חיבור בטור - חיבור במקביל

חיבור בטור - חיבור במקביל
1 / 27
next
Slide 1: Slide
Design and technologyPrimary EducationAge 4

This lesson contains 27 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 30 min

Items in this lesson

חיבור בטור - חיבור במקביל

Slide 1 - Slide

חיבור בטור
הרכיבים החשמליים מחוברים בזה אחר זה

Slide 2 - Slide

חיבור בטור
במעגל טורי קיימת תלות בין הרכיבים

כל נתק במעגל ולא משנה היכן ישפיע על כל המעגל ויפתח אותו

Slide 3 - Slide

חיבור בטור
כל צרכן חשמל שנוסיף - יקטין את עוצמת הזרם

Slide 4 - Slide

חיבור במקביל
מעגל המורכב מכמה מעגלים
מעגל ראשי
מעגלים משניים או הסתעפויות

Slide 5 - Slide

חיבור במקביל
כל אחד מהמכשירים מחובר באופן עצמאי למקור החשמל

Slide 6 - Slide

חיבור במקביל
אין תלות בין הרכיבים


רק אם הנתק במעגל הראשי, הדבר ישפיע על כל המעגל

Slide 7 - Slide

חיבור במקביל
נתק במעגל משני ישפיע רק על אותו מעגל

שאר המעגלים ימשיכו לפעול

Slide 8 - Slide

מכשירים חשמליים בבית מחוברים
A
במקביל
B
בטור

Slide 9 - Quiz

חיבור במקביל
עוצמת הזרם בקו הראשי שווה לסכום עוצמות הזרמים בהסתעפויות

Slide 10 - Slide

חיבור במקביל
הוספת רכיב במקביל  מגדילה את עוצמת הזרם

מקטינה את ההתנגדות הכוללת של המעגל

Slide 11 - Slide

מעגל מעורב
הצרכנים מחוברים בחלקם חיבור טורי ובחלקם חיבור מקבילי

הצרכן שעל המעגל הראשי - חייב לפעול אחרת המעגל יפתח

Slide 12 - Slide

Slide 13 - Slide


A
מעגל מקביל
B
מעגל טורי
C
מעגל מעורב

Slide 14 - Quiz

שי: במעגל מקביל אפשר להדליק ולכבות את הנורות בנפרד
דניאל: במעגל טורי אפשר להדליק ולכבות את הנורות בנפרד
מי צודקת?

A
אף אחת
B
רק שי
C
רק דניאל
D
שתיהן צודקות

Slide 15 - Quiz


A
מעגל מקביל
B
מעגל טורי
C
מעגל מעורב

Slide 16 - Quiz


A
מעגל מקביל
B
מעגל טורי
C
מעגל מעורב

Slide 17 - Quiz


A
מעגל מקביל
B
מעגל טורי
C
מעגל מעורב

Slide 18 - Quiz


A
מעגל מקביל
B
מעגל טורי
C
מעגל מעורב

Slide 19 - Quiz


A
מעגל מקביל
B
מעגל טורי
C
מעגל מעורב

Slide 20 - Quiz

כדי שמד הזרם יראה את העוצמה החזקה ביותר צריך
A
לסגור את מפסק 1
B
לסגור את מפסק 2
C
לסגור את שניהם
D
לא צריך לסגור

Slide 21 - Quiz

כדי שהנורה תידלק צריך
A
לסגור את מפסק 1
B
לסגור את מפסק 2
C
לסגור את שניהם
D
לא צריך לסגור

Slide 22 - Quiz

כדי שמד הזרם יראה את העוצמה החזקה ביותר צריך
A
לסגור את מפסק 1
B
לסגור את מפסק 2
C
לסגור את שניהם
D
לא צריך לסגור

Slide 23 - Quiz

האם כל הנורות דולקות
A
כן
B
לא

Slide 24 - Quiz

האם כל הנורות דולקות
A
כן
B
לא

Slide 25 - Quiz

האם כל הנורות דולקות
A
כן
B
לא

Slide 26 - Quiz

האם כל הנורות דולקות
A
כן
B
לא

Slide 27 - Quiz