future 2

Future
1 / 15
next
Slide 1: Slide
EngelsMiddelbare schoolvwoLeerjaar 3

This lesson contains 15 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 30 min

Items in this lesson

Future

Slide 1 - Slide

4 manieren
am / are / is + going to + werkwoord
 will + werkwoord/Shall + werkwoord*
Present simple
Present continuous

* In questions for: I/ we
Text

Slide 2 - Slide

am/ are/ is + going to + stam
Wanneer? 
- Als je een plan hebt,  maar niets afgesproken of geregeld dus dat kan veranderen (50%)
I am going to visit Bob.
- Je hebt bewijs/je ziet dat iets gaat gebeuren
 Look at that car! It is out of control, it is going to crash.

Slide 3 - Slide

am/ are/ is + going to + stam
+ am/are/is/ + going to + ww
- am/are/is + not + going to + ww
?am/are/is + going to + ww


Slide 4 - Slide

Will + stam
Wanneer? 
- bijv. Als je iets besluit op het moment van spreken.
"Hey, there is no milk." I will get some milk.
-Dus bij: een belofte,  een aanbod, een besluit, een verzoek, een aankondiging of  een voorspelling zonder bewijs. 


Slide 5 - Slide

Shall + stam
Wanneer? 
- Bij vraagzinnen met als onderwerp I en we.
Shall I go to the supermarket? 


Slide 6 - Slide

Present simple
Wanneer? 
Als iets gaat gebeuren volgens een vast tijdschema/rooster/ openings- sluitingstijden/ begin-/ eindtijd. 
The train leaves at 13.00 pm.
Vorm: stam of stam + s
don't + stam of doesn't + stam
Do + stam of Does + stam


Slide 7 - Slide

Present continuous
Wanneer? 
Persoonlijke afspraken waarvan de tijd en/of plaats al vaststaat  in jouw  agenda en vrijwel zeker gaan gebeuren.
Tommy is visiting his grandmother tomorrow.
I am having an appointment at the dentist's.Slide 8 - Slide

Present continuous
Vorm: 
am / are / is + stam + ing
am / are / is + not + stam + ing
Am / Are / Is + stam + ing

Slide 9 - Slide

I ______ (visit)my grandmother next week. She just called.
A
am going to visit
B
will visit
C
shall visit
D
am visiting

Slide 10 - Quiz

______ you _____ (open) the door for me, please?
A
Will you open
B
Shall you open
C
Are you going to open

Slide 11 - Quiz

_____ we ____(go) to the cinema later?
A
Will we go
B
Are we going to go
C
Shall we go

Slide 12 - Quiz

Look at the clouds! I think it ______ (rain).
A
will rain
B
shall rain
C
is going to rain

Slide 13 - Quiz

The train ______ (leave) at 14.00 p.m.
A
is going to leave
B
will leave
C
leaves
D
is leaving

Slide 14 - Quiz

I think Tom ............a police officer.
A
is going to become
B
becomes
C
will become
D
is becoming

Slide 15 - Quiz