Hoofdstuk 6, les 5

Huiswerk
Doornemen paragraaf 6.3
Maken de opdrachten van deze paragraaf
1 / 13
next
Slide 1: Slide
EconomicsSecondary Education

This lesson contains 13 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

Huiswerk
Doornemen paragraaf 6.3
Maken de opdrachten van deze paragraaf

Slide 1 - Slide

Zijn er vragen over het huiswerk?

Slide 2 - Open question

Slide 3 - Slide

Slide 4 - Slide

Prijs van arbeid

Slide 5 - Slide

Wat is een CAO?

Slide 6 - Mind map

Slide 7 - Slide

Bij een vraagoverschot is er:
A
werkloosheid
B
geen werkloosheid

Slide 8 - Quiz

Bij een aanbodoverschot is er:
A
geen werkloosheid
B
wel werkloosheid

Slide 9 - Quiz

Wat gebeurt er met het loon, als er meer aanbod van arbeid komt?

Slide 10 - Open question

Waarom heeft NL een
minimumloon?

Slide 11 - Mind map

Controle
Schrijf de definitie van het volgende begrip in je eigen woorden op.
1. CAO (Collectieve arbeidsovereenkomst)

2. Geef een voorbeeld van aanbod van arbeid & vraag van arbeid.

Slide 12 - Slide

HUISWERK
Doornemen paragraaf 6.4
We maken de opdrachten  niet, 
er is een praktische opdracht
2-tallen, doorlezen, vragen bedenken


Slide 13 - Slide