Doelen van activiteiten1 / 20
next
Slide 1: Slide
WelzijnMBOStudiejaar 2

This lesson contains 20 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

Items in this lessonSlide 1 - Slide

Lesdoelen
lesdoelen: 
 • kan je verschillende doelen van activiteiten noemen 
 • kan je uitleggen waarom het belangrijk is om doelen te formuleren. 
 • weet je hoe je op een methodische manier werkt als helpende zorg en welzijn

Slide 2 - Slide

plannen:
wat weet jij erover?

Slide 3 - Mind map

beginsituatie vaststellen
Probleem, behoefte, ondersteuningsvraag
 Beginsituatie vaststellen
Doelen formuleren
Plan maken en uitvoeren
Evaluatie
Methodische cyclus

Slide 4 - Slide

Verschillende doelen
Voordat je een doel stelt voor een activiteit vraag je jezelf eerst de volgende vragen:
 1. interesse (wat vindt de cliënt leuk)
 2. mogelijkheden (wat kan de cliënt)
 3. uitdagingen (op welke manier wordt de cliënt uitgedaagd)

Slide 5 - Slide

Opdracht boek
Lees 2.1 Stimuleren van de ontwikkeling
Maak opdracht 9 en 10

Je hebt hier  15 minuten de tijd voor
timer
20:00

Slide 6 - Slide

Activiteiten met verschillende doelen
 • recreatief doel
 • educatief doel
 • trainen van het geheugen
 • activiteiten en zintuigen
 • zelfredzaamheid stimuleren
 • veranderen van gedrag

Slide 7 - Slide

Geef een voorbeeld van een activiteit met een recreatief doel

Slide 8 - Open question

activiteiten om het geheugen te trainen doe je vooral met
A
baby's
B
schoolkinderen
C
pubers
D
ouderen

Slide 9 - Quiz

welke activiteiten kan je doen met ouderen?

Slide 10 - Open question

Slide 11 - Video

welke ontwikkeling wordt hier gestimuleerd?
A
de cognitieve ontwikkeling
B
de motorische ontwikkeling
C
de zelfredzaamheid
D
de lichamelijke ontwikkeling

Slide 12 - Quiz

Waarom zou je gedrag van een cliënt willen veranderen?

Slide 13 - Open question

Voor welke cliënten is een vast dagritme is belangrijk

Slide 14 - Open question

timer
15:00

Slide 15 - Slide

Begin situatie vaststellen
Zet de stappen van de methodische cyclus in de juiste volgorde.
SMART Doelen 
Evalueren
Plan maken & uitvoeren
hulpvraag
Stap 1
Stap 2
Stap 3
Stap 4
Stap 5

Slide 16 - Drag question

oefenen
Maak de opdrachten uit het stencil af tijdens de les.
Opdracht 12, 13, 14, 15, 16 en 17

Slide 17 - Slide

wat is het belangrijkste dat je deze les geleerd hebt over doelen van activiteiten?

Slide 18 - Open question

waarom is het belangrijk om doelen voor activiteiten te bepalen?

Slide 19 - Open question

Slide 20 - Slide