Les 1: De levenscyclus van een plant

Les 1: de levenscyclus van een plant
1 / 33
next
Slide 1: Slide
BiologieMiddelbare schoolmavo, havoLeerjaar 1

This lesson contains 33 slides, with interactive quizzes, text slides and 3 videos.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

Les 1: de levenscyclus van een plant

Slide 1 - Slide

Inhoud
-Extra uitleg
-Opgave
-Filmpjes

Slide 2 - Slide

Leerdoelen
  • Je kunt de delen van een zaad noemen met hun functies.
  • Je kunt de levenscyclus van een zaadplant beschrijven.
  • Je kunt omschrijven wat groei en wat ontwikkeling is.

Slide 3 - Slide

De levenscyclus van een plant
De ontwikkeling van een zaad naar een plant tot een vrucht wordt de levenscyclus genoemd.

Slide 4 - Slide

Zaad
In de lente zie je op veel plaatsen jonge plantjes verschijnen. De meeste plantjes groeien uit zaden die kiemen. Een voorbeeld van een zaad is de bruine boon. Aan de buitenkant van een bruine boon zit een stevig bruin vlies, de zaadhuid. De zaadhuid beschermt het zaad. De witte ovale vlek op een bruine boon noemen we de navel. Met de navel heeft het zaad vastgezeten aan de plant waaraan de zaad is gegroeid. Onder de navel is een
donker hartvormig bultje te zien. Aan de andere kant van de
navel zit een heel klein gaatje in de zaadhuid. Dat gaatje heet
het poortje. Door het poortje kan een zaad snel water 
opnemen. Water is nodig voor de kieming van het zaad.
In de zaad zit een kiem. De kiem is het begin van een nieuwe
boonplant. De kiem bestaat uit een worteltje, een stengeltje
en twee kleine blaadjes. Om te kunnen groeien heeft de kiem
reservevoedsel nodig. Het reservevoedsel zit in de 
zaadlobben. Een bruine boon heeft twee zaadlobben. Als de 
bruine boon gaat kiemen, groeit de kiem uit tot een kiemplant.

Slide 5 - Slide

Slide 6 - Video

Levenscyclus
Ook in tomaten zitten zaden , de pitjes. Uit een tomatenzaadje kan een nieuwe tomatenplant groeien. Eerst groeit uit het zaadje een kiemplantje. In de afbeelding zie je hoe de kieming van een tomatenzaadje verloopt. De eerste blaadjes die boven de grond komen zijn de zaadlobben (zie afbeelding 4 en 5). De zaadlobben bevatten voedingsstoffen. Bij de kieming verbruikt het kiemplantje deze voedingsstoffen. Als de voedingsstoffen uit de zaadlobben op zijn, verschrompelen de zaadlobben en vallen af. De plant krijgt steeds meer bladeren (zie afbeelding 6 en 7). Als de plant volwassen is, ontstaan er bloemen aan de plant. Uit de bloemen groeien de tomaten. De ontwikkeling van een zaad van een plant tot een vrucht, wordt de levenscyclus van een plant genoemd. Een cyclus is een proces dat steeds opnieuw plaatsvindt. Het einde van een cyclus is het begin van de volgende cyclus. 

Slide 7 - Slide

Ontwikkeling
De tomatenplant wordt niet alleen groter en zwaarder (groeien), ook de vorm verandert. De wortels vertakken zich en er ontstaan nieuwe delen, zoals stengels en bladeren. Veranderingen in de bouw van een organisme noem je ontwikkeling. Door ontwikkeling kunnen de delen van het organisme hun functie beter vervullen. Bijvoorbeeld: doordat de wortels van de plant zich vertakken, kunnen ze beter water opzuigen uit de bodem.

Slide 8 - Slide

Verder lezen
Lees nog eens over de levenscyclus van een plant via deze link:
https://maken.wikiwijs.nl/140706#!page-5087723

Slide 9 - Slide

Hoe heten de genummerde onderdelen?
Schrijf het zo op:
1: ...

Slide 10 - Open question

Welk deel van een bruine boon kan uitgroeien tot een nieuwe plant?

Slide 11 - Open question

In welke delen van de bruine boon zit reservevoedsel

Slide 12 - Open question

Waarvoor gebruikt de kiem reservevoedsel?

