Engels Ex.train. VMBO

Examentraining Engels
1 / 31
next
Slide 1: Slide
EngelsMiddelbare schoolvmbo, mavoLeerjaar 3,4

This lesson contains 31 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

Examentraining Engels

Slide 1 - Slide

Lesson aim
At the end of this lesson I will know how to target and practice reading, as a preparation for my final exam.

Slide 2 - Slide

Wat is het doel van begrijpend lezen?
A
Een tekst begrijpen
B
Belangrijke informatie uit een tekst halen
C
Betekenis van onbekende woorden achterhalen
D
Een tekst voor plezier kunnen lezen

Slide 3 - Quiz

Bij welke strategie lees je de hele tekst
nauwkeurig?
A
Intensief lezen
B
Scannen/Skimmend
C
Begrijpend
D
Zoekend

Slide 4 - Quiz

Engelse teksten lezen en begrijpen.
A
Lukt mij goed.
B
Gaat redelijk.
C
Vind ik lastig.
D
Lukt niet.

Slide 5 - Quiz

Globaal lezen
zoekend lezen
intensief lezen
tekst helemaal lezen
tekst goed begrijpen
specifieke informatie vinden
vinden van hoofdzaken

Slide 6 - Drag question

Skimmen
Scannen
Intensief lezen
De tekst snel lezen zodat je ongeveer weet waar de tekst over gaat
Je gaat op zoek gaat naar specifieke informatie. 
Lees elk woord en zorg dat je het stukje tekst begrijpt

Slide 7 - Drag question

Lees onderstaande leessituaties. Welke leesstrategie pas je toe?
Situatie 1: 
Om 07.00 uur valt de krant door de brievenbus. Voordat je naar school gaat, wil je snel weten wat het belangrijkste nieuws is. 
Situatie 2: 
Voor biologie moet je een werkstuk maken over klimaatverandering. Je hebt op een internet een tekst gevonden over het klimaat. Je wilt weten of je de tekst kunt gebruiken.
Situatie 3: 
Je hebt morgen een toets over politieke besluitvormingen. Je leest de tekst in je boek maatschappijleer.
Situatie 4:
Je wilt een pretpark bezoeken en bent benieuwd naar de prijzen. Je bezoek de website van het pretpark.
Orienterend lezen
Globaal lezen
Precies lezen
Zoekend lezen

Slide 8 - Drag question

Tekst
Skimmen 
(titel, plaatjes)
Stap 2
Stap 3
Stap 5
Stap 4
Stap 1
Eigen antwoord
Intensief lezen
Vraag lezen
Scannen

Slide 9 - Drag question

Effectief of niet: leesstrategieën
Effectief
Niet effectief
Eerst de hele tekst lezen
Starten met het lezen van vragen 
Starten met lange teksten
Eerst bekijken waar de tekst over gaat
Zelf bedenken wat het antwoord op de vraag kan zijn
Letten op plaatjes

Slide 10 - Drag question

LET OP:
Beantwoord een open vraag altijd in het Nederlands, behalve als het anders is aangegeven. Als je in het Engels antwoordt, levert dat 0 punten op.

Slide 11 - Slide

Slide 12 - Slide

Slide 13 - Slidebut
en because zijn signaalwoorden
but geeft een tegenstelling aan
because een oorzaak/reden

...na een signaalwoord komt informatie en dus vaak je antwoord

Slide 14 - Slide

vertaal:
confident
commuters
struggle
audiences

Slide 15 - Open question


confident - met (zelf)vertrouwen

commuters - forenzen 
(mensen die tussen huis en werk reizen

struggle - worstelen met iets

audiences - publiek (mv)

Slide 16 - Slide

venue
concerns
affect
require
shifts

Slide 17 - Open question


venue - locatie
concerns - bezwaren/zorgen 
affect - invloed hebben op iets 
require - vereisen, nodig zijn, moeten 
shifts (mv) - in dit geval betekent het ploegendiensten  (van die buschauffeurs) maar 
shift kan ook veranderen of verplaatsen betekenen

denk eraan dat je nooit de eerste vertaling klakkeloos overneemt... let goed op context.
Klopt het met de tekst?

Slide 18 - Slide


A
B
C
D

Slide 19 - Quiz

Slide 20 - Slide

vertaal deze signaalwoorden m.b.v. het woordenboek

Slide 21 - Slide

consequently
however
likewise
moreover

Slide 22 - Open question

consequently                     als gevolg, dus, 
however                               echter, maar, niettemin
moreover                             bovendien
likewise                                 evenals, net als, insgelijks

Dit zijn allemaal signaalwoorden, met andere woorden: een signaalwoord moet een belletje doen rinkelen.

Na een signaalwoord komt er altijd belangrijke informatie

Slide 23 - Slide

Slide 24 - Slide


A
consequently
B
however
C
likewise
D
moreover

Slide 25 - Quiz

          Ga terug naar de vorige slide (tekst)
1. zoek moeilijke woorden in deze tekst
2. schrijf ze op en markeer ze met geel (tijdens een papieren examen met een markeerstift)

3. Weet je wat ze betekenen?
4. kun je ze 'raden' uit de context? = tekst om een woord heen zo niet, zoek op en schrijf op. 


Slide 26 - Slide

moeilijke woorden uit de tekst

Slide 27 - Mind map

Slide 28 - Slide

Slide 29 - Slide

zoek ze op en schrijf de vertaling

Slide 30 - Open question

has embarked                  is begonnen met
covert mission                  geheime missie
(to) rid                                  je ergens van ontdoen/afkomen
include                                omvatten, betrekken
posing as                            zich voordoen als
other reasons include     andere redenen zijn
offspring                              nageslacht, kinderen
admitting                             toegeven
Let op! als er -ing achter staat, is het HELE ww zonder -ing  ->dus je zoekt op       admit= toegeven


. du

Slide 31 - Slide