WEEK 17 4-3.7

1 / 24
next
Slide 1: Slide
OnderwijsassistentenMBOStudiejaar 2

This lesson contains 24 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Wanneer stuur je iemand uit de les?

Slide 2 - Open question

This item has no instructions

Slide 3 - Slide

This item has no instructions

Lesdoel
Aan het einde van de les heb je je presentatie gehouden
Aan het einde van de les heb je kennis opgehaald over het ontwerpen van het onderwijs

Slide 4 - Slide

This item has no instructions

Slide 5 - Slide

This item has no instructions

ontwerpen van onderwijs 
Didaktiek
Marzano / Miller
DA model
Werkvormen

Slide 6 - Slide

This item has no instructions

Deze werkvorm is geschikt om leerlingen te leren overleggen, actief te luisteren en een mening te vormen. Het doel ervan is informatie en ideeën uitwisselen en al pratende over de lesstof samen op nieuwe ideeën of opvattingen komen.
A
Instructievorm
B
Interactievorm
C
Samenwerkingsvorm
D
opdrachtvorm + evt samenwerkingsvorm

Slide 7 - Quiz

This item has no instructions

Deze werkvorm is geschikt om complexe beroepssituaties na te bootsen, zodat de leerling kan oefenen. Denk daarbij aan een rollenspel waarin de deelnemers bepaalde handelingen of technieken kunnen toepassen en oefenen.
A
Instructievorm
B
Interactievorm
C
Samenwerkingsvorm
D
opdrachtvorm + evt samenwerkingsvorm

Slide 8 - Quiz

This item has no instructions

Bij deze werkvorm ligt alle focus op jou. De leerlingen hebben hierin een wat passievere rol. De leerstof gaat via de professional naar de leerling.
A
Instructievorm
B
Interactievorm
C
Samenwerkingsvorm
D
opdrachtvorm + evt samenwerkingsvorm

Slide 9 - Quiz

This item has no instructions

Bij deze werkvorm krijgen leerlingen taken en moeten zij deze zelfstandig of met anderen uitvoeren. Leerlingen leren hierdoor samenwerken, informatie zoeken en verwerken. Ook wordt de zelfstandigheid bevorderd. Voorbeelden zijn casestudies of verwerkingsopdrachten.
A
Instructievorm
B
Interactievorm
C
Samenwerkingsvorm
D
opdrachtvorm + evt samenwerkingsvorm

Slide 10 - Quiz

This item has no instructions

Wat is ‘activerende didactiek’?

Slide 11 - Open question

Activerende didactiek is didactiek waarbij de leerlingen zoveel mogelijk leren door te doen. Daarbij kun je gebruik maken van verschillende actieve en interactieve werkvormen.
Wat is het doel van activerende werkvormen?

Slide 12 - Mind map

Deze werkvormen vragen de leerling direct deel te nemen en betrokken te raken bij wat er geleerd gaat worden.
Wat is het doel van instructie geven?

Slide 13 - Open question

Dit doe je om de deelnemers te informeren en te motiveren. Het belangrijkste kenmerk van een instructie is dat deze de handeling ondersteunt.
Kenmerken leerstijl:
Experimenteren
Actief
Durft beslissingen te nemen
Theorie aan praktijk koppelen
Vindt een duidelijk stappenplan fijn
A
beslisser
B
denker
C
doener
D
dromer

Slide 14 - Quiz

This item has no instructions

Kenmerken leerstijl
Leert liefst eerst uit boeken
Kan goed logisch nadenken
Is dol op theorie
Werkt graag eerst alleen, daarna samenwerken
Vindt gestructureerde situaties fijn
A
beslisser
B
denker
C
doener
D
dromer

Slide 15 - Quiz

This item has no instructions

Kenmerken leerstijl
Observeren
Reflecteren
Concreet ervaren
Problemen vanuit verschillende hoeken bekijken
Gericht zijn op nieuwe kansen en oplossingen
A
beslisser
B
denker
C
doener
D
dromer

Slide 16 - Quiz

This item has no instructions

Marzano ontwikkelde in 1992 een model genaamd ‘vijf dimensies van leren’.

Wat zijn deze dimensies? Leg bij elke dimensie kort de betekenis uit.
Zoek op internet of in je BOEK !! [5 minuten]

Slide 17 - Open question

Motivatie, verwerven en integreren, uitbreiden en verfijnen, zelfstandig onderzoek doen en reflecteren. Korte uitleg over de dimensies: eigen antwoord, bijvoorbeeld:
Dimensie één gaat over motiveren. Hoe je ervoor kan zorgen dat een leerling zin krijgt om te leren en te werken.Dimensie twee gaat over het aanleren van twee soorten kennis. Procedurele kennis en declaratieve kennis.Bij de derde dimensie gaat het erom dat de leerling de kans krijgt dieper op de lesstof in te gaan en te verankeren (opslaan).Dimensie vier gaat over onderzoeken en de kennis leren toepassen in betekenisvolle situaties. De transfer van de schoolsituatie naar de echte wereld kan worden gemaakt.Dimensie vijf, de laatste dimensie, gaat over reflecteren. Terugblikken op het leerproces en kritisch kijken naar eigen handelen en eventueel dat van anderen.
DA model
Hierna volgen een paar opdrachten

Slide 18 - Slide

This item has no instructions

Wat moet er beschreven worden in de BEGINSITUATIE

Slide 19 - Open question

Hier beschrijf je wat de leerlingen al weten over het onderwerp, waar hun interesses liggen en of zij hierover al eerder les hebben gehad.
Welke 5
onderwijsleersituaties
zijn er?

Slide 20 - Mind map

Benoem ze alle 5
1. inhoud
2. leeractiviteiten
3. werkvormen
4. materiaal/medi/hulp
5. groeperingen

Wanneer is jouw les geslaagd?

Slide 21 - Open question

This item has no instructions

Noem
minimaal
3 werkvormen

Slide 22 - Mind map

This item has no instructions

Wordt er bij jou op stage gewerkt met verschillende werkvormen? [ minimaal 2 verschillende elke dag]
Ja
Nee

Slide 23 - Poll

This item has no instructions

Einde

Slide 24 - Slide

This item has no instructions