P3 - week 2 - Module A - vervolg Oriëntatie

1 / 12
next
Slide 1: Slide
Verpleging en verzorgingMBOStudiejaar 1

This lesson contains 12 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Opzet les
 • Welkom
 • Aanwezigheid
 • Project / Stage-ervaringen 
 • Lesdoelen
 • Vragen beantwoorden over W3 en uitleg oefenopdrachten?
 • Samenwerkingsopdracht
 • Starten met het maken van een planning

Slide 2 - Slide

This item has no instructions

Hoe was het op stage ? of
Hoe was de start van het project?
😒🙁😐🙂😃

Slide 3 - Poll

studenten tikken een smiley aan.
Laat enkele studenten vertellen
Lesdoelen 
aan het einde van de les:
 • is voor de student de informatie over "Werken met de oefenopdrachten (00)" in Digibib duidelijk
 • kan de student in eigen woorden uitleggen wat er van hem/haar  verwacht wordt bij oefenopdracht B1-K1-W3  
 • heeft de student een opstart gemaakt met de planning W3

Slide 4 - Slide

This item has no instructions

Wat zijn je vragen over
00 werken met
oefenopdrachten

Slide 5 - Open question

Je kan er ook voor kiezen om heel B1-K1-W3 V1 t/m 3 en O1 t/m O3 met de klas door te nemen.
Wat zijn je vragen over:
B1-K1-W3: voert interventies uit?

Slide 6 - Open question

This item has no instructions

Opdracht
Bespreek  met een medestudent de 3 opdrachten "Verkennen" van W3. Hoe denken jullie hiermee aan de slag te gaan in de BPV?

 • V1: protocollen
 • V2: Hulp bij praktische zaken, daginvulling of dagbesteding
 • V3: Bewaken van vitale functies en veiligheid

Klassikale terugkoppeling. 

Slide 7 - Slide

I
Doe het zelfde maar dan voor
Bespreek met een medestudent de 3 opdrachten "Oefenen" van W3. Hoe denken jullie hiermee aan de slag te gaan in de BPV?

O1: Verlenen van basiszorg
O2: Begeleiden van zorgvragers bij dagelijkse activiteiten
03: Controleren van vitale functies

Klassikale terugkoppeling. 

Slide 8 - Slide

This item has no instructions

Planningsformulier
Per werkproces dient er een planning gemaakt te worden van de opdrachten die je moet maken. Dit doe je aan de hand van een planningsformulier.
Zoek het het planningsformulier eens op Digibib.

Waar staat het?

Wat is het doel van een planning?Slide 9 - Slide

Laat student zelf het formulier zoeken, zodat ze het altijd terug kunnen vinden op Digibib.

Planningsformulier is te vinden onder: 
00 werken met oefenopdrachten, 
punt 3 "Wegwijzer".

Doel Planning:
Door een planning te maken leer je om effectief te werken en het resultaat te bereiken. 

Open het planningsformulier en  bespreek het met de studenten.
Opdracht 
Je gaat de slag met het invullen van het planningsformulier

De opdrachten V1 t/m V3 en O1 t/m O3 van B1-K1-W3 zijn besproken.
Neem de informatie en tips mee en verwerk ze in je planning.

Ga hiermee aan de slag in de tweede les van deze week. Probeer eens het planningsformulier zo volledig mogelijk in te vullen en neem dit mee naar de les van week 3. 

Slide 10 - Slide

In week 3 kun je een klassikaal 1 of meerdere planningsformulieren bespreken en kunnen de studenten hun eigen formulier nog aanpassen. 

Planning inleveren eind week 5
BPV
Maar ga de eerste drie weken vooral:

 • meekijken en meelopen met je werkbegeleider en/of collega’s
 • de bewoners leren kennen
 • de afdeling leren kennen
 • oefenen en ondersteunen bij het verlenen van de basiszorg 

Veel plezier 

Slide 11 - Slide

This item has no instructions

Lesdoelen bereikt?
 • is voor de student de informatie over "Werken met de oefenopdrachten (00)" in Digibib duidelijk
 • kan in eigen woorden uitleggen wat er van hen verwacht wordt bij oefenopdracht B1-K1-W3  
 • heeft de student een opstart gemaakt met de planning W3

Slide 12 - Slide

This item has no instructions