Marketing les 10

SWOT analyse
1 / 31
next
Slide 1: Slide
MarketingMBOStudiejaar 2

This lesson contains 31 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

SWOT analyse

Slide 1 - Slide

DESTEP

Slide 2 - Slide

DESTEP

Slide 3 - Slide

Slide 4 - Video

Kies één van de DESTEP-factoren en benoem een trend die specifiek voor Netflix geldt..

Slide 5 - Open question

Slide 6 - Slide

Voor welke analyse kun je DESTEP gebruiken?
A
Interne analyse
B
Externe analyse

Slide 7 - Quiz

INTERN

EXTERN

Concurrentie 
Product
Politieke ontwikkelingen
Bedrijfsanalyse
Bestaande klanten
Afnemersanalyse
Verkoopprijs eigen product
Bedrijfstakanalyse
DESTEP

Slide 8 - Drag question

Noem 2 sterktes en 2 zwaktes voor Netflix

Slide 9 - Open question

2 sterktes
  • Eigen producties/origineel
  • Grote naamsbekendheid
  • Over de hele wereld

2 zwaktes
  • Duur (tov concurrenten)
  • Veel schulden
  • Hoge carbonemissie Slide 10 - Slide

huiswerk
blz 238  vragen 9 t/m 14

Slide 11 - Slide

9 a+b Wat is een USP en waarom is deze belangrijk?

Slide 12 - Open question

9 a+b Wat is een USP en waarom is deze belangrijk?
USP staat voor: Unique selling point.
 Met een USP laat jij zien aan de markt wat jouw product speciaal maakt en kun je je onderscheiden van de concurrent

Slide 13 - Slide

10 a + b beschrijf het begrip kernwaarde en noem 4 soorten

Slide 14 - Open question

10 a + b beschrijf het begrip kernwaarde en noem 4 soorten
De kernwaarden zijn de basisprincipes van een organisatie.
Kernwaarden met betrekking tot medewerkers, maatschappij, aandeelhouders, klanten en
leveranciers.

Slide 15 - Slide

11. Beschrijf het begrip Corebussiness
De core business betreft de kernactiviteiten van een onderneming.

Slide 16 - Slide

12 Wat is de verschil tussen missie en visie van een bedrijf?
In de missie formuleert een organisatie waar zij voor staat. Het is de weergave van de
gewenste rol en ambities op het werkterrein waarin ze actief wil zijn. = huidige situatie

In de visie formuleert een
organisatie wat zij wil bereiken. = toekomstgericht

Slide 17 - Slide

13 Wat zijn stakeholders?
Partijen die een belang hebben in het bedrijf.

Slide 18 - Slide

14 welke stelling is juist?
b Een PMC wordt gemaakt op basis van een strategische keuze.

Slide 19 - Slide

Huiswerk 
blz 313  vragen 1 t/m/ 5

Slide 20 - Slide

1. Omschrijf het begrip interne analyse in eigen woorden.

Slide 21 - Open question

1. Omschrijf het begrip interne analyse in eigen woorden.

De sterke en zwakke punten van de organisatie zelf.

Slide 22 - Slide

2. Wat is cultuur in een organisatie?

Slide 23 - Open question

2. Wat is cultuur in een organisatie?

Cultuur: het geheel van normen, waarden, opvattingen en omgangsvormen in een organisatie.

Slide 24 - Slide

3. Wat valt onder de middelen van een organisatie?

Slide 25 - Open question

3. Wat valt onder de middelen van een organisatie?

Geld, faciliteiten, verkooppunten (personeel)

Slide 26 - Slide

4. Waar in de interne analyse passen de volgende feiten?

  1. Er is een tekort aan goede secretaresses (Kennisniveau) 
  2. De omzet is dit jaar te laag om te kunnen investeren in nieuwe machines  (financiële positie)
  3. De reclamecampagne voor het nieuwe biermerk was zeer succesvol (Marketing)

Slide 27 - Slide

4. Waar in de interne analyse passen de volgende feiten?

4. De secretaresse van de directeur krijgt steeds telefoontjes van klanten die vragen waar de bestelling blijft  (Organisatiestructuur)
5. De nieuwe software voor de e-mail werkt niet. (ICT)

Slide 28 - Slide

5. Omschrijf het begrip externe analyse in je eigen woorden.

Slide 29 - Open question

5. Omschrijf het begrip externe analyse in je eigen woorden.

De ontwikkelingen in de buitenwereld die invloed hebben op het bedrijf.

Slide 30 - Slide

Huiswerk voor maandag na de vakantie
Casus: Tracking Master  (teams)

Slide 31 - Slide