Theme 3 much/many/a lot of en little/few uitleg

Much, many & a lot of
1 / 11
next
Slide 1: Slide
EngelsMiddelbare schoolhavo, vwoLeerjaar 1

This lesson contains 11 slides, with text slides.

time-iconLesson duration is: 15 min

Items in this lesson

Much, many & a lot of

Slide 1 - Slide

Betekenis
 • Much, many & a lot of betekenen allemaal veel in het Nederlands.

 • Je gebruikt ze alleen niet allemaal op dezelfde manier. Kijk naar de volgende voorbeelden en probeer het verschil tussen much & many te raden!

Slide 2 - Slide

Voorbeelden
 1. many friends
 2. much water
 3. many chairs
 4. much time
 5. many superheroes
 6. much water 

Slide 3 - Slide

Uitleg much & many
 • Much/ many gebruik je bij vragende (?)/ ontkennende (-) zinnen. 
 • Je gebruikt much als het woord dat erna komt enkelvoud en ontelbaar is.

Voorbeelden:
Do you have much work? 
We haven't got much money.

Kan je het woord water tellen?

Slide 4 - Slide

Uitleg much & many
 • Much/ many gebruik je bij vragende (?)/ ontkennende (-) zinnen. 
 • Je gebruikt many als het woord dat erna komt meervoud en telbaar is.

Voorbeeld:
He hasn't got many friends.
Do we have many videogames?


Slide 5 - Slide

A lot of
 • A lot of betekent veel, net als bij many & much.

 • A lot of gebruik je bij bevestigende (+) zinnen.

Slide 6 - Slide

Voorbeelden
 • I have a lot of friends. (+)
 • She has not got many friends. (-)
 • Do we have much homework? (?)
 • The school has a lot of pupils. (+)
 • Our village has not got much snow. (-)
 • Does the cat have many kittens? (?)

Slide 7 - Slide

Weinig 
a little
a few
little
few

Slide 8 - Slide

 Little           Few                        


 
Weinig + enkelvoud                                       Weinig + meervoud
Er zit te weinig zout in de soep.           Weinig mensen gingen naar het feestje.
There is too little salt in the soup.      Few people went to the party.

Slide 9 - Slide

  A little        A few
Een beetje + enkelvoud                      Een paar + meervoud
Ik wil een klein beetje tomaten saus.       Ik snij een paar uien.
I only want a little tomato sauce.           I am cutting a few onions.

Slide 10 - Slide

Slide 11 - Link