M2_Engels_week40

M2 - English - week 40
1 / 33
next
Slide 1: Slide
EngelsMiddelbare schoolmavoLeerjaar 3

This lesson contains 33 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

M2 - English - week 40

Slide 1 - Slide

Regels
1: We hebben respect voor elkaar.
2: Je hebt jouw spullen op orde.
3: Telefoon zit in de kluis of in de telefoontas.
4: Als je een vraag hebt, steek je jouw vinger op.
5: Kauwgom eet je niet in de klas.

Slide 2 - Slide

Quizlet Theme 1
https://quizlet.com/missjoosten/folders/m2-stepping-stones-1?x=1xqt&i=3vdfuo

Quizlet onregelmatige werkwoorden: https://quizlet.com/_a4guzj?x=1jqt&i=3vdfuo

Slide 3 - Slide

Planning
- Newsround
- Reading tip 1
- Discussing Stone 2
- Work individually 

Slide 4 - Slide

Planning
- Newsround
- Reading tip 1
- Discussing Stone 2
- Work individually 

Slide 5 - Slide

UUR 1
Planning
- Recap grammar
- Practise grammar
- Learn for the SO or make the Test Yourself

Slide 6 - Slide

Targets (uur 1)
At the end of the lesson I have increased my vocabulary.
At the end of the lesson I can use the grammar in context.

Slide 7 - Slide

Checking your answers

Slide 8 - Slide

Past Simple (verleden tijd)
Acties die in het verleden zijn afgelopen

Formule: WW + ed / 2e rijtje

Past Simple kan je onthouden door te kijken of er een tijdsaanduiding in de zin staat. 

Signaalwoorden: last week, yesterday, in 2002, a week ago, etc.

Slide 9 - Slide

Past Simple (regelmatig)
 • I walked to school yesterday.
 • She listened to music this morning.
 • He climbed the Mount Everest last year.
 •  Sophie cycled to her work last weekend.
 • I partied last weekend.

Slide 10 - Slide

My school _____ (start) at 8 AM yesterday.

Slide 11 - Open question

I _________ (write) a book seven years ago.

Slide 12 - Open question

I _________ (cycle) to school yesterday.

Slide 13 - Open question

She _________ (eat) pizza last night.

Slide 14 - Open question

We ______ (enjoy) the newest James Bond movie last weekend.

Slide 15 - Open question

Prepositions of time (on, in, at)
 • On --> dagen en data           
VB: I play football on Saturdays
 •  In --> maanden, jaartallen, seizoenen en dagdelen
VB: Dad walks the dog in the morning.
 • At --> kloktijden
VB: The film starts at 7 o'clock.

Slide 16 - Slide

I play hockey ___ Mondays
A
on
B
in
C
at

Slide 17 - Quiz

My mom washes our clothes ___ the evening.
A
on
B
in
C
at

Slide 18 - Quiz

School starts ___ eight o'clock.
A
in
B
on
C
at

Slide 19 - Quiz

Vragen en ontkenningen (PaS)
1: Staat er een vorm van to be (was/were) in de zin?
JA --> gebruiken                
* I was happy - was I happy? - I wasn't happy

NEE --> gebruik did + hele werkwoord
* I helped mom  - Did I help mom ? - I didn't help mom

Slide 20 - Slide

Maak een vraagzin: I played soccer.

Slide 21 - Open question

Maak een negatieve zin: She was nice.

Slide 22 - Open question

Maak een negatieve zin: I helped mom.

Slide 23 - Open question

Planning
Choose one of the options you want to do.
 1. Make the Test Yourself
 2. Learn for the SO

Slide 24 - Slide

Homework
MM2D: donderdag 7 oktober
MM2G: donderdag 7 oktober

Leren: leer de stof voor de SO (blz. 17-18-19)

Slide 25 - Slide

UUR 2
Planning
- SO
- Watch a little clip
- Game irregular verbs
- (Test Yourself) 

Slide 26 - Slide

Targets (uur 2)
At the end of the lesson I have increased my vocabulary.
At the end of the lesson I have improved my listening skills.

Slide 27 - Slide

SO
Telefoons in de telefoontas

Boeken in de tas

Alleen een pen op tafel

Slide 28 - Slide

Slide 29 - Video

Game!
Stand up! 

Slide 30 - Slide

Planning
Choose one of the options you want to do.
 1. Finish Test Yourself
 2. Practise grammar
 3. Learn irregular verbs

Slide 31 - Slide

Homework
MM2D: dinsdag 12 oktober
MM2G: woensdag 13 oktober

Maken: Test Yourself
Leren: A t/m proverbs & sayings + Stones 1 + 2 + 3 + onregelmatige werkwoorden

Slide 32 - Slide

Evaluation
Have you increased your knowledge of sentence structure?
Have you increased your vocabulary?

Slide 33 - Slide