NS2T3H05.4+5.5 Onvolledige verbranding + Verbranding en milieu

5.4 Onvolledige verbranding
5.5 Verbranding en milieu
1 / 24
next
Slide 1: Slide
Middelbare schoolvmbo tLeerjaar 3

This lesson contains 24 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 15 min

Items in this lesson

5.4 Onvolledige verbranding
5.5 Verbranding en milieu

Slide 1 - Slide

Wat gaan we doen?
 • Herhaling
 • Leerdoelen
 • Theorie
 • Controlevragen
 • Huiswerk

Slide 2 - Slide

Met welke stof toon je water aan?
A
Helder kalkwater --> wordt troebel
B
Wit kopersulfaat --> wordt blauw
C
Troebel kalkwater --> wordt helder
D
Blauw kopersulfaat --> wordt wit

Slide 3 - Quiz

Hoe heten de verbrandingsproducten die bij een volledige verbranding ontstaan ?
A
Roest
B
Sulfiden
C
Moleculen
D
Oxiden

Slide 4 - Quiz

Schat in (%) hoever je
bent met je verslag

Slide 5 - Mind map

Leerdoelen
 • Ik weet wat een onvolledige verbranding is
 • Ik ken de gevaren van koolo(stof)monoxide
 • Ik kan een reactievergelijking van een onvolledige verbranding kloppend maken
 • Ik ken schadelijke verbrandinsgproducten
 • Ik ken de eigenschappen van schadelijke verbrandinsgproducten

Slide 6 - Slide

Volledige verbranding van koolwaterstoffen

Onvolledige verbranding van koolwaterstoffen

 • Onvoldoende zuurstof

 • Er ontstaan CO, H2O en/of CO en/of C

 • Gele vlam (door roet)
 • Voldoende zuurstof

 • Er ontstaan alléén CO2 en H2O

 • Blauwe vlam

Slide 7 - Slide

Koolstofmonoxide (koolmonoxide)

 • Kleurloos!
 • Geurloos!
 • Giftig!

Slide 8 - Slide

Slide 9 - Slide

 • Volledige verbranding methaan

 • CH4 (g) + 2 O2 (g)  ---> CO2 (g) + 2 H2O (g)

 • Dus: 1 molecuul methaan : 2 moleculen zuurstof

 • Onvolledige verbranding methaan

 • 2 CH4 (g) + 3 O2 (g) ---> 2 CO (g) + 4 H2O (g)

 • Dus: 1 molecuul methaan : 1,5 moleculen zuurstof

Slide 10 - Slide

 • Volledige verbranding methaan

 • CH4 (g) + 2 O2 (g)  ---> CO2 (g) + 2 H2O (g)

 • Dus: 1 molecuul methaan : 2 moleculen zuurstof

 • Onvolledige verbranding methaan

 • CH4 (g) +  O2 (g) ---> C (s) + 2 H2O (g)

 • Dus: 1 molecuul methaan : 1 molecuul zuurstof

Slide 11 - Slide

 • Volledige verbranding methaan

 • CH4 (g) + 2 O2 (g)  ---> CO2 (g) + 2 H2O (g)

 • Dus: 1 molecuul methaan : 2 moleculen zuurstof

 • Onvolledige verbranding methaan

 • 6 CH4 (g) + 9 O2 (g) ---> 2 CO2 (g) + 2 CO (g) + 2 C (s) + 12 H2O (g)

Slide 12 - Slide

(Versterkt) broeikaseffect & CO2

Slide 13 - Slide

NOx en SO2
 • NOx = NO, NO2, NO3
 • N2 uit de lucht (78%)

 • Zwavel (S) uit zwavelhoudende brandstoffen: zware stookolie (schepen) en  steenkool (elektriciteitscentrales)

Slide 14 - Slide

Zure regen

 • NOx reageert met water tot HNO3 (salpeterzuur)

 • S reageert met water tot H2SO4 (zwavelzuur)

Slide 15 - Slide

Fijnstof

 • Deeltjes < 10 micrometer

 • Tast luchtwegen aan

 • Voorkomen door filters

Slide 16 - Slide

Smog
 • SMoke + fOG = SMOG

 • Ontstaat bij "drukkend", windstil weer

 • Lijkt op mist maar wordt niet veroorzaakt door gecondenseerde waterdamp maar door kleine schadelijke deeltjes

Slide 17 - Slide

CFK's 

 • ChloorFluorKoolwatersoffen

 • Tast ozonlaag aan

 • Teveel UV-straling

Slide 18 - Slide

DUS....

Slide 19 - Slide

Zure regen wordt veroorzaakt door:
A
CFK's
B
Koolstofdioxide
C
Smog
D
Stikstof en zwavel

Slide 20 - Quiz

Bij de onvolledige verbranding van een koolwaterstof ontstaan, naast water en koolstofdioxide:
A
Roet
B
Koolstofmonoxide
C
Roet en/of koolstofmonoxide
D
Smog

Slide 21 - Quiz

Waar of niet waar?
Er is altijd sprake van een broeikaseffect
A
WAAR
B
NIET WAAR

Slide 22 - Quiz

Leerdoelen behaald?
 • Ik weet wat een onvolledige verbranding is
 • Ik ken de gevaren van koolo(stof)monoxide
 • Ik kan een reactievergelijking van een onvolledige verbranding kloppend maken
 • Ik ken schadelijke verbrandinsgproducten
 • Ik ken de eigenschappen van schadelijke verbrandinsgproducten

Slide 23 - Slide

Huiswerk

 • Verder werken aan verslag (19 april!)

 • Optioneel: 5.4 + 5.5 maken en nakijken

 • Vragen stellen kan altijd in het kanaal of 1-op-1 chat in Teams of via Magistermail 

Slide 24 - Slide