Proeftoetsvragen Thuisbegeleider

Proeftoetsvragen
1 / 17
next
Slide 1: Slide
WelzijnMBOStudiejaar 4

This lesson contains 17 slides, with interactive quizzes and text slide.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

Proeftoetsvragen

Slide 1 - Slide

Wat staat er centraal bij het vraaggericht werken?

Slide 2 - Open question

Vanaf wanneer is vraaggericht opgericht?

Slide 3 - Open question

Geef een voorbeeld van tijdelijke problematiek en een voorbeeld van langdurige problematiek.

Slide 4 - Open question

Wat houdt ketenzorg in?

Slide 5 - Open question

Hoe noemen we het om iemand te stimuleren zelf verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid te tonen?

Slide 6 - Open question

Welke problemen kun je tegenkomen bij thuisbegeleiding
A
Revalidatieproblemen
B
Psychische problemen
C
Financiële problemen
D
Interventieproblemen

Slide 7 - Quiz

Wat wordt er verstaan onder de nuldelijnszorg?

Slide 8 - Open question

Wat is een methodiek

Slide 9 - Open question

Wat is een interventie?

Slide 10 - Open question

Wat houdt Empowerment in?

Slide 11 - Open question

Noem drie specifieke benaderingswijze

Slide 12 - Open question

Wat versta je onder muzisch agogisch werken?

Slide 13 - Open question

Wat verstaan jullie onder educatieve activiteiten

Slide 14 - Open question

Wat verstaan jullie onder arbeidsmatig activiteiten?

Slide 15 - Open question

Wat is de rol van het Sociale Wijkteam?

Slide 16 - Open question

Noem 2 aspecten in de beroepshouding van een thuisbegeleider op motiverend / activerend gebied, en 2 aspecten op sociaal Communicatief gebied.

Slide 17 - Open question