Slide 13 - Open question

Bij het begin van de kieming neemt een bruine boon water op. Door welk deel neemt hij water op?

Slide 14 - Open question

Eerst groeit de wortel en dan pas de stengel uit een zaad. Waarom in deze volgorde?
A
Omdat de wortel zo snel mogelijk voedsel moet maken.
B
Omdat de wortel mineralen en water moet opnemen voor de groei.
C
Omdat de wortel naar beneden groeit

Slide 15 - Quiz

Tijdens de groei van het kiemplantje verschrompelen de zaadlobben.
Leg uit hoe dat komt.

Slide 16 - Open question

De levenscyclus van een plant kun je indelen in stappen.

Zet de stappen in de levenscyclus van een plant in de goede volgorde. 
De eerste stap is gegeven.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Uit de bloemen ontstaan vruchten met zaden.
Het worteltje komt naar buiten.
Er is een volwassen plant ontstaan.
Het zaadje neemt water op via het poortje.
Het worteltje groeit de bodem in en de zaadlobben komen boven de grond.
Het kiemplantje groeit en gebruikt hierbij voedingsstoffen uit de zaadlobben.
Het zaadje zwelt op en de zaadhuid breekt open.
Er is een zaadje.
Aan de plant ontstaan bloemen.
Het kiemplantje wordt groter en krijgt meer bladeren. De zaadlobben verdwijnen.

Slide 17 - Drag question

Bij organismen vindt groei en ontwikkeling plaats.
Wat is groei?

Slide 18 - Open question

Wat is ontwikkeling?

Slide 19 - Open question

In de afbeelding zie je hoe een tomatenplant groeit uit een zaad.

Geef bij de zin aan of het een voorbeeld is van groei of van ontwikkeling.

1 De bladeren worden groter.

A
Groei
B
Ontwikkeling

Slide 20 - Quiz

In de afbeelding zie je hoe een tomatenplant groeit uit een zaad.

Geef bij de zin aan of het een voorbeeld is van groei of van ontwikkeling.

2 De stengel wordt langer.
A
Groei
B
Ontwikkeling

Slide 21 - Quiz

In de afbeelding zie je hoe een tomatenplant groeit uit een zaad.

Geef bij de zin aan of het een voorbeeld is van groei of van ontwikkeling.

3 De wortels vertakken zich.
A
Groei
B
Ontwikkeling

Slide 22 - Quiz

In de afbeelding zie je hoe een tomatenplant groeit uit een zaad.

Geef bij de zin aan of het een voorbeeld is van groei of van ontwikkeling.

4 Er ontstaan bladeren.
A
Groei
B
Ontwikkeling

Slide 23 - Quiz

In de afbeelding zie je hoe een tomatenplant groeit uit een zaad.

Geef bij de zin aan of het een voorbeeld is van groei of van ontwikkeling.

5 Er ontstaan stengels.
A
Groei
B
Ontwikkeling

Slide 24 - Quiz

In de afbeelding zie je hoe een tomatenplant groeit uit een zaad.

Geef bij de zin aan of het een voorbeeld is van groei of van ontwikkeling.

6 Het plantje is groter geworden.
A
Groei
B
Ontwikkeling

Slide 25 - Quiz

In de afbeelding zie je hoe een tomatenplant groeit uit een zaad.

Geef bij de zin aan of het een voorbeeld is van groei of van ontwikkeling.

7 Het plantje is zwaarder geworden.
A
Groei
B
Ontwikkeling

Slide 26 - Quiz

Lees de tekst 'Oeroude zaden ontkiemd'.
Leg uit hoe het kan dat zaden na vele eeuwen nog onbeschadigd zijn.

Slide 27 - Open question

Lees de tekst 'Oeroude zaden ontkiemd'. Leg uit hoe het kan dat zaden vele eeuwen in de grond kunnen zitten zonder te kiemen.

Slide 28 - Open question

Slide 29 - Link

Stel 1 vraag over iets dat je deze les nog niet zo goed hebt begrepen

Slide 30 - Open question

Schrijf 2 dingen op die je deze les geleerd hebt.

Slide 31 - Open question

Slide 32 - Video

Slide 33 - Video