2.3 en 2.4 De Chinese republiek (1912-1949)

2.3 en 2.4
De Chinese republiek (1912-1949)
1 / 44
next
Slide 1: Slide
GeschiedenisMiddelbare schoolvwoLeerjaar 6

This lesson contains 44 slides, with interactive quizzes, text slides and 2 videos.

time-iconLesson duration is: 120 min

Items in this lesson

2.3 en 2.4
De Chinese republiek (1912-1949)

Slide 1 - Slide

Slide 2 - Video

Wat is de juiste chronologische volgorde van de volgende gebeurtenissen?

A
Taiping opstand - Witte Lotus opstand - 1e Opium oorlog - Verdrag van Nanking
B
Witte Lotus opstand - 1e Opium oorlog - Verdrag van Nanking - Taiping opstand
C
1e opiumoorlog - Witte Lotus opstand - Verdrag van Nanking - Taiping opstand
D
Verdrag van Nanking - Taiping opstand -1e Opium oorlog - Witte Lotus opstand

Slide 3 - Quiz

In de Eerste Opium oorlog
A
Eiste Engeland de vrije opium verkoop in China
B
Eiste China de vrije opium verkoop aan Engeland
C
Kwam de Chinese bevolking in opstand tegen het verbod op verkoop van opium
D
kreeg de Chinese overheid een verbod op export van Opium naar India

Slide 4 - Quiz

Welke sociale piramide past het best bij het Confucionistische China
A
Militair Koopman Ambtenaar
B
Koopman Ambtenaar Militair
C
Ambtenaar Koopman Militair
D
Ambtenaar Militair Koopman

Slide 5 - Quiz

Uit welke tijd stamt de zelfversterkingsbeweging?
A
Vanaf 1810
B
Vanaf 1860
C
Vanaf 1890
D
Uit 1911

Slide 6 - Quiz

Het verdrag van Shimonoseki was een verdrag tussen
A
China en Japan
B
China en Engeland
C
China en 12 westerse landen + Japan
D
China en Rusland

Slide 7 - Quiz

De Bokseropstand was gericht tegen
A
Keizerin Cixi
B
Keizer Pu Yi
C
De westerse invloeden
D
Het Confucianisme

Slide 8 - Quiz

Republiek China- 1911 Republiek China o.l.v. president Yuan Shikai
- 1913 parlementsverkiezingen
- Nationalisten (o.l.v. Sun Yat-sen) meeste stemmen
- Politiek programma Drie Volksbeginselen:

Slide 9 - Slide

Drie Volksbeginselen
1. Nationalisme moest leiden tot het terugdringen van buitenlandse invloeden in China
2. Bevolking moest via verkiezingen invloed krijgen in de politiek, waardoor China democratischer zou worden
3. De welvaart van het hele volk moest worden bevorderd (industrialisatie was de sleutel tot welvaartsgroei, maar iedereen in gelijke mate van profiteren)

Slide 10 - Slide

Sun Yat-sen
 • Ondanks verkiezingswinst voor nationalisten bleef Yuan Shikai leider van China
 • Na zijn dood (1916) werd Sun Yat-sen leider, maar China viel verder uiteen
 • Verschillende warlords probeerden met eigen leger machtsgebieden te vergroten
 • Warlord: lokale heerser die zijn macht baseert op militair geweld en onderdrukking

Slide 11 - Slide

Kwomintang en CCP
- 1914 WO1 
- Ook China bij dit conflict betrokken
- DU in 19e eeuw invloedsgebieden in China --> China verklaart oorlog aan Duitsland
- Zouden de geallieerden winnen zouden gebieden terug gaan naar China
- Dit gebeurde niet

Slide 12 - Slide

4 mei beweging • Na 'Versailles' 1919 kreeg Japan de Duitse gebieden toegewezen
 • Verontwaardiging in China groeide, ontstaan verschillende politieke groeperingen
 • 4 mei 1919 duizenden studenten door straten Beijing: protest tegen VvV
 • Actie sloeg snel over naar andere delen van het land: 4 Meibeweging

Slide 13 - Slide

Oprichting CCP
 • Aanhangers riepen op tot boycot van Japan, wakkerden nationalisme aan en pleitten voor modernisering
 • Veel idealen werden overgenomen door CCP (opgericht 1921)
 • Mao Zedong werd binnen CCP steeds belangrijker
 • Boeken van Marx bestudeerd
 • arbeiders die via een revolutie een communistische samenleving realiseren

Slide 14 - Slide

Slide 15 - Slide

Maoïsme
 • Dit zou betekenen dat in China geen revolutie plaats zou kunnen vinden: nauwelijks industrie
 • Mao: ook boeren zouden de revolutie kunnen ontketenen
 • Zij moesten bewust worden én blijven van communistische idealen: massacampagnes
 • Deze ideologie wordt maoïsme genoemd

Slide 16 - Slide

Verenigd Front
1919: oprichting KMT (Kwomintang) olv Sun Yat-sen
1923 eigen leger om te vechten tegen warlords
- Generaal Chiang Kai-shek kreeg de leiding
- KMT kreeg in jaren '20 veel steun van SU
- Drie Volksbeginselen sloten volgens hen aan bij idealen Marxisme
- CCP ook steun maar partij was nog relatief klein

Slide 17 - Slide

Verenigd Front
 • Nationalisten veel steun in de steden
 • CCP heel klein, daarom aansluiting bij KMT
 • S.U. stimuleerde deze samenwerking
 • Samen de strijd aangaan tegen buitenlandse invloeden en binnenlands (warlords)
 • Deze samenwerking werd het Eerste Verenigde Front

Slide 18 - Slide- Sun Yat-sen overleed in 1925, opgevolgd door Chiang Kai-shek
- In het zuiden (Kanton) startten communisten en nationalisten gezamenlijk de Noordelijke Veldtocht (1926)
- Doel: uitschakeling warlords en herstellen eenheid land 
- Veldtocht een groot succes

Slide 19 - Slide

Dat was
deel 1


De andere helft doen we de volgende les!

Slide 20 - Slide

2.3
blz. 34, vraag 8, blz. 36-37 opdracht 3

Slide 21 - Slide

Afsluiting
Volgende les: tweede deel 2.4

Vergeet niet je taken te maken

Slide 22 - Slide

Planning
- Bokseropstand
- Terugblik 2.3 (1912-1926)
- Uitleg leerstof 2.4 (1927-1949)
- Verwerking
- Afsluiting
Ik ben net zo belangrijk in de Chinese geschiedenis als Mao.
Vertel dat in V5!

Slide 23 - Slide

Bronnen bokseropstand

Slide 24 - Slide

"Een langzame dood"
Hoe geeft de bron de situatie van de bokseropstand in China weer? Geef een korte toelichting

Slide 25 - Slide

Slide 26 - Slide

Slide 27 - Slide

'De situatie in het verre Oosten’
Tse Tsan-Tai (1872-1938). Tse-Tai was een nationalistische Chinees die kritiek uitte op de Qing dynastie. In 1892 was hij de mede oprichter van de Furen Literary Society, een organisatie die ideeën verspreidde om de Qing dynastie af te zetten en om van China een republiek te maken.

Slide 28 - Slide

Stel: je schrijft een historisch artikel over de Bokseropstand en je moet twee beeldbronnen kiezen. Welke zijn dat? Geef een korte toelichting.

Slide 29 - Slide

Wat weet je nog van 2.3?
 • Leiders KMT
 • Drie volksbeginselen
 • vier mei beweging
 • CCP
 • Verenigd front (Noordelijke veldtocht)

Slide 30 - Slide

Zuiveringscampagne Chiang Kaishek  1927
'De Japanners zijn een ziekte van de huid. De communisten vormen een ziekte van het hart'
 • Burgeroorlog duurde, met één onderbreking, van 1927-1949

Slide 31 - Slide

Decennium van Nanjing 1927-1937
 1. De industrialisering nam een grote sprong;
 2. Er werden meer scholen en universiteiten gesticht;
 3. De spoorwegen werden enorm uitgebreid;
 4. Er werden banken opgericht en er werd één munteenheid ingevoerd;
 5. De meeste buitenlandse mogendheden stonden veel van hun invloedssferen en exclusieve handelsrechten weer af;

1928: Peking veroverd
Er brak  bloeiperiode aan voor China. (Nanjing decade)
Eénpartijstaat, dictatuur Chaing Kaishek

Slide 32 - Slide

Bloedige breuk
- Chiang Kaishek weinig belang in Drie Volksbeginselen
- Voor de boerenmassa KMT minder aantrekkelijk
- Communisten (CCP) juist meer aanhang door belofte grondhervorming (vgl. Lenin!)
- Veel aanhangers KMT gegoede burgerij
- Vreesden idealen communisten

Slide 33 - Slide

Na de breuk
- Dit betekende niet dat de KMT het hele land onder controle had
- Nanjing werd door Chiang nieuwe hoofdstad 
- Zijn regering stimuleerde industrialisatie, verbeterde de infrastructuur en zegde aantal Ongelijke Verdragen op
- Maar: KMT regering corrupt, politieke tegenstanders vervolgd en CCP verboden

Slide 34 - Slide

Chinese burgeroorlog (1927-1937) • Massamoord Sjanghai
 • Vanaf 1929 opbouw autoritaire staat
 • Blauwhemden

Slide 35 - Slide

Burgeroorlog...
- Al snel nationalisten en communisten gezamenlijke vijand: Japan
- Japan bezette Mantsjoerije 1931 
- Wreed regime
- Pu Yi (inmiddels 25) werd als symbolische heerser aan hoofd van deze 'onafhankelijke' staat gezet
- Vanuit Mantsjoerije probeerde Japan meer delen in noorden van China te veroveren 

Slide 36 - Slide

Voor de lange Mars
- Voor KMT was het geen prioriteit Japanners weg te drijven
- Chiang Kai-shek vond het belangrijker dat om communisten definitief uit te schakelen
- In 1927 hadden de communisten zich terug getrokken in de bergen
- Mao probeerde daar communisme in praktijk te brengen
- Eigen Rode leger trainen (guerrillaoorlog)

Slide 37 - Slide

MAO
 • CCP gebied werd door nationalisten omsingeld 
 • Communisten  op de vlucht
 • Lange Mars naar Yenan (noorden)
 • 1934-1935
 • Doordat Rode Leger boeren goed behandelde, nam steun bij de communisten toe
 • Mao werd definitief leider van CCP door succesvolle strategie tijdens Lange Mars

Slide 38 - Slide

Uiteindelijk weer burgerloog
 • 1937 begon Japan vanuit Mantsjoerije offensief in Oost-China
 • Massaslachtingen in Nanjing
 • Nationalisten en communisten weer samen tegen Japanners (Tweede Verenigde Front 1937)
 • Samenwerking moeizaam
 • Hield toch stand tot Japanse capitulatie 1945
 • Daarna weer vijandschap tussen nationalisten en communisten 
 • 1945-1949 heftige burgeroorlog 

Slide 39 - Slide

Volksrepubliek China
- Na bevrijding van Japan regering officieel in handen van nationalisten
- KMT verliest terrein en macht ondanks hulp VS
- CCP steeds meer aanhangers 
- CCP won burgeroorlog mede door steun SU


Slide 40 - Slide

 • Op 1 oktober 1949 riep Mao Zedong in Beijing de communistische Volksrepubliek China uit
 • Chiang vluchtte met volgelingen naar Taiwan
 • SU bleef CCP steunen terwijl VS nationalisten steunden
 • Hierdoor raakte China betrokken bij de Koude Oorlog

Slide 41 - Slide

De drie principes van Sun Yat Sen zijn
A
Democratie, Nationalisme en Welzijn voor het volk
B
Confucianisme, Democratie en een verlicht keizerschap
C
Socialisme, de boeren aan de macht en nationalisme
D
Welzijn voor het volk, Verlicht keizerschap en technologische ontwikkeling

Slide 42 - Quiz

Slide 43 - Video

Verwerking leerstof 2.3 en 2.4
blz. 34, vraag 8, blz. 36-37 opdracht 3
blz. 38-39 vraag 5 6 7 8 9

Slide 44 - Slide