LJ 3 Brückenschlag Woche 38-1

Herzlich Willkommen 
Woche 38
1 / 48
next
Slide 1: Slide
DuitsMiddelbare schoolvmbo kLeerjaar 1

This lesson contains 48 slides, with interactive quizzes, text slides and 2 videos.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

Herzlich Willkommen 
Woche 38

Slide 1 - Slide

Slide 2 - Slide

Instructie 1

Lernziele
  • Ik ken de regels voor het geslacht van het z.n.w. en kan deze toepassen.
  • Ik ken regels voor het vormen van het meervoud en kan deze toepassen.
  • Ik ken de regels voor de bezittelijke v.n.w. en kan deze toepassen

Programm
Herhalen grammatica + oefenen van de grammaticale regels
Slide 3 - Slide

Slide 4 - Slide

Slide 5 - Slide

Slide 6 - Slide

Slide 7 - Slide

Slide 8 - Video

Klasse
A
der
B
die
C
das

Slide 9 - Quiz

Junge
A
die
B
der
C
das

Slide 10 - Quiz

Kind
A
die
B
der
C
das

Slide 11 - Quiz

Mädchen
A
das
B
die
C
der

Slide 12 - Quiz

Onkel
A
die
B
der
C
das

Slide 13 - Quiz

Lehrerin
A
der
B
das
C
die

Slide 14 - Quiz

Klassenarbeit
A
das
B
der
C
die

Slide 15 - Quiz

Kater
A
die
B
das
C
der

Slide 16 - Quiz

Opa
A
der
B
die
C
das

Slide 17 - Quiz

Pferd
A
das
B
die
C
der

Slide 18 - Quiz

Buch
A
die
B
das
C
der

Slide 19 - Quiz

vrouwelijke personen, dieren en woorden met de uitgang -e, -ung, -heit, -keit, krijgen het lidwoord..
A
...die
B
...der
C
...das

Slide 20 - Quiz

Mannelijke personen en dieren krijgen het lidwoord ...
A
...das
B
...die
C
...der

Slide 21 - Quiz

Nederlandse onzijdige woorden krijgen meestal in het Duits het lidwoord....
A
...der
B
...das
C
...die

Slide 22 - Quiz

Slide 23 - Slide

Slide 24 - Slide

Slide 25 - Slide

Slide 26 - Slide

Slide 27 - Slide

Slide 28 - Slide

Mehrzahl von 'Klasse'
A
Klasse
B
Klassen
C
Klassenen

Slide 29 - Quiz

Mehrzahl von 'Onkel'
A
Onkels
B
Onkelen
C
Onkel

Slide 30 - Quiz

Mehrzahl von 'Mädchen'
A
Mädchens
B
Mädchen
C
Mädchenen

Slide 31 - Quiz

Mehrzahl von 'Sohn'
A
Sohne
B
Sohns
C
Söhne

Slide 32 - Quiz

Mehrzahl von 'Schule'
A
Schulen
B
Schule
C
Schuls

Slide 33 - Quiz

Mehrzahl 'Heft'
A
Heften
B
Hefte
C
Heftens

Slide 34 - Quiz

Mehrzahl "Opa'
A
Opan
B
Opaen
C
Opas

Slide 35 - Quiz

Slide 36 - Video


der Mann
- ein Mann

das Kind
- ein Kind

die Frau
- eine Frau

die Häuser
- keine Häuser

Slide 37 - Slide

mijn
jouw, je
zijn
haar
ons, onze
jullie
hun
uw
mein-
dein-
sein-
ihr-
unser-
euer-
ihr-
Ihr-

Slide 38 - Slide

De bezittelijke voornaamwoorden
  • Bezittelijke voornaamwoorden hebben dezelfde vervoeging als lidwoorden van de ein-Gruppe
 
nv
m
v
o
mv
+1
der Mann
ein- Mann
mein- mann
die Frau
eine Frau
deine frau
das Kind
ein Kind
sein- kind
die     Kinder
keine Kinder
unsere kinder

Slide 39 - Slide

der/das
die (ez)
die (mz)
ein
eine
keine

Slide 40 - Drag question

Ich mag ... Katzen
A
kein
B
keine

Slide 41 - Quiz

Hier ist ... Buch für dich
A
ein
B
eine

Slide 42 - Quiz

Deutsch ist ... komische Sprache.
A
ein
B
eine

Slide 43 - Quiz

Kannst du mir ... Gabel geben?
A
ein
B
eine

Slide 44 - Quiz

Zum Geburtstag möchte ich ... Pferd.
A
ein
B
eine

Slide 45 - Quiz

Lernziele
* Ik ken de regels voor het geslacht van het z.n.w. en kan deze toepassen.
* Ik ken regels voor het vormen van het meervoud en kan deze toepassen.
* Ik ken de regels voor de bezittelijke v.n.w. en kan deze toepassen

😒🙁😐🙂😃

Slide 46 - Poll

Instructie 2

Lernziele
  • Ik ken de persoonlijke voornaamwoorden in het Duits.
  • Ik kan de regelmatige werkwoorden vervoegen.

Programm
Herhalen grammatica + oefenen van de grammaticale regels
Slide 47 - Slide

Instructie 3

Lernziele
Ik ken de betekenis van de werkwoorden können/mögen en wollen en kan
ze op de juiste manier gebruiken.

Programm
Herhalen grammatica + oefenen van de grammaticale regels
Slide 48 - Slide