Geeft voorlichting, advies en instructie Danny


Voorlichting, Advies en Instructie
1 / 15
next
Slide 1: Slide
Verpleging en verzorgingMBOStudiejaar 2

This lesson contains 15 slides, with interactive quiz, text slides and 3 videos.

Items in this lesson


Voorlichting, Advies en Instructie

Slide 1 - Slide

Aansluiten bij zorgvrager(-s)
Criteria: De voorlichting / instructie moet aansluiten bij de (zorg-) vraag, behoefte en mogelijkheden van de zorgvrager(-s)
 De gebruikte hulpmiddelen, communicatiemiddelen en 
-methodieken passen  bij onderwerp. ( en zorgvragers)
Verantwoorden van keuzes; visie en ervaring

Slide 2 - Slide

Wat is het verschil tussen voorlichting en advies?

Slide 3 - Open question

Voorlichting
Weloverwogen informatie geven en het belang van de zorgvrager staat daarbij centraal.
Helpt de zorgvrager een mening te vormen en bij het nemen van een besluit.
De volgende elementen zijn belangrijk bij het geven van voorlichting:
 • Communiceren.
 • Weten wat belangrijk is.
 • Ontwikkelen van gewenst gedrag.
 • Informatie overdragen.
 • Meer inzicht en kennis verschaffen.

Slide 4 - Slide

Doel van voorlichting
Gezond gedrag aanleren of ongezond gedrag afleren.
Gezondheid verbeteren.
Iemand leert het meeste als degene die voorlichting geeft, zich verplaatst in degene die voorlichting ontvangt.
Voorlichting is vrijblijvend.

Slide 5 - Slide

Slide 6 - Video

Advies
 • Iemand iets aanraden of een tip geven.
 • Deskundige suggesties in de vorm van raad en tips.
 • Vanuit de professionele kennis.
 • Meer sturend dan voorlichting, maar ook vrijblijvend.

Slide 7 - Slide

Kenmerken van goed advies
 • Uitvoerbaar.
 • Eenduidig geformuleerd.
 • Begrijpelijk voor de zorgvrager.
 • Afgestemd op de omstandigheden van de zorgvrager.
 • In het belang van de zorgvrager.
 • Op deskundigheid gebaseerd.

Slide 8 - Slide

Adviezen door jouw als professional
Gezondheidsproblemen zijn vaak een aanleiding om de leefwijze van een zorgvrager te willen veranderen. Als verpleegkundige/verzorgende kun je hierin adviseren. De inhoud van je advies wordt onder meer bepaald door:
 • Het gezondheidsprobleem.
 • De gevolgen ervan.
 • Lichamelijke en geestelijke vermogen nog intact?
 • Lichamelijke en geestelijke mogelijkheden.
 • Sociale opvang mogelijkheden.

Slide 9 - Slide

Slide 10 - Video

Instructie
 • Hoort bij een handeling.
 • Gerichte informatie over hoe, wanneer of op welke manier iets moet gebeuren.
 • Vaak een onderdeel van een behandeling.

Slide 11 - Slide

Instructie kan gebeuren via
 • Directe communicatie.
 • Geschreven handleiding.
 • Commandosignaal in een acute situatie.
 • Digitaal bijv. CD / DVD.
 • Onderdeel van een werkinstructie.

Slide 12 - Slide

Slide 13 - Video

Opdracht 1


Kijk naar de gegevens die je in opdracht 1 verzameld hebt. Neem er één aspect uit waar je voorlichting en advies over zou willen geven.
Maak een plan hoe je voorlichting en advies wilt gaan geven. Je plan bestaat uit 5 basisstappen, zie Zorgpad voor uitleg van de verschillende stappen. Werk per stap de aandachtspunten uit:
Probleemanalyse
Gedragsfactoren bepalen
Doelen stellen
Uitvoering
Evaluatie
Je plan ga je gaat uitvoeren in de praktijk bij de zorgvrager van opdracht 1 of andere casus. Je vraagt feedback aan je werkbegeleider en, indien mogelijk, aan de zorgvrager.
De feedback voeg je toe aan je plan van aanpak (feedbackformulier mag je zelf ontwerpen)


In overleg mag je de opdracht ook op je werk uitvoeren.
Het onderwerp is naar keuze, maar in overleg met docent/coach
Je maakt voor de instructie een uitgewerkt stappenplan 6 stappen):
Bepaal samen met de zorgvrager wat hij wil leren en wat het einddoel is.
Bespreek de stappen die nodig zijn om het einddoel te bereiken.
Vergroot het inzicht van de zorgvrager door de stappen mondeling door te nemen en/of te laten zien in een voorbeeld.
Voer samen alle stappen uit, zodat de zorgvrager eerst de hele handeling begrijpt.
Leer de zorgvrager de handeling stap voor stap zelfstandig aan door:
- deze eerst samen te doen
- aanwijzingen te geven als hij de handeling zelf uitvoert
- heel goed te kijken als hij de handeling zelfstandig uitvoert
De zorgvrager voert de hele handeling zelfstandig uit en je evalueert de handeling samen.
Voer de instructie, volgens de planning, in de groep uit of op je werk.
Indien je het op je werk uitvoert, zorg dan dat je feedback en bewijs kan aanleveren dat je deze opdracht op het werk uitgevoerd hebt.

Slide 14 - Slide

Opdracht 2 

Je gaat in je klas op een methodische wijze een instructie verzorgen, dit mag individueel of in tweetallen.
In overleg mag je de opdracht ook op je werk uitvoeren.
Het onderwerp is naar keuze, maar in overleg met docent/coach
Je maakt voor de instructie een uitgewerkt stappenplan 6 stappen):
Bepaal samen met de zorgvrager wat hij wil leren en wat het einddoel is.
Bespreek de stappen die nodig zijn om het einddoel te bereiken.
Vergroot het inzicht van de zorgvrager door de stappen mondeling door te nemen en/of te laten zien in een voorbeeld.
Voer samen alle stappen uit, zodat de zorgvrager eerst de hele handeling begrijpt.
Leer de zorgvrager de handeling stap voor stap zelfstandig aan door:
- deze eerst samen te doen
- aanwijzingen te geven als hij de handeling zelf uitvoert
- heel goed te kijken als hij de handeling zelfstandig uitvoert
De zorgvrager voert de hele handeling zelfstandig uit en je evalueert de handeling samen.
Voer de instructie, volgens de planning, in de groep uit (  op 6 april ) Slide 15 - Slide