanjing werd door Chiang als nieuwe hoofdstad 
- Zijn regering stimuleerde industrialisatie, verbeterde de infrastructuur en zegde aantal Ongelijke Verdragen op
- Maar: KMT regering corrupt, politieke tegenstanders vervolgd en CCP verboden

Slide 20 - Slide

- Al snel nationalisten en communisten gezamenlijke vijand: Japan
- Japan bezette Mantsjoerije 1931 
- Wreed regime
- Puyi (inmiddels 25) werd als symbolische heerser aan hoofd van deze 'onafhankelijke' staat gezet
- Vanuit Mantsjoerije probeerde Japan meer delen in noorden van China te veroveren 

Slide 21 - Slide

Lange Mars
- Voor KMT was het geen prioriteit Japanners weg te drijven
- Chiang Kai-shek vond het belangrijker dat om communisten definitief uit te schakelen
- 1927 hadden communisten zich terug getrokken in de bergen
- Mao probeerde daar communisme in praktijk te brengen
- Eigen Rode leger trainen (guerrillaoorlog)

Slide 22 - Slide

- CCP gebied werd door nationalisten omsingeld 
- Communisten gingen massaal vluchten
- Lange Mars naar Yenan (noorden)
- Doordat Rode Leger boeren goed behandelde, nam steun bij de communisten toe
- Mao werd definitief leider van CCP door succesvolle strategie tijdens Lange Mars

Slide 23 - Slide

- 1937 begon Japan vanuit Mantsjoerije offensief in Oost-China
- Massaslachtingen in Nanjing
- Nationalisten en communisten weer samen tegen Japanners (Tweede Verenigde Front 1937)
- Samenwerking moeizaam
- Hield toch stand tot Japanse capitulatie 1945
- Daarna weer vijandschap tussen nationalisten en communisten 
- 1945-1949 heftige burgeroorlog 

Slide 24 - Slide

Volksrepubliek China
- Japanse bezetting grote invloed positie KMT en CCP
- Na bevrijding van Japan regering officieel in handen van nationalisten
- Lukte KMT niet om leiding te houden
- CCP steeds meer aanhangers 
- CCP won burgeroorlog mede door steun SU


Slide 25 - Slide

- 1 oktober 1949 riep Mao Zedong in Bejing de communistische Volksrepubliek China uit
- Chiang vluchtte met volgelingen naar Taiwan
- SU bleef CCP steunen terwijl VS nationalisten steunen
- Hierdoor raakte China betrokken bij de Koude Oorlog

Slide 26 - Slide

Chronologie opdracht
Wat: Nieuwe kaarten met de oude kaarten op chronologische volgorde leggen
Hoe: 4-tallen
Tijd: 10-15 minuten
Hulp: boekje of steek je hand op
Klaar: steek je hand op


Slide 27 - Slide