Ontwikkeling van de volwassene

De volwassenheid
1 / 24
next
Slide 1: Slide
OpvoedkundeSecundair onderwijs

This lesson contains 24 slides, with interactive quizzes, text slides and 2 videos.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

De volwassenheid

Slide 1 - Slide

Wat is volwassenheid? 
Geef enkele voorbeelden uit het dagelijkse leven waaruit blijkt dat volwassenen als de meest belangrijke personen worden beschouwd.

Slide 2 - Slide

Slide 3 - Video

Wanneer spreken we van een volwassene?

Vanaf de leeftijd van 21 jaar t.e.m. 65 jaar
Aan 65 jaar start de pensioenfase.

Slide 4 - Slide

Wat is volwassenheid?
Wanneer wordt iemand volwassen? Die vraag is niet zo eenvoudig te beantwoorden.
We kunnen volwassenheid op verschillende manieren definiëren

 1. lichamelijke volwassenheid
 2. juridische volwassenheid
 3. maatschappelijke volwassenheid
 4. psychologische volwassenheid

Probeer duidelijk de verschillen te begrijpen en maak de oefening op de volgende slides om te controleren of je alles onder de knie hebt.

Slide 5 - Slide

Judith wordt 18 jaar en mag voor de eerste keer gaan stemmen.
Dit is een voorbeeld van:
A
psychologische volwassenheid
B
juridische volwassenheid
C
maatschappelijke volwassenheid
D
lichamelijke volwassenheid

Slide 6 - Quiz

Kalid is 21 jaar en speelt volleybal. Zijn trainer zegt dat hij nu in topvorm is en nooit beter speelde dan nu.
Dit is een voorbeeld van:
A
psychologische volwassenheid
B
juridische volwassenheid
C
maatschappelijke volwassenheid
D
lichamelijke volwassenheid

Slide 7 - Quiz

Axel is 22 jaar. Hij is vorig jaar afgestudeerd als logopedist en werkt in een ziekenhuis. Hij huurt een appartement waar hij alleen woont
Dit is een voorbeeld van:
A
psychologische volwassenheid
B
juridische volwassenheid
C
maatschappelijke volwassenheid
D
lichamelijke volwassenheid

Slide 8 - Quiz

Justin is 22 jaar. Hij kreeg al enkele keren kritiek van zijn chef, omdat hij te laat op zijn werk aankomt. Hij gaat ’s avonds graag op café met zijn vrienden en blijft dan lang plakken, waardoor hij ’s morgens moeilijk uit bed geraakt.
Op welk gebied is Justin dus duidelijk nog niet volwassen?
A
psychologische volwassenheid
B
juridische volwassenheid
C
maatschappelijke volwassenheid
D
lichamelijke volwassenheid

Slide 9 - Quiz

vroege volwassenheid
midden volwassenheid
late volwassenheid
20-30 jaar
30-50 jaar
50-65 jaar

Slide 10 - Drag question

Wat is volwassenheid?
We kunnen de fase van volwassenheid indelen in 3 fases.

 • De jonge volwassenheid 
 • De middenvolwassenheid 
 • De late (oudere) volwassenheid 

Slide 11 - Slide

 De vroege volwassenheid
Er is een groot verschil tussen de vroege volwassenheid en de oudere volwassenheid.
 • start van de carrière
 • start van het gezinsleven

De jong volwassene is gericht op de toekomst, zoekt grenzen van mogelijkheden op. 


Slide 12 - Slide

Als volwassene heb je heel veel rechten en plichten. 
Als volwassene dien je je plaats te weten
 in de maatschappij 
Als volwassene dien je gezond te leven 
& anderen te helpen
Als volwassene wil je iemand vinden om
 mee samen te leven en een gezin mee te stichten

Slide 13 - Slide

Fysieke ontwikkeling jong volwassenen

 • Jong volwassenen  kunnen nog enkele cm groeien en ook het gewicht kan nog toenemen
 • De reflexen, de lenigheid en de kracht zijn op het best tussen de 20 en de 30 jaar
 • Daarna volgt een afname van deze kenmerken (dit is afhankelijk van bepaalde factoren)

Slide 14 - Slide

Motorische ontwikkeling  volwassenen

 • alle ontwikkelingen zijn bereikt. 
 • de motoriek kan nog versterkt worden door te sporten en te bewegen.

Slide 15 - Slide

Cognitieve ontwikkeling volwassenen
 • kennis over de wereld naar het toepassen van die kennis bij hun dagelijkse bezigheden. 
 • bewust zijn van de consequenties van hun gedrag en van hun eigen beperkingen.
 • Jong volwassenen zijn onafhankelijk, nemen hun eigen beslissingen en krijgen nieuwe vaardigheden, hobby’s en interesses. 

Slide 16 - Slide

 • Jong volwassenen houden rekening met de gevolgen van hun keuzes voor het bereiken van doelen op de langere termijn, zoals hun carrière en gezin. 
 • Bij volwassenen die gaan samenwonen en kinderen krijgen, ontstaat een sterk verantwoordelijkheidsbesef

Slide 17 - Slide

65 jaar
21 tot 65 jaar
Je krijgt het gevoel van stil te staan, je hebt een gevoel van leegheid en verveling.
je hebt het gevoel dat je op een nuttige manier je leven kan leiden, dat je andere mensen helpt, dat je met belangrijke zaken bezig bent

Slide 18 - Drag question

Herhalingsoefening:: sleep de termen naar de juiste leeftijdsfase:
Vroege volwassenheid
Middenvolwassenheid
30-50 jaar
20-30 jaar
start van de carrière
start van het gezinsleven
intimiteit - isolement
midlifecrisis

Slide 19 - Drag question

Sociaal-emotionele ontwikkeling volwassenen

 • wordt onafhankelijk
 • zoeken naar partner, werk, opvoeden kinderen
 • jongvolwassenen krijgen bepaalde doelen en verlangens
 • een gevoel van tevredenheid, veiligheid, zelfwaardering en trots is belangrijk 

Slide 20 - Slide

 • op de leeftijd van 40 jaar zit men in de helft van het leven
 • vaak treden dan twijfels op
 • ontstaan van midlifecrisis
 • men wordt plots ontevreden en wil veranderingen doorvoeren
 • rond de 50 à 60 jaar begint de volwassene alles te evalueren 

Slide 21 - Slide

Sociaal-emotionele ontwikkeling volwassenen
Welke veranderingen treden er nog op in deze periode?
 • lichamelijke veranderingen
 • legenestsyndroom
 • ze hebben vaak de zorg over hun ouders én kleinkinderen
 • pensioen nadert

Slide 22 - Slide

Wat is het lege nestsyndroom? 
Het laatste kind gaat het huis uit. Geen zorgen meer voor kinderen. Dit kan volgend resultaat geven:
 1. ze missen de kinderen, de zorgen en voelen zich eenzaam
 2. ze zijn blij voor de kinderen dat ze een stabiel leven hebben

Slide 23 - Slide

Slide 24 - Video