Th7 B3 Bevruchting oefenvragen

Thema 7   Voortplanting planten en dieren
B3    Bevruchting 
Info gebruikt van:
Malmberg methode Biologie en verzorging voor jou
Biologiepagina.nl
Bioplek.org
Biologieweb.nl
e.a. 
1 / 33
next
Slide 1: Slide
BiologieMiddelbare schoolvmbo k, g, t, mavoLeerjaar 1

This lesson contains 33 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 15 min

Items in this lesson

Thema 7   Voortplanting planten en dieren
B3    Bevruchting 
Info gebruikt van:
Malmberg methode Biologie en verzorging voor jou
Biologiepagina.nl
Bioplek.org
Biologieweb.nl
e.a. 

Slide 1 - Slide

Leerdoelen
Je kunt beschrijven hoe de bevruchting bij zaadplanten verloopt
Begrippen: stuifmeelbuis, bevruchting, eicel
Nakijken: Magister 
ELO gedeelde documenten NZ kies thema
Je kunt de veranderingen in het zaadbeginsel 
na bevruchting beschrijven
Begrippen: kiem, zaad, vrucht

Slide 2 - Slide

Na het leren, controleren, wat weet je al? 
Wat is nog lastig? Wat ga je daaraan doen?
1. Gebruik de leertips voor NZ (in je schrift geplakt, in magister)
2. Gebruik de leerdoelen: Leg uit
3. Leerwerkboek: Afbeeldingen met namen van onderdelen leren
4. Herhaal het maken van de opdrachten (online)
5. Magister-Leermiddelen: Flitskaarten
6. Magister-Leermiddelen: Test jezelf van elke basisstof
7. Magister-Leermiddelen: Oefentoets (diagnostische toets) ... voor PW
8. LessonUP: oefenvragen maken
9. Gebruik biologiepagina.nl (Let op: Daar is meer info, die extra's niet leren)

Slide 3 - Slide

Nog meer info en/of oefenen

Slide 4 - Slide

Practica
-  Basisstof 1: Practica 1: De bloemen van een witte dovenetel
    blz. 178 en 179
-  Basisstof 1: Practica 2: Een bloem van ......
    Blz. 180 en 181
- Basisstof 2: Practica 4: Stuifmeelkorrels
   Blz 183
- Basisstof B4: Practica 6: Tomaat (Schematisch!) of nr 7/8

Slide 5 - Slide

Slide 6 - Video

De stuifmeelbuis is op weg naar het zaadbeginsel. Als de top bij de eicel is aangekomen barst hij open.
Bevruchting: De kern van de stuifmeelkorrel smelt samen met de kern van de eicel.
De geslachtscellen zijn samengesmolten.

Slide 7 - Slide

Bevruchte eicel groeit uit tot de kiem
 zaadbeginsel tot zaad
Bevruchting: Vruchtbeginsel groeit uit tot vrucht met daarin een of meer zaden
Deze peer is 1 x bevrucht
zaadhuid
kiem
zaadlob met reservevoedsel
zaad
vrucht(vlees)

Slide 8 - Slide


zaad
beginsel

stempel

eicel

vrucht
beginsel

bloem
bodem

stijl

Slide 9 - Drag question

Het vruchtbeginsel
is een onderdeel van
A
De helmknop
B
De stamper
C
De stempel
D
De helmdraad

Slide 10 - Quiz

De ................................. groeit door de ..................................

in de richting van het ......................
Dan gaat hij naar het poortje van het ....................
Daar barst de stuifmeelbuis open. 

De ................................. van de stuifmeelkorrel smelt samen met de kern van de ...........................
Nu is de de eicel ........................

eicel

stuifmeel
korrel

vrucht
beginsel

kern

bevrucht

stijl

zaad
beginsel

stuifmeelbuis / pollenbuis

Slide 11 - Drag question

De stuifmeelbuis (pollenbuis)
groeit van ..... naar
(juiste volgorde)
A
stempel, stijl, zaadbeginsel
B
stijl, stempel, zaadbeginsel
C
vruchtbeginsel, stempel, stijl
D
zaadbeginsel, stempel, stijl

Slide 12 - Quiz

Uit de bevruchte eicel ontstaat een ....................


Uit het zaadbeginsel ontstaat een         ....................


Uit het vruchtbeginsel ontstaat een       ....................

vrucht

kiem

zaad

Slide 13 - Drag question

Wat ontstaat er
uit een bevruchte eicel
A
een kiem
B
een zaad
C
een eicel
D
een stuifmeelkorrel

Slide 14 - Quiz

Wat ontstaat er
uit een zaadbeginsel na bevruchting?
A
een kiem
B
een zaad
C
een stuifmeelkorrel
D
een eicel

Slide 15 - Quiz


Hoeveel zaadbeginsels zie je?
A
1
B
2
C
3
D
4

Slide 16 - Quiz

Hoeveel vruchtbeginsels
zie je?
A
1
B
2
C
3
D
4

Slide 17 - Quiz

Hoe vaak is
de appel bevrucht?
A
1
B
2
C
3
D
4

Slide 18 - Quiz

Hoeveel eicellen zijn er op de stempel terechtgekomen?
A
0
B
1
C
2
D
3

Slide 19 - Quiz

Stel: de eicel in een zaadbeginsel wordt niet bevrucht

Hoeveel zaadbeginsels kunnen er dan uitgroeien tot zaad?
A
0
B
1
C
2
D
dat ligt eraan hoeveel zaadbeginsels er zijn

Slide 20 - Quiz


Hoeveel stuifmeelbuizen zijn er 'actief' geweest?
A
1
B
2
C
3
D
4

Slide 21 - Quiz

Nr. 3
Dit zijn de
A
zaadhuiden
B
navels
C
bonen
D
zaadlobben

Slide 22 - Quiz

Nr. 4
Dit is de
A
zaadhuid
B
navel
C
boon
D
zaadlob

Slide 23 - Quiz

Nr. 7
Dit is de
A
zaadhuid
B
navel
C
kiem
D
zaadlob

Slide 24 - Quiz


De zaadlobben bevatten
A
water
B
niks
C
reserve voedsel
D
een kiem

Slide 25 - QuizWat is waar?


A
a) stijl c) zaadbeginsel
B
b) stempel kleine afbeelding is een zaadcel
C
c) stijl kleine afbeelding is een eicel
D
a) stempel kleine afbeelding is een zaadbeginsel met eicel

Slide 26 - Quiz


Het vruchtbeginsel is een onderdeel van het vrouwelijk geslachtsorgaan van een plant
A
waar
B
nietwaar

Slide 27 - Quiz


In het vruchtbeginsel zitten
A
stuifmeelkorrels
B
stempels
C
zaadbeginsels
D
helmhokjes

Slide 28 - Quiz


In elk zaadbeginsel zit een
A
eicel
B
zaadcel
C
stuifmeelkorrel
D
kern van een zaadcel

Slide 29 - Quiz


buitenkant
boon

Kiem
Navel
Zaadhuid
Zaadlobben

Slide 30 - Drag question


In elk zaadbeginsel zit een zaad
A
waar
B
nietwaar

Slide 31 - Quiz


de zaadhuid is een vliesje
A
waar
B
nietwaar

Slide 32 - Quiz

1
2
3
4
5
6
7
kiem - blaadje
zaadhuid
worteltje
navel
hartvormig bultje .
poortje
zaadlobben

Slide 33 - Drag